15 direkte Treffer gefunden für: Erfolg


77 indirekte Treffer gefunden für: Erfolg

Deutsch Türkisch
Erfolg anstreben {v} başarı için caba göstermek
Erfolg der Arbeit çalışma başarısı
Erfolg durch Investitionen yatırım yoluyla başarı
Erfolg eines Unternehmens {sub} {m} bir firmanın başarısı
Erfolg erforderlich {adj} başarı gerekli
Erfolg erzielen başarıya ulaşmak
Erfolg erzielen sonuç elde etmek
Erfolg haben {v} [Plan, Versuch] sükse yapmak
Erfolg haben {v} başarmak
Erfolg haben {v} başarılı olmak
Erfolg haben {v} zafer kazanmak
Erfolg habend başarılı olan
Erfolg im Geschäft ticaretde başarı
Erfolg in Aussicht başarı umudu
Erfolg sichern başarıyı garantilemek
Erfolg versprechend {adj} başarı umudu olan
Erfolg versprechend {adj} başarı vaadeden
Erfolg versprechend {adj} başarı vadeden
Erfolg versprechend {adj} geleceği başarılarla dolu olma ihtimali olan
Erfolg vorausetzen başarı şartı koşmak
Erfolg voraussehen başarı öngörüsü
die Erfolge {sub} {pl} başarılar
die Erfolge {sub} {pl} zaferler
erfolgen {v} [folgen] vuku bulmak
erfolgen {v} [Zahlung] ödenmiş olmak
erfolgen {v} gelmek
erfolgen {v} meydana gelmek
erfolgen {v} meyve vermek
erfolgen {v} olmak
erfolgen {v} sonuç vermek
erfolgen {v} yapılmak
erfolgen {v} çıkmak
die Erfolghascherei {sub} {f} başarı tutkusu
die Erfolghascherei {sub} {f} zafer hırsı
erfolglos {adj} başarısız
erfolglos {adj} neticesiz
erfolglos {adj} sonuçsuz
erfolglos {adv} [ergebnislos] sonuçsuz
erfolglos {adv} beyhude
erfolglos {adv} boşuna
erfolglos {adv} muvaffakıyetsiz
erfolglos {adv} nafile
erfolglos {adv} verimsiz
erfolglos bleiben {v} sonuçsuz kalmak
erfolglos sein {v} başarısız olmak
erfolglos sein bei …da başarısız olmak
erfolglose başarısız
erfolglose Ausgabe {sub} {f} başarısız görev
Erfolglose Suche nach der Adresse başarısız adres arama
erfolglose Unternehmen {sub} {pl} başarısız işletmeler
erfolgloser {adj} daha başarısız
aber ohne Erfolg fakat başarısız
der Abwehrerfolg {sub} {m} savunma başarısi
der Achtungserfolg {sub} {m} saygıdeğer başarı
der Akquiseerfolg {sub} {m} kazanç başarısı
alle Nachforschung war ohne Erfolg her araştırma boşuna çıktı
am Erfolg başarıda
der Anfangserfolg {sub} {m} başlangıçtaki başarı
der Anlageerfolg {sub} {m} yatırım başarısı
der Anlageerfolg {sub} {m} yatırım performansı
der Anwendungserfolg {sub} {m} uygulama başarısı
der Auftragserfolg {sub} {m} sipariş başarısı
der Augenblickserfolg {sub} {m} şimdiki başarı
der Ausfuhrerfolg {sub} {m} ihracat başarısı
außergewöhnlicher Erfolg {sub} {m} olağanüstü başarı
bedeutender Erfolg {sub} {m} önemli başarı
der Behandlungserfolg {sub} {m} tedavi başarısı
bescheidener Erfolg {sub} {m} basit başarı
der Betriebserfolg {sub} {m} işletme başarısı
Bezahlung nach Erfolg tamamlandığında ödeme
der Blitzerfolg {sub} {m} ani başarı
der Bombenerfolg {sub} {m} {ugs.} büyük başarı
der Bombenerfolg {sub} {m} {ugs.} parlak başarı
der Bombenerfolg {sub} {m} parlak başarı
der Bombenerfolg {sub} {m} zafer
der Bruterfolg {sub} {m} kuluçka başarısı
der Bucherfolg {sub} {m} kitap başarısı
0.003s