20 direkte Treffer gefunden für: beklemek


31 indirekte Treffer gefunden für: beklemek

Deutsch Türkisch
abwarten und beobachten {v} beklemek ve gözlemek
es macht mir nichts aus zu warten beklemek benim için farketmez
sich die Beine in den Leib stehen beklemekten ayaklarına kara sular inmek
warten müssen {v} beklemek mecburiyetinde olmak
zu warten {v} beklemek üzere
abpassen {v} [passte ab, hat abgepasst] yolunu beklemek
abpassen {v} birinin yolunu beklemek
abstehen {v} [sich die Beine~] ayakta durarak uzun zaman beklemek
abwarten {v} [wartete ab, hat abgewartet] sonunu beklemek
abwarten {v} bir şeyin sonunu beklemek
abwarten und Tee trinken sabırla beklemek
abwettern [Sturm] fırtına geçinceye kadar beklemek
am Apparat bleiben {v} [am Telefon] telefonda beklemek
an jemanden hohe Ansprüche stellen {v} birinden çok şeyler beklemek
angespannt sein {v} merakla beklemek
Ankunft erwarten {v} gelişi beklemek
ansitzen {v} pusuda beklemek
anstehen {v} [Schlange stehen] kuyrukta beklemek
anstehen {v} [stand an, hat angestanden] sıra beklemek
auf Anweisungen warten emirleri beklemek
auf baldige Antwort warten {v} yakın gelecekte cevap beklemek
auf baldige Rückantwort warten {v} yakında cevap beklemek
auf den Ausgang warten {v} sonucu beklemek
auf die Ankunft warten gelişini beklemek
auf ein Ereignis warten bir olay beklemek
auf eine Antwort warten {v} bir cevap beklemek
auf eine Gelegenheit warten {v} uygun bir zamanı beklemek
auf eine günstige Gelegenheit warten {v} fırsat beklemek
auf einen Freier warten kısmet beklemek
auf etwas hoffen {v} bir şeyi beklemek
auf etwas gespannt sein {v} bir şeyi merakla beklemek
0.003s