8 direkte Treffer gefunden für: bekannt


77 indirekte Treffer gefunden für: bekannt

Deutsch Türkisch
bekannt als ... olarak tanınan
bekannt als großer Musiker büyük müzisyen olarak tanınır
bekannt aus... ...den/dan tanınır
bekannt geben {v} [Verborgenes] açıklamak
bekannt geben {v} [Verborgenes] açığa çıkarmak
bekannt geben {v} belli etmek
bekannt geben {v} bildirmek
bekannt geben {v} duyurmak
bekannt geben {v} ifşa etmek
bekannt geben {v} ilan etmek
bekannt geben {v} resmen ilan etmek
bekannt geben {v} tebliğ etmek
bekannt gebend {adj} bildiren
bekannt gegeben bildirildi
bekannt gegeben duyuruldu
bekannt gemacht ilan edildi
bekannt gemacht tanıtıldı
bekannt gemacht werden ilan edilmek
bekannt machen bildirmek
bekannt machen ilan etmek
bekannt machen {v} tanıtmak
bekannt machen {v} tanıştırmak
bekannt machend {adj} tanıtan
bekannt mit …ile tanınan
bekannt sein {v} bilinmek
bekannt sein {v} tanınmak
bekannt sein als …olarak bilinmek
bekannt sein als …olarak tanınmak
bekannt sein mit …ile bilinmek
bekannt sein wie ein bunter Hund herkes tarafından tanınmış olmak
bekannt wegen …den tanınan
bekannt werden {v} bilgi dışarı sızmak
bekannt werden {v} bilinmek
bekannt werden {v} duyulmak
bekannt werden {v} haber sızdırmak
bekannt werden {v} işitilmek
bekannt werden {v} tanışmak
bekannt werden mit ...ile tanışmak
bekannt wie ein bunter Hund herkes tarafından tanınan
bekannte bilinen
die Bekannte {sub} {f} ahbap
die Bekannte {sub} {f} dost
die Bekannte {sub} {f} tanıdık
die Bekannte {sub} {pl} tanıdıklar
bekannte Firma {sub} {f} tanınan firma
bekannte Menge {sub} {f} belli miktar
bekannte Person {sub} {f} tanınan insan
bekannte Persönlichkeit {sub} {f} tanınan şahsiyet
bekannte Probleme {sub} {pl} belli problemler
bekannte Tatsache {sub} {f} belli gerçek
bekannte Tatsachen {sub} {pl} bilinen gerçekler
allbekannt herkes tarafından bildik
allbekannt herkes tarafından bilinen
allbekannt herkes tarafından tanınan
allgemein bekannt genelde tanınan
allseits bekannt {adj} herkes tarafından tanınan
als zahlungsfähig bekannt ödeyebilecek durumda olduğu biliniyor
altbekannt {adj} bildik
altbekannt {adj} bilinen
altbekannt {adj} maruf
altbekannt {adj} tanıdık
altbekannt {adj} tanıdık kişi
altbekannt {adj} tanınmış
am besten bekannt en iyi tanınan
amtsbekannt [österr.] resmi makamva bilinen
Anschrift unbekannt adres belli değil
bekanntgeben {v} s. bekannt
bekanntmachen {v} [alt] s. bekannt
besser bekannt daha iyi tanınan
bestbekannt {adj} çok tanınan
bestens bekannt çok iyi tanıdık
bis vor zwanzig Jahren war dieser Maler kaum bekannt bu ressam yirmi sene öncesine kadar hiç tanınmıyordu
bisher kaum bekannt şu ana kadar tanınmamış
Das ist mir bekannt bunu biliyorum
der Bank bekannt banka tarafından biliniyor
Druckertreiber ist unbekannt {sub} {m} baskı programı tanınmıyor
Empfänger unbekannt alıcı bilinmiyor
0.004s