42 direkte Treffer gefunden für: temizlemek

Deutsch Türkisch
abklauben {v} [klaubte ab, hat abgeklaubt] temizlemek
abklären {v} [klärte ab, hat abgeklärt] temizlemek
abputzen {v} [putzte ab, hat abgeputzt] temizlemek
abschwemmen {v} [schwemmte ab, hat abgeschwemmt] temizlemek
aufklaren {v} temizlemek
aufputzen {v} [putzte auf, hat aufgeputzt] temizlemek
aufwaschen {v} [wusch ab, hat aufgewaschen] temizlemek
aushülsen {v} [hülste aus, hat ausgehülst] temizlemek
auskratzen {v} [kratzte aus, hat ausgekratzt] temizlemek
ausputzen {v} [putzte aus, hat ausgeputzt] temizlemek
ausspülen {v} [spülte aus, hat ausgespült] temizlemek
auswaschen {v} temizlemek
befreien {v} [säubern] temizlemek
bereinigen {v} [Angelegenheit] temizlemek
blänken {v} [blänkte, hat geblänkt] temizlemek
defäkieren {v} temizlemek
entschlacken [Körper] temizlemek
entsorgen {v} temizlemek
frei präparieren {v} [Geologie] temizlemek
freipräparieren {v} temizlemek
klären {v} temizlemek
kutten {v} [Geologie] temizlemek
läutern {v} temizlemek
löschen {v} temizlemek
purgieren {v} temizlemek
purifizieren {v} temizlemek
putzen {v} [reinigen] temizlemek
reinigen {v} [auch chemisch] temizlemek
reinmachen {v} temizlemek
reinwaschen {v} temizlemek
sauber machen [Haus, Wohnung] temizlemek
sauber machen {v} temizlemek
saubermachen {v} temizlemek
scheuern {v} [scheuerte, hat gescheuert] temizlemek
schniegeln {v} {ugs.} temizlemek
schrubben {v} [schrubbte, hat geschrubbt] temizlemek
schwingen {v} [Flachs: schwing, hat geschwungen] temizlemek
stubenrein machen {v} temizlemek
säubern {v} [säuberte, hat gesäubert] temizlemek
töten {v} [tötete, hat getötet] temizlemek
verfeinern {v} [verfeinerte, hat verfeinert] temizlemek
wichsen {v} [Schuhe] temizlemek

29 indirekte Treffer gefunden für: temizlemek

Deutsch Türkisch
auskochen {v} [kochte aus, hat ausgekocht] temizlemek amacıyla kaynatmak
der Äscher {sub} {m} temizlemek için kullanılan kimyevi madde
frei präparieren (Geologie) {v} temizlemek (yerbilim)
abbimsen {v} [bimste ab, abgebimst] sünger taşı ile temizlemek
abbürsten {v} [bürstete ab, hat abgebürstet] fırçalayarak temizlemek
abflecken {v} leke temizlemek
Abfluss reinigen {v} kanalı temizlemek
abflämmen {v} [Unkraut: flämmte ab, hat abgeflämmt] yabani otları yakarak temizlemek
abhecheln {v} [hechelte ab, hat abgehechelt] yünü taraktan geçirerek temizlemek
abkrammen {v} [krammte ab, hat abgekrammt] köpüğünü temizlemek
abledern {v} [lederte ab, hat abgeledert] deri ile temizlemek
abledern {v} [lederte ab, hat abgeledert] deri temizlemek
absaugen {v} [reinigen: saugte ab, hat abgesaugt] çekerek temizlemek
absaugen {v} [saugte ab, hat abgesaugt] elektrikli süpürgeyle emdirerek temizlemek
abschaben {v} [schabte ab, hat abgeschabt] kazıyarak veya yontarak temizlemek
abschlammen {v} [Kessel:schlammte ab, hat abgeschlammt] çamurunu temizlemek
abschlämmen {v} çamurunu temizlemek
abschminken {v} makyajını temizlemek
abspänen {v} demir talaşı ile temizlemek
das Abtragen {sub} {n} yolu temizlemek
abtragen {v} [trug ab, hat abgetragen] yolu temizlemek
abwaschen {v} [wusch ab, hat abgewaschen] yıkayarak temizlemek
Abwasser aufbereiten {v} atık suyu temizlemek
abwasserreinigen {v} artık suyu temizlemek
abwischen {v} silerek temizlemek
abäschern {v} [äscherte ab, hat abgeäschert] kül ile temizlemek
aufbürsten {v} fırçalayarak temizlemek
aufscheuern {v} [scheuerte auf, hat aufgescheuert] sürterek temizlemek
aufwischen {v} bezle temizlemek
0.003s