Keine direkten Treffer gefunden für: jemandes

Deutsch Türkisch

45 indirekte Treffer gefunden für: jemandes

Deutsch Türkisch
jemandes Ansehen schädigen {v} birinin saygınlığını yıpratmak
jemandes Aufmerksamkeit entgehen {v} birinin dikkatinden kaçmak
jemandes Aufmerksamkeit lenken auf {v} birinin dikkatini …e,…a çekmek
jemandes Beispiel befolgen {v} (birini) örnek olarak almak
jemandes Bekanntschaft machen {v} biri ile tanışmak
jemandes Ehe zerstören {v} (birinin) yuvasını bozmak
jemandes Ehe zerstören {v} birinin yuvasını bozmak
jemandes Ehre verletzen {v} birinin onuruna dokunmak
jemandes Eigentum sein {v} birinin malı olmak
jemandes Eitelkeit kitzeln {v} birini pohpohlamak
jemandes Erwartungen entsprechen {v} birinin beklentilerine uymak
jemandes Fußstapfen folgen {v} birinin izinden gitmek
jemandes Fußstapfen folgen {v} onu örnek almak
jemandes Gefühle mit Füßen treten {v} birinin hislerini ayaklarıyla tepmek
jemandes Geschmack treffen {v} birinin zevkine en uygun olanı keşfetmek
jemandes Haar streicheln {v} birinin saçlarını okşamak
jemandes Herz erweichen {v} birinin yüreğini yumuşatmak
jemandes Hinterlassenschaft antreten {v} birinin mirasını devralmak
jemandes Hinterlassenschaft antreten {v} işlerini devam ettirmek
jemandes Konto belasten {v} bir hesabı birinin zimmetine geçirmek
jemandes Leistung bewerten {v} birinin verimini değerlendirmek
jemandes Nachfolge antreten {v} birinin halefi olmak
jemandes Nachfolge antreten {v} yerine geçmek
jemandes Neugier wecken {v} birinin merakını uyandırmak
jemandes Partei ergreifen {v} birinin tarafını tutmak
jemandes Personalien feststellen {v} birinin kimliğini tespit etmek
jemandes Pulsschläge zählen {v} birinin nabzını saymak
jemandes Rechnung bezahlen {v} birinin hesabını ödemek
jemandes rechte Hand sein {v} birinin sağ kolu olmak
jemandes rechte Hand sein {v} birinin sağ kolu olmak
jemandes rechte Hand sein {v} sağ kolu olmak
jemandes Rechte verletzen {v} birinin hakkına tecavüz etmek
jemandes Schuld sein {v} birinin suçu olmak
jemandes schwache Seite, jemandes starke Seite {v} birinin zayıf noktası, birinin kuvvetli tarafı
jemandes Schwarm {v} birinin hasreti
jemandes Schwarm {v} birinin özlemi
jemandes Sprachrohr sein {v} birinin görüşlerini aktarmak
jemandes Verstand ablenken {v} aklını çelmek
jemandes Vertrauen besitzen {v} birinin güvenini kazanmak
jemandes Vertrauen missbrauchen {v} birinin güvenini kötüye kullanmak
jemandes Vertretung übernehmen {v} birinin yerine vekâlet etmek
jemandes Widerstand brechen {v} birinin direncini kırmak
jemandes Wünschen entsprechen {v} arzularını yerine getirmek
jemandes Wünschen entsprechen {v} birinin arzularına uygulamak
jemandes Wünschen entsprechen {v} birinin arzularına uygun olmak
0.002s