20 direkte Treffer gefunden für: beklemek


31 indirekte Treffer gefunden für: beklemek

Deutsch Türkisch
abwarten und beobachten {v} beklemek ve gözlemek
es macht mir nichts aus zu warten beklemek benim için farketmez
sich die Beine in den Leib stehen beklemekten ayaklarına kara sular inmek
warten müssen {v} beklemek mecburiyetinde olmak
zu warten {v} beklemek üzere
abpassen {v} [passte ab, hat abgepasst] yolunu beklemek
abpassen {v} birisinin yolunu beklemek
abstehen {v} [sich die Beine~] ayakta durarak uzun zaman beklemek
abwarten {v} [wartete ab, hat abgewartet] sonunu beklemek
abwarten {v} bir şeyin sonunu beklemek
abwarten und Tee trinken sabırla beklemek
abwettern [Sturm] fırtına geçinceye kadar beklemek
am Apparat bleiben {v} [am Telefon] telefonda beklemek
an jemanden hohe Ansprüche stellen {v} birinden çok şeyler beklemek
angespannt sein {v} merakla beklemek
Ankunft erwarten {v} gelişi beklemek
ansitzen {v} pusuda beklemek
anstehen {v} [Schlange stehen] kuyrukta beklemek
anstehen {v} [stand an, hat angestanden] sıra beklemek
auf Anweisungen warten emirleri beklemek
auf baldige Antwort warten {v} yakın gelecekte cevap beklemek
auf baldige Rückantwort warten {v} yakında cevap beklemek
auf den Ausgang warten {v} sonucu beklemek
auf die Ankunft warten gelişini beklemek
auf ein Ereignis warten bir olay beklemek
auf eine Antwort warten bir cevap beklemek
auf eine Gelegenheit warten uygun bir zamanı beklemek
auf eine günstige Gelegenheit warten fırsat beklemek
auf einen Freier warten kısmet beklemek
auf etwas hoffen {v} bir şeyi beklemek
auf etwas gespannt sein {v} bir şeyi merakla beklemek
0.008s