8 direkte Treffer gefunden für: kalp


77 indirekte Treffer gefunden für: kalp

Deutsch Türkisch
absolute Arhythmie {sub} {f} kalpte kati ritim bozukluğu
die Akardie {sub} {f} kalpsizlik
am Herzen kalpte
am Herzen liegen kalpte olmak
am Herzen liegend kalpte olan
am Herzen tragen kalpte taşımak
an eine Herzkrankheit leiden {v} kalp hastası olmak
an Herzschlag sterben kalp krizinden ölmek
Angina pectoris {sub} {f} [Med.] kalp yetmezliği
die Anginophobie {sub} {f} kalp hastalığı korkusu
der Angiokardiogramm {sub} {m} kalp damarlarını görüntüleme
die Angiokardiographie {sub} {f} kalp damarları bilimi
apikaler Infarkt kalp kası uçlarında kalp krizi
die Arhythmie {sub} {f} kalpte ritim bozukluğu
Batterien für Herzschrittmacher {sub} {pl} kalp destekleyici için bataryalar
bis ins Herz treffen kalpten vurmak
bittet inständig kalpten rica ediyor
die Bradykardie {sub} {f} kalp atımının yavaşlaması
das Bradykardiesyndrom {sub} {n} kalp atımının yavaşlaması sendromu
Da Costa Syndrom {sub} {n} kalp hastalığı sendromu
Da Costa Syndrom {sub} {n} kalp nevrozu
das Herz betreffend kalp ile ilgili
Das Herz schlägt kalp atıyor
diastolisch {adj} [(Medizin) mit der Zusammenziehung rhythmisch abwechselnde Erweiterung des Herzens] kalpte büzülme ile ilgili
dilatierte Kardiomyopathie {sub} {f} kalp kasında aşırı genişleme
die Durchbohrung {sub} {f} kalp kırma
die Dysrhythmie {sub} {f} [Rhythmusstörung, z. B. des Herzens] kalp ritim bozukluğu
dysrhythmisch {adj} kalp ritim bozukluğu ile ilgili
eckig {adj} [schroff] kalp kırıcı
eckiger Charakter {sub} {m} kalp kırıcı
Eingeweide- kalp-
das Elektrokardiograph {sub} {n} kalp kası elektrik akımını ölçmeye yarayan alet
die Elektrokardiographen {sub} {pl} kalp kası elektrik akımını ölçmeye yarayan aletler
die Endokarditis {sub} {f} kalp zarı iltihaplanması
das Endokardium {sub} {n} [Med.] kalp içzarı
die Engherzigkeit {sub} {f} kalpsizlik
Entzündung des Herzbeutels {sub} {f} kalp torbası iltihabı
Entzündung des Herzmuskels {sub} {f} kalp kası iltihabı
er hatte eine Herztransplantation kalp nakli olmuştu
er starb an einem Herzschlag kalp sektesinden öldü
Erkrankung des Herzens {sub} {f} kalp hastalığı
Erschlaffung des Herzens betreffend {sub} {f} kalp ile ilgili yorulma
der Falschmünzer {sub} {m} kalpazan
die Falschmünzerei {sub} {f} kalpazanlık
die Falschmünzerin {sub} {f} kalpazan bayan
fehlende Herztöne {sub} {pl} kalp atışlarından yoksun
der Filz {sub} {m} kalpak
Furcht vor Herzattacken {sub} {f} kalp sektelerinden korku
fälschen {v} kalpazanlık etmek
der Fälscher {sub} {m} [Geld-] kalpazan
die Fälscher {sub} {pl} [Geld-] kalpazanlar
angegriffenes Herz {sub} {n} bitkin kalp
anämisches Herz {sub} {n} anemik kalp
ein goldenes Herz altın kalp
ein steinernes Herz taştan bir kalp
das Endothelherz {sub} {n} endotel kalp
das Fettherz {sub} {n} yağlı kalp
Flammendes Herz {sub} {n} yanan kalp
frohes Herz {sub} {n} mutlu kalp
goldenes Herz {sub} {n} altın kalp
das Goldherz {sub} {n} altın kalp
gutes Herz {sub} {n} iyi kalp
das Hypertonieherz {sub} {n} yüksek tansiyonlu kalp
hypoplastisches Herz {sub} {n} hücre açısından az gelişmiş kalp
kaltes Herz {sub} {n} soğuk kalp
das Kunstherz {sub} {n} [Med.] suni kalp
künstliches Herz {sub} {n} suni kalp
linkes Herz {sub} {n} sol kalp
pochendes Herz {sub} {n} çarpıntılı kalp
pochendes Herz {sub} {n} hızlı atan kalp
reines Herz {sub} {n} temiz kalp
schweres Herz {sub} {n} ağır çalışan kalp
der Skalp {sub} {m} bıçakla yüzülen kafa derisi
warmes Herz {sub} {n} sıcak kalp
weiches Herz {sub} {n} yumuşak kalp
zartes Herz {sub} {n} yumuşak kalp
zerknirschtes Herz {sub} {n} nadim kalp
0.009s