12 direkte Treffer gefunden für: Abschluss


77 indirekte Treffer gefunden für: Abschluss

Deutsch Türkisch
Abschluss auf rein geschäftlicher Grundlage {sub} {m} satış ilkesinde sözleşme
Abschluss Bücher muhasebe defterlerinin kapanması
Abschluss der Bücher {sub} {m} [Handel] muhasebe defterlerinin kapanması
Abschluss der Bücher {sub} {m} hesapların kapanması
Abschluss der Durchschaltung {sub} {m} direk bağlantı sonu
Abschluss der Haushaltskonten {sub} {m} bütçe kontolarının kapanması
Abschluss der Konten {sub} {m} banka hesaplarının kapanması
Abschluss der Rechnung {sub} {m} hesabı neticelendirme
Abschluss der Universität London {sub} {m} londra üniversitesini bitirme
Abschluss des Auftrages {sub} {m} vazifenin sona ermesi
Abschluss des Finanzjahres {sub} {m} mali yılı kapatma
Abschluss des Geschäftsjahres dönem sonu bilançosu
Abschluss des Geschäftsjahres faaliyet yılını kapama
Abschluss des Geschäftsjahres hesap yılını kapama
Abschluss des Haushaltsjahres bütçe yılını kapama
Abschluss des Vertrages {sub} {m} anlaşmanın sonuçlandırılması
Abschluss durch Zuruf {sub} {m} alkışla bitme
Abschluss einer Rechnung bir hesabın kapanması
Abschluss einer Rechnung {sub} {m} bir hesabı neticelendirme
Abschluss einer Vereinbarung {sub} {m} sözleşmeyi sonuca bağlama
Abschluss einer Versicherungspolice {sub} {m} bir sigorta poliçesi kayıtlama
Abschluss eines Geschäfts {sub} {m} alış veriş anlaşması
Abschluss eines Geschäfts {sub} {m} ticaret anlaşması
Abschluss eines Kanals {sub} {m} kanalı kapatma
Abschluss eines Kaufvertrages satış akdi
Abschluss eines Studiums mezuniyet
Abschluss eines Vertrags {sub} {m} anlaşmayı neticelendirme
Abschluss erzielen akit yapmak
Abschluss erzielen {v} anlaşmaya varmak
Abschluss erzielen {v} sözleşme yapmak
Abschluss in Literaturwissenschaft {sub} {n} edebiyat bölümünü bitirme
Abschluss in Medizin {sub} {m} tıp bölümünü bitirme
Abschluss in Rechtswissenschaften {sub} {m} hukuk bölümünü bitirme
Abschluss in Theologie {sub} {m} ilâhiyat bölümünü bitirme
Abschluss machen bitirmek
Abschluss machen mezun olmak
Abschluss mit Bestätigungsvermerk derkenar tasdikli finansal tablo
Abschluss nach nationalem Recht {sub} {m} milli kanuna göre bitirme
Abschluss von Ausbildung {sub} {m} meslek eğitimini bitirme
Abschluss von Deckungsgeschäften {sub} {m} karşılık işlemini neticeye bağlama
Abschluss zu einem festen Verkaufspreis {sub} {m} sabit bir fiyata anlaşma
der Abschlussagent {sub} {m} sigorta temsilcisi
die Abschlussakte {sub} {f} sonuç dosyası
die Abschlussanforderung {sub} {f} [Ausbildung] talep edilen diploma derecesi
die Abschlussanmeldung {sub} {f} kapanış bildirisi
die Abschlussanweisung {sub} {f} bitim emri
die Abschlussarbeit {sub} {f} bitirme imtihanı
die Abschlussarbeit {sub} {f} bitirme tezi
die Abschlussarbeit {sub} {f} mezuniyet çalışması
die Abschlussarbeiten {sub} {pl} bitirme imtihanları
die Abschlussarbeiten {sub} {pl} yiıl sonu kapanış işlemleri
Abruf für Bestätigung Montageabschluss {sub} {m} montaj bitimini onay talebi
der Abschnittsabschluss {sub} {m} bölüm sonu
Agent für den Kaufabschluss {sub} {m} satınalma anlaşması temsilcisi
akademischer Abschluss {sub} {m} akademi bitirme
angepasster Abschluss {sub} {m} uygun yük
der Bachelor-Abschluss {sub} {m} bachelor diploması
der Bankabschluss {sub} {m} banka bilançosu
der Barabschluss {sub} {m} peşin bağlantı
der Barretabschluss {sub} {m} regülatör lambası mesnedi
der Befehlsabschluss {sub} {m} komut sonlandırma
bei Vertragsabschluss mukavele yapıldığı zaman
Betriebswirt mit Hochschulabschluss {sub} {m} ü niversite mezunu işletmeci
der Bilanzabschluss {sub} {m} bilançoyu kapama
der Bilanzabschluss {sub} {m} kapanış bilançosu
der Bildungsabschluss {sub} {m} eğitim diploması
der Bildungsabschluss {sub} {m} öğrenim diploması
der Buchabschluss {sub} {m} defterleri kapama
der Buchabschluss {sub} {m} hesapları kapama
der Buchabschluss {sub} {m} muhasebeyi kapama
der Buchhaltungsabschluss {sub} {m} muhasebe sonucu
der Börsenabschluss {sub} {m} borsa kapanışı
der Bücherabschluss {sub} {m} bilanço
der Bücherabschluss {sub} {m} yıllık bilanço
der Dateiabschluss {sub} {m} dosya kapanışı
der Dateiabschluss {sub} {m} kütük kapanışı
der Endabschluss {sub} {m} bitirme
0.004s