30 direkte Treffer gefunden für: sonuç


77 indirekte Treffer gefunden für: sonuç

Deutsch Türkisch
das Abfolgern {sub} {n} sonuç çıkarma
abgeleitet [Mathematik] sonuç çıkarılmış
die Ableitung {sub} {f} sonuç çıkarma
die Abmachung {sub} {f} sonuçlandırma
Abmachung treffen {v} sonuca varmak
abschließender technischer Bericht {sub} {m} sonuca dair teknik rapor
die Abschlussakte {sub} {f} sonuç dosyası
die Abschlussbegehung {sub} {f} sonuç teftişi
der Abschlussbericht {sub} {m} sonuç raporu
die Abschlussberichtsversion {sub} {f} sonuç raporu tasarımı
das Abschlussgespräch {sub} {n} sonuçlar üzerine konuşma
die Abschlussprovision {sub} {f} sonuçlandırma provizyonu
das Abschlussschreiben {sub} {n} sonuç yazısı
die Abschlusstabelle {sub} {f} sonuç tabelası
die Abschlüsse {sub} {pl} sonuçlar
Abweichung der Ergebnisse {sub} {f} sonuçlarda sapma
als Ergebnis sonuç olarak
also {adv} sonuç olarak
an einer Sache herumdoktern {ugs.} sonuç alamadan bir konuyla uğraşmak
anhängiges Verfahren {sub} {n} sonuçlanmamış dava
auf den Ausgang warten {v} sonucu beklemek
ausfallen {v} [fiel aus, hat ausgefallen] sonuç vermek durmak
ausfallen {v} [fiel aus, hat ausgefallen] sonuçlanmak
ausfallen {v} [geraten] sonuç vermek
ausfallen, gut~ {v} sonucu iyi olmak
ausfallen, schlecht~ {v} sonucu kötü olmak
ausfechten {v} sonuç alana kadar mücadele etmek
ausfechtend {adj} sonuç alana kadar mücadele eden
ausgangs {adv} sonuç olarak
die Ausgangsgleichung {sub} {f} sonuç muvazenesi
die Ausgangsgleichungen {sub} {pl} sonuç muvazeneleri
die Ausgangsinformation {sub} {f} sonuç bildirisi
ausgehen {v} [ging aus, ist ausgegngen] sonuçlanmak
Ausschlag geben {v} sonucu belirtmek
ausschlagen {v} [Ergebnis geben] sonuç vermek
auswirken {v} sonuçlanmak
beenden {v} [beendete, hat beendet] sonuçlandırmak
beendet sein {v} sonuçlanmış olmak
beendet werden {v} sonuçlanmak
Bewertung der Ergebnisse {sub} {f} sonuçları değerlendirme
dahingestellt {adj} sonuca bağlanmamış
das Ergebnis akzeptieren sonucu kabullenmek
das Ergebnis bekannt geben sonucu bildirmek
die Deduktion {sub} {f} sonuç çıkarma
die Deduzierbarkeit {sub} {f} sonuç çıkarılabilirlik
deduzieren {v} sonuç çıkarmak
die Ergebnisse bestätigen sonuçları tasdiklemek
die Ergebnisse darstellen sonuçları sunmak
die Ergebnisse liegen noch nicht vor sonuçlar henüz belli değil
die Konsequenzen akzeptieren {v} sonuçları kabullenmek
die Konsequenzen tragen {v} sonuçlarına katlanmak
abweichendes Ergebnis {sub} {n} farklı sonuç
aktiver Ausgang {sub} {m} aktif sonuç
angefochtener Entscheid {sub} {m} itiraz edilen sonuç
ausgeglichenes Ergebnis {sub} {n} dengeli sonuç
außerordentliches Ergebnis {sub} {n} olağanüstü sonuç
beeindruckendes Ergebnis {sub} {n} en tesirli sonuç
beiderseitig zufriedenstellendes Ergebnis {sub} {n} her iki tarafı memnun eden sonuç
beiläufige Konsequenz {sub} {f} önemsiz sonuç
bescheidenes Ergebnis {sub} {n} mütevazı sonuç
besonders gutes Ergebnis {sub} {n} oldukça iyi sonuç
brauchbares Ergebnis {sub} {n} işe yarayan sonuç
das bisher beste Ergebnis şimdiye kadarki en iyi sonuç
das Definitivum {sub} {n} kafi sonuç
das Definitivum {sub} {n} kesin sonuç
determinierendes Erlebnis {sub} {n} belirleyici sonuç
das Durchschnittsergebnis {sub} {n} ortalama sonuç
ein herzzerreißendes Ergebnis yürek yakıcı bir sonuç
der Endeffekt {sub} {m} nihayetinde alınan sonuç
das Endergebnis {sub} {n} kesin sonuç
die Entscheidung {sub} {f} [rechtswissenschaftlich] kesin sonuç
Entscheidung um Haaresbreite kıl payı sonuç
entsprechendes Ergebnis {sub} {n} denk sonuç
enttäuschendes Ergebnis {sub} {n} hayal kırıklığına uğratan sonuç
erfolgreiches Ergebnis {sub} {n} başarılı sonuç
erforderliches Ergebnis {sub} {n} gerekli sonuç
Ergebnis vor Zinsen und Steuern vergi öncesi sonuç
0.006s