17 direkte Treffer gefunden für: Folge


77 indirekte Treffer gefunden für: Folge

Deutsch Türkisch
der Folgeabend {sub} {m} ardışıl akşam
der Folgeabend {sub} {m} bir sonraki akşam
Folge aus Stahl {sub} {f} ince çelik sac
Folge definieren {v} dizi tanımlamak
folge deinem Bauch! hissine göre hareket et!
folge dem Zufall! rastlantıya bırak
Folge hiervon ist {sub} {f} bunun sonucu …dur
Folge leisten {v} uymak
Folge leisten {v} gereğini yapmak
Folge leisten {v} gereğini yerine getirmek
Folge mangelnder Gesundheit yetersiz sağlık sonucu
Folge von Ereignissen {sub} {f} olaylar dizisi
Folge- und Eintragungsakte zur psychosozialen Lage {sub} {f} psikososyal durum kayıt ve izleme dosyası
die Folgeabhängigkeit {sub} {f} [Schlüsselabhängigkeit] ardışıl bağımlılık
der Folgeabruf {sub} {m} ardıl çağırma
die Folgeabschreibungen {sub} {pl} müteakip amortismanlar
die Folgeabschreibungen {sub} {pl} sonraki amortismanlar
die Folgeadresse {sub} {f} ardıl adres
folgeadressengesteuert {adj} ardıl adres güdümlü
folgeadressengesteuerter Rechner {sub} {m} ardıl adres güdümlü bilgisayar
der Folgeauftrag {sub} {m} munzam sipariş
die Folgeausgaben {sub} {pl} munzam masraflar
die Folgebefragung {sub} {f} sonuç anketi
der Folgebeitrag {sub} {m} siparişin devamı
die Folgebereitschaft {sub} {f} uyuma hazır olma
der Folgebesuch {sub} {m} [Arzt, Doktor, Klinik, etc.] sonraki ziyaret
das Folgeblatt {sub} {n} bir sonraki kâğıt
der Folgebrief {sub} {m} bir sonraki mektup
das Folgebudget {sub} {n} bir sonraki bütçe
die Folgedatei {sub} {f} bir sonraki dosya
die Folgeeinrichtung {sub} {f} (ana okulu, okul gibi) sosyal kuruluş
die Folgeeinrichtungen {sub} {pl} (ana okulu, okul gibi) sosyal kuruluşlar
das Folgeereignis {sub} {n} bir sonraki olay
die Folgeereignisdeckung {sub} {f} bir sonraki olayı karşılama
die Folgeerkrankung {sub} {f} müteakip hastalık
die Folgeerscheinung {sub} {f} bir olayın sonucunda ortaya çıkan olgu
die Folgeerscheinung {sub} {f} bir şeyin etkisi
die Folgeerscheinung {sub} {f} bir şeyin sonucu
Folgeerscheinung Krankheit {sub} {f} hastalığın etkisi
Folgeerscheinung Krankheit {sub} {f} hastalık sonucu
die Folgeerscheinungen {sub} {pl} bir olayın sonucunda ortaya çıkan olgular
die Folgeerscheinungen {sub} {pl} bir şeyin etkileri
die Folgeerscheinungen {sub} {pl} müteakip hastalıklar
das Folgeerzeugnis {sub} {n} müteakip ürün
der Folgefehler {sub} {m} hata sonucu hata
der Folgefragebogen {sub} {m} müteakip soru formu
die Folgegeneration {sub} {f} müteakip jenerasyon
die Folgegenerationen {sub} {pl} müteakip jenerasyonlar
das Folgegerät {sub} {n} müteakiben geliştirilen alet
die Folgegeräte {sub} {pl} müteakiben geliştirilen aletler
das Folgegießen {sub} {n} müteakip döküm yapma
die Abarbeitungsfolge {sub} {f} işlem safhası
die Abarbeitungsreihenfolge {sub} {f} işlem sıralaması
die Abbildungsreihenfolge {sub} {f} görüntü sıralaması
die Abfolge {sub} {f} dizi
die Abfolge {sub} {f} silsile
die Abfolge {sub} {f} sıra
die Ablauffolge {sub} {f} akış serisi
die Ablegefolge {sub} {f} koyma sırası
die Abruffolge {sub} {f} çağırma sırası
absteigende Folge {sub} {f} azalan sıra
absteigende Reihenfolge {sub} {f} azalan sıralama
abstrakte Prüffolge {sub} {f} soyut bilgilere dayanan inceleme akışı
abwechselnde Reihenfolge {sub} {f} değişen sıra
die Achsfolge {sub} {f} [Lokomitive] dingil sıralaması
die Achszeitfolge {sub} {f} dingil frekansı
die Adressenfolge {sub} {f} adres dizisi
die Adressfolge {sub} {f} adres ardışıklığı
die Adressfolge {sub} {f} adres dizisi
die Adressfolge {sub} {f} bulunak ardışıklığı
alfabetische Reihenfolge {sub} {f} alfabetik sıra
allen Berichten zufolge tüm haberlere göre
alphabetische Reihenfolge {sub} {f} alfabetik sıra
als Folge netice olarak
als natürliche Folge {sub} {f} doğal sonuç olarak
die Amtsnachfolge {sub} {f} görevi devralma
die Amtsnachfolge {sub} {f} haleflik
0.005s