17 direkte Treffer gefunden für: Ergebnis


77 indirekte Treffer gefunden für: Ergebnis

Deutsch Türkisch
Ergebnis abwarten {v} sonucu beklemek
Ergebnisse abwarten {v} sonuçları beklemek
Ergebnis akzeptieren {v} sonucu kabullenmek
Ergebnis an der Börse {sub} {n} borsadan kâr ve zarar
Ergebnis aus dem Versicherungsgeschäft sigorta işi kâr ve zararı
Ergebnis aus Finanzanlagen und Wertpapieren mali yatırımlar ve hisse senetleri kâr ve zararı
Ergebnis bringen sonuç getirmek
Ergebnis der {sub} {n} ...nin/nın neticesi
Ergebnis der {sub} {n} ...nin/nın sonucu
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit olağan çalışması sonucu
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit normal işten kâr ve zarar
Ergebnis der Prüfung imtihan sonucu
Ergebnis der Umfrage {sub} {n} anket sonucu
Ergebnis der Untersuchung {sub} {f} analiz neticesi
Ergebnis des Bemühens {sub} {n} zahmet sonucu
Ergebnis des Geschäftsjahres faaliyet yılı sonucu
Ergebnis des laufenden Geschäfts cari işlemler sunucu
Ergebnis des laufenden Geschäfts {sub} {n} şu anki yapılan işin durumu
Ergebnis erzielen sonuca varmak
Ergebnis erzielen sonuç elde etmek
Ergebnis je Aktie hisse senedi başına kâr ve zarar
Ergebnis nach Steuern vergi sonrası kâr ve zarar
Ergebnis pro Aktie hisse senedi başına kâr ve zarar
Ergebnis von mikrobiologischen Analysen {sub} {f} mikrobiyolojik analizler neticesi
Ergebnis vor oder nach Steuern vergi öncesi veya sonrası kâr ve zarar
Ergebnis vor Steuern vergi öncesi kâr ve zarar
Ergebnis vor Zinsen und Steuern vergi öncesi sonuç
ergebnisabhängig {adj} sonuca bağlı
die Ergebnisanalyse {sub} {f} kâr ve zarar analizi
die Ergebnisaufstellung {sub} {f} kâr ve zarar dökümü
der Ergebnisbericht {sub} {m} kâr ve zarar bildirisi
der Ergebnisbericht {sub} {m} sonuç raporu
die Ergebnispeteiligung {sub} {f} kâra iştirak
die Ergebnispeteiligung {sub} {f} kâra katılma
die Ergebnispeteiligung {sub} {f} kâra katılım
die Ergebnisbewertung {sub} {f} sonuç değerlendirmesi
ergebnisbezogene Leistungsbewertung {sub} {f} kâr ve zarara bağlı verim değerlendirmesi
das Ergebnisdokument {sub} {n} sonuç dokümanı
die Ergebniseinheit {sub} {f} kâr merkezi
die Ergebniserfassung {sub} {f} sonuç kaydı
die Ergebnisermittlung {sub} {f} sonuç tespiti
die Ergebnisgröße {sub} {f} kâr ve zarar büyüklüğü
der Ergebnisindeskriptor {sub} {m} sonuç belirteci
ergebnislos {adj} başarısız
ergebnislos {adj} muvaffakıyetsiz
ergebnislos {adj} neticesiz
ergebnislos {adj} semeresiz
ergebnislos {adj} sonuçsuz
ergebnislos {adj} verimsiz
ergebnislos sein {sub} {f} sonuçsuz olmak
ergebnisloses Bemühen {sub} {n} başarısız zahmet etme
das Ableseergebnis {sub} {n} okuma sonucu
das Abrechnungsergebnis {sub} {n} hesap sonucu
das Abstimmungsergebnis {sub} {n} oylama sonucu
das Abstimmungsergebnis {sub} {n} seçim sonucu
abweichendes Ergebnis {sub} {n} farklı sonuç
das Abwägungsergebnis {sub} {n} tartma sonucu
das Abwägungsergebnis {sub} {n} ölçme sonucu
das Aktivitätsschwellenergebnis {sub} {n} aktivite başlangıç sonucu
als Ergebnis sonuç olarak
als natürliches Ergebnis {sub} {n} doğal sonuç olarak
das Analysenergebnis {sub} {n} analiz sonucu
das Anlageergebnis {sub} {n} yatırım sonucu
anwachsendes Gesamtergebnis {sub} {n} artan kâr
das Arbeitsergebnis {sub} {n} sonuçları
das Arbeitsergebnis {sub} {n} çalışma sonucu
das Aufklärungsergebnis {sub} {n} keşif sonucu
ausgeglichenes Ergebnis {sub} {n} dengeli sonuç
außerordentliches Ergebnis {sub} {n} olağanüstü netice
außerordentliches Ergebnis {sub} {n} olağanüstü sonuç
das Bearbeitungsergebnis {sub} {n} işleme sonucu
beeindruckendes Ergebnis {sub} {n} en tesirli sonuç
begeistert von dem Ergebnis sonuҫtan hoşlanan
beiderseitig zufriedenstellendes Ergebnis {sub} {n} her iki tarafı memnun eden sonuç
das Beobachtungsergebnis {sub} {n} gözlem neticeleri
berichtigtes Messergebnis {sub} {n} doğrulamış ölçme sonucu
bescheidenes Ergebnis {sub} {n} mütevazı sonuç
0.005s