28 direkte Treffer gefunden für: Lehre


77 indirekte Treffer gefunden für: Lehre

Deutsch Türkisch
Lehre absolvieren {v} çıraklık yapmış olmak
Lehre absolvieren {v} çıraklığı bitirmek
Lehre der Magen-Darmkrankheiten {sub} {f} mide bağırsak bilimi
Lehre der Mikroorganismen betreffend mikroorganizmalar bilimi ile ilgili
Lehre erteilen {v} [Jemandem~] (birine) ders vermek
Lehre und Forschung eğitim ve araştırma
Lehre vom Körper {sub} {f} cisim bilimi
Lehre vom Menschen {sub} {f} insan bilimi
Lehre vom rationellen Arbeitskräfteeinsatz {sub} {f} işgücünü rasyonel kullanma bilimi
Lehre vom Schall akustik {sub} {f} ses ve akustik bilimi
Lehre vom Ultraschall {sub} {f} ultrason bilimi
Lehre vom Weltall {sub} {f} uzay bilimi
Lehre vom Wirkungsmechanismus der Arzneistoffe und Gifte {sub} {f} ilaç ve zehirlerin etki mekanizmalarını inceleme bilimi
Lehre von Alterskrankheiten {sub} {f} yaşlılık hastalıkları bilimi
Lehre von den Immuneigenschaften {sub} {f} bağışıklık özellikleri bilimi
Lehre von den krankhaften Zuständen betreffend {sub} {f} hastalık durumlari bilimi
Lehre von den Krankheitsursachen {sub} {f} hastalık nedenleri bilimi
Lehre von den Körpergeweben betreffend {sub} {f} vücut dokulari bilimi
Lehre von den Missbildungen der Lebewesen {sub} {f} canlılarda biçimsiz oluşum bilimi
Lehre von den Nerven und Nervenkrankheiten betreffen {sub} {f} sinir ve sinir hastalıkları ile ilgili bilim
Lehre von den Ursachen der Krankheit {sub} {f} hastalık nedenleri bilimi
Lehre von der Entstehung des Lebens {sub} {f} canlı oluşumu bilimi
Lehre von Ursachen {sub} {f} sebepler bilimi
die Lehreinheit {sub} {f} öğretim birimi
die Lehren {sub} {pl} öğretimler
lehren {v} ders vermek
lehren {v} öğretmek
Lehren aus etwas ziehen, mitnehmen {v} bir şeyden öğrenmek,bilgi almak
der Lehrenbau {sub} {m} mastar yapımı
die Lehrenbohrmaschine {sub} {f} mastar matkap makinesi
das Lehrenbohrwerk {sub} {n} mastarlı delme makinesi
lehrend {adj} öğreten
der Lehrender {sub} {m} eğitimci
der Lehrender {sub} {m} eğitici
lehrenhaltig {adj} kaqlibreli
die Lehrenhaltigkeit {sub} {f} kalibrelilik
der Lehrenkörper {sub} {m} mastar cisim
das Lehrenmaß {sub} {n} mastar ölçüsü
die Lehrenmaßtoleranz {sub} {f} mastar ölçü toleransı
die Lehrenschleifmaschine {sub} {f} mastarlı taşlama makinesi
die Lehrenüberwachung {sub} {f} kalibre denetimi
der Lehrer {sub} {m} eğitici
der Lehrer {sub} {m} eğitimci
der Lehrer {sub} {m} [Hochschul~] eğitimci profesör
der Lehrer {sub} {m} [Hilfs~] eğitmen
der Lehrer {sub} {m} [Religions~] hoca
der Lehrer {sub} {m} (Arapça`dan gelme) muallim
die Lehrer {sub} {pl} öğretmen
die Lehrer {sub} {pl} öğretmenler
Lehrer an Grundschule {sub} {m} ilkokulda öğretmen
Lehrer der die Aufsicht hat {sub} {m} denetim görevi olan öğretmek
die Abnahmelehre {sub} {f} minkale
die Abnahmelehre {sub} {f} teslim alma mastarı
die Absatzlehre {sub} {f} pazar öğrenimi
die Abstammungslehre {sub} {f} [Darvinusmus] Darvincilik
die Abstammungslehre {sub} {f} [Darvinusmus] evrim kuramı
die Abstammungslehre {sub} {f} evrim bilimi
die Abstammungslehre {sub} {f} evrimcilik
die Abstandslehre {sub} {f} mesafe mastarı
die Abstecklehre {sub} {f} ölçme mastarı
die Ackerbaulehre {sub} {f} tarım ilmi
die Affektenlehre {sub} {f} heyecan bilimi
die Agrarlehre {sub} {f} tarım bilimi
allgemeine Betriebswirtschaftslehre {sub} {f} genel işletme ekonomisi
allgemeine Staatslehre {sub} {f} genel devlet eğitimi
allgemeine Volkswirtschaftslehre {sub} {f} genel makroekonomi
amerikanische Drahtlehre {sub} {f} Amerikan tel kalınlık mastarı
die Anlehre {sub} {f} [schweiz.: Anlernzeit] öğrenme zamanı
die Anreißlehre {sub} {f} çizgi mastarı
die Anstandslehre {sub} {f} edep bilimi
die Apostellehre {sub} {f} [Didache] havari bilimi
die Arbeitslehre {sub} {f} [Schulfach] bilgisi
die Arbeitslehre {sub} {f} bilgisi
die Arbeitslehre {sub} {f} bilimi
die Arbeitslehre {sub} {f} mastarı
die Arbeitslehre {sub} {f} çalışma bilgisi
die Arbeitswertlehre {sub} {f} emek-değer öğretisi
0.004s