10 direkte Treffer gefunden für: Anbau


77 indirekte Treffer gefunden für: Anbau

Deutsch Türkisch
Anbau an ein Gebäude {sub} {m} bina eki yapma
Anbau hinter dem Haus {sub} {m} evin arkasına ilave bina yapma
Anbau von Gemüse {sub} {m} sebze yetiştirme
Anbau von Saatgut {sub} {m} yem yetiştirme
anbaubar [Bau] ilave bina yapılabilir
die Anbauegge {sub} {f} ekme tırmığı
die Anbaueignung {sub} {f} ziraata elverişlilik
anbauen {v} [Bau] büyütmek
anbauen {v} [Bau] ek bina yapmak
anbauen {v} [baute an, hat angebaut] artmak
anbauen {v} [baute an, hat angebaut] ekip biçmek
anbauen {v} [baute an, hat angebaut] yetiştirmek
anbauen {v} [baute an, hat angebaut] ziraat etmek
anbauen {v} [baute an, hat angebaut] çoğaltmak
anbauen {v} [Getreide] ekmek
anbauen {v} [montieren] eklemek
anbauend {adj} eken
der Anbauer {sub} {m} dikici
der Anbauer {sub} {m} ekici
der Anbauer {sub} {m} çiftçi
der Anbauertrag {sub} {m} ziraat verimi
die Anbaufläche {sub} {f} sürülmüş toprak
die Anbaufläche {sub} {f} tarla
die Anbaufläche {sub} {f} tarımuygun satıh
die Anbaufläche {sub} {f} ziraat toprağı
Anbaufläche für Zuckerrüben {sub} {f} şeker pancarı için ekim sahası
die Anbauflächen {sub} {pl} tarım alanları
anbaufähig {adj} tarıma elverişli
anbaufähig {adj} ziraate elverişli
anbaufähiges Land {sub} {n} imarı mümkün arazi
anbaufähiges Land {sub} {n} tarıma elverişli toprak
Anbaufähigkeit tarıma elverislilik
das Anbaugebiet {sub} {n} ekili alan
das Anbaugebiet {sub} {n} ekime uygun saha
das Anbaugerät {sub} {n} modüler alet
die Anbaugeräte {sub} {pl} modüler aletler
der Anbaugerätestecker {sub} {m} modüler alet fişi
das Anbaujahr {sub} {n} takma yılı
die Anbaumethode {sub} {f} takma usûlü
die Anbaumethoden {sub} {pl} takma usûlleri
der Anbaumotor {sub} {m} flanşli motor
der Anbaumotor {sub} {m} içe yerleştirilmiş motor
das Anbaumöbel {sub} {n} eklenerek monte edilen mobilya
das Anbaumöbel {sub} {n} modüler mobilya
das Anbaumöbel {sub} {n} sökülüp takılabilen ve her parçası her yere uyan mobilya
der Anbauort {sub} {m} [Landwirtschaft] ekme yeri
die Anbauorte {sub} {pl} [Landwirtschaft] ekme yerleri
der Anbaupflug {sub} {m} ekme tırmığı
der Anbauplan {sub} {m} montaj planı
die Anbauplatte {sub} {f} [Stütze] destek sac
die Anbauposition {sub} {f} takma pozisyonu
der Bananenanbau {sub} {m} muz yetiştirme
der Baumwollanbau {sub} {m} pamukçuluk
der Baumwolleanbau {sub} {m} pamuk yetiştirme
beim Anbau ek yapıda
der Bioanbau {sub} {m} biyolojik ekim
biologischer Anbau {sub} {m} biyolojik ekim
der Bodenanbau {sub} {m} arazi ekimi
bodenerschöpfender Pflanzenanbau {sub} {m} toprak verimini azaltan tarım
bodenunabhängiger Anbau {sub} {m} zeminden bağımsız tarım
der Dachanbau {sub} {m} çatı ek inşaatı
extensiver Anbau {sub} {m} geniş çaplı ekim
der Flachanbau {sub} {m} düz çıkartma inşaat
der Freilandanbau {sub} {m} açık arazi ekimi
der Frühgemüseanbau {sub} {m} turfandalık
der Futterpflanzenanbau {sub} {m} yem bitkileri yetiştirme
der Gemüseanbau {sub} {m} [Handelsgärtnerei] sebzecilik
der Gemüseanbau {sub} {m} bostancılık
der Gemüseanbau {sub} {m} sebze yetiştirme
der Getreideanbau {sub} {m} hububat yetiştirme
der Getreideanbau {sub} {m} tahıl ekimi
der Getreideanbau {sub} {m} tahıl tarımı
der Getreideanbau {sub} {m} tahıl ziraatı
der Kartoffelanbau {sub} {m} patates ekimi
der Kornanbau {sub} {m} tahıl ekme
der Kornanbau {sub} {m} (mısır, buğday, arpa v.s.) ekme
der Landanbau {sub} {m} arazi ekimi
0.004s