7 direkte Treffer gefunden für: wegen


72 indirekte Treffer gefunden für: wegen

Deutsch Türkisch
wegen Amtsvergehen anklagen {v} resmi görev ihlali nedeniyle dava açmak
wegen Arbeitsmangel entlassener Mann {sub} {m} azlığı nedeniyle işten çıkarılan adam
wegen Auftragsmangels geschlossen sipariş azlığı nedeniyle kapalı
wegen Bauarbeiten gesperrt inşaat nedeniyle kapalı
wegen Betriebsferien geschlossen firma tatili nedeniyle kapalı
wegen der Einzelheiten detaylar nedeniyle
wegen der Kostensteigerung masraf artışı nedeniyle
wegen der Krankheit hastalık nedeniyle
wegen der Marktlage pazar durumu nedeniyle
wegen der schwachen Nachfrage talep azlığı nedeniyle
wegen der technischen Einzelheiten teknik detaylar nedeniyle
wegen der Versicherung sigorta nedeniyle
wegen des Exports ihracat nedeniyle
wegen des Nebels sisten dolayı
wegen des Regens yağmur nedeniyle
wegen des schlechten Wetters kötü hava yüzünden
wegen des Stillstands der Produktion üretim durması nedeniyle
wegen des Verfalls des Dollars dolar değerinin düşmesi nedeniyle
wegen dir senin yüzünden
wegen erhöhter Kosten yükselen masraflar nedeniyle
wegen erhöhter Materialkosten artan malzeme masrafları nedeniyle
wegen etwas bir şey nedeniyle
wegen etwas an jemanden herantreten bir şey için birine başvurmak
wegen etwas Angst haben bir şeyden korkmak
wegen etwas beleidigt sein bir şey nedeniyle dargın olmak
wegen etwas entlassen werden bir şey nedeniyle işten atılmak
wegen etwas Gewissensbisse haben bir şey nedeniyle vicdanı sızlamak
wegen etwas Komplexe kriegen {ugs.} bir şey nedeniyle komplekse kapılmak
wegen etwas verärgert bir şey nedeniyle kızgın
wegen Fehlverhaltens gemaßregelt werden yanlış davranışından dolayı cezalandırılmak
wegen fortgesetzter Krankheit devam eden hastalık nedeniyle
wegen Geschäftsausgabe tasfiye nedeniyle
wegen höherer Gewalt doğal afetten dolayı
wegen ihm onun sebebiyle
wegen Ihnen sizin sebebinizle
wegen ihr onun sebebiyle
wegen Ihres Anrufs telefonunuz nedeniyle
wegen Krankheit hastalık yüzünden
wegen Krankheit beurlaubt hastalık yüzünden raporlu
wegen Krankheit fehlen hastalık yüzünden yerinde bulunmama
wegen mir benin yüzümden
wegen Mordes angeklagt katliam nedeniyle davalı
wegen Mordes verhaftet katliam nedeniyle tutuklu
wegen Trunkenheit am Steuer içkili araba kullanmaktan dolayı
wegen uns bizim yüzümüzden
das Wegenetz {sub} {n} yol şebekesi
abwegen sapa yollara
angeklagt wegen {v} hakında dava edilmek
Anklage wegen {sub} {f} …sebebiyle dava
Anklage wegen dava nenediyle
anmahnen wegen {v} …sebebiyle hatırlatma
auf guten Wegen iyi yollarda
auf Umwegen [figürlich] dolambaçlı yollardan
auf umwegen dolmbaçlı yollarda
das Aufeinanderzubewegen {sub} {n} birbirine yaklaşmak
bekannt wegen …den tanınan
besorgt sein um, wegen ... nedeniyle endişelenmek
besorgt wegen nedeniyle endişeli
beunruhigt wegen …sebebiyle endişeli
bewegen {v} [bewegte, habe bewegt] bir şeyi yerinden kımıldatmak
bewegen {v} [bewegte, habe bewegt] birini etkilemek
bewegen {v} [bewegte, habe bewegt] birini harekete geçirmek
bewegen {v} [bewegte, habe bewegt] birini meşgul etmek
bewegen {v} [bewegte, habe bewegt] hareket ettirmek
bewegen {v} [bewegte, habe bewegt] kımıldatmak
bewegen {v} [bewegte, habe bewegt] kıpırdatmak
bewegen {v} [bewegte, habe bewegt] oynatmak
bewegen {v} [bewegte, habe bewegt] tesir etmek
bewegen {v} [bewegte, habe bewegt] teşvik etmek
bewegen {v} [bewegte, habe bewegt] yerinden oynatmak
bewegen {v} [bewog, bewogen] sebep olmak
bewegen {v} [Gefühle] duygulandırmak
0.004s