24 direkte Treffer gefunden für: Bank


72 indirekte Treffer gefunden für: Bank

Deutsch Türkisch
abgehobener Betrag {sub} {m} bankadan çekilmiş miktar
abheben {v} [Geld von der Bank: hebte ab, hat abgehoben] banka hesabından para çekmek
Abrechnung der Banken untereinander {sub} {f} bankaların kendi aralarında hesaplaşması
Abrechnungsverkehr unter den Banken {sub} {m} bankalararası karşılıklı borç ve alacakları hesaplama
Abschluss der Konten {sub} {m} banka hesaplarının kapanması
der Abschlussvermittler {sub} {m} banka veya sigorta aracısı
die Abschlussvermittlung {sub} {f} banka veya sigorta arabulucuğu
die Abschlussvermittlung {sub} {f} banka veya sigorta komisyonculuğu
Abstimmungsprüfung für die Bankkonten {sub} {f} banka hesaplarının uyumluluk incelemesi
Abteilung für Bankgeschäfte banka işlemleri bölümü
Adresse der Bank {sub} {f} bankanın adresi
der Agiogewinn {sub} {m} [Wirtschaft] bankaların kredi işlemleri dolayısıyla müşteriden aldığı faiz kazancı
akkreditieren {v} [akkreditierte, hat akkreditiert] bankadan havale etmek
Aktienkapital der Bank {sub} {n} bankanın hisse sermayesi
Aktiva im Bankensystem {sub} {pl} banka sisteminde aktifler
Aktivgeschäfte der Banken {sub} {pl} bankaların aktif ticaretleri
am Bankschalter banka kasasında
Anschrift der Bank {sub} {f} bankanın adresi
Anschrift des Karteninhabers {sub} {f} banka hesabı sahidinin adresi
Ansturm auf die Bank {sub} {m} bankaya hücum
Ansturm auf die Banken {sub} {m} bankalara hücum
Antragsteller für eine Kontoeröffnung {sub} {m} banka hesabı açma dilekçesi
Arbeitsgruppe "Bankaufsichtsfragen {sub} {f} banka denetimi çalışma grubu
auf der Bank bankada
auf der Bank hinterlegen {v} bankaya koymak
auf die Bank gehen bankaya gitmek
Ausfuhr von Banknoten {sub} {f} banknot ihracı
Aussetzung eines Kontos {sub} {f} banka hesabını kapatma
der Ausweis {sub} {m} banka yazısı
Änderung der Bankgesetze {sub} {f} banka kanunlarının değişmesi
Änderung des Bankgesetzes {sub} {f} banka kanunlarının değişimi
der Bancomat {sub} {m} bankomat
der Bancor {sub} {m} bankor
das Bangkok {sub} {n} Bankok
Bank an Bank Kredit [Wirtschaft] bankalararası kredi
Bank der Banken {sub} {f} bankaların bankası
Bank Folge {sub} {f} sıra
Bank fordert den Kredit zurück banka kredinin geri ödenmesini talep ediyor
Bank für Entwicklung Industrie Kalkınma Bankası
Bank für Internationalen Zahlungsausgleich Uluslararası Denkleştirme Bankası
Bank mit mehreren Zweigstellen çok şubeli banka
Bank muss entscheiden {sub} {f} banka karar vermek zorunda
Bank ohne Zweigstellen şubesiz banka
Bank schließt {sub} {f} banka kapatıyor
Bank von England {sub} {f} İngiltere bankası
Bank von Spanien İspanya bankası
Bank zu Bank Ausleihungen bankalararası borçlanma
Bank zu Bank Kredit bankalararası kredi
die Abgeordnetenbank {sub} {f} milletvekili
die Abkantbank {sub} {f} kenar bükme tezgâhı
abrechnende Bank {sub} {f} hesaplayan banka
die Abrechnungsbank {sub} {f} takas bankası
absendende Bank {sub} {f} havale gönderilen banka
die Absenderbank {sub} {f} havale eden banka
Abtauen mit Thermobank {sub} {n} termo tezgâhı ile erime
Abtauen mit Thermobank {sub} {n} termo tezgâhı ile çözülme
die Abtropfbank {sub} {f} damlalık
die Abwicklungsbank {sub} {f} görülen banka
die Abzahlungsbank {sub} {f} kredi bankası
die Abzugschängebank {sub} {f} sleme platformu
die Achsendrehbank {sub} {f} dingil torna tezgâhı
die Achsenschenkelschruppdrehbank {sub} {f} dingil yatağı kaba tornası
die Achsschenkeldrehbank {sub} {f} dingil yatağı tornası
afrikanische Entwicklungsbank {sub} {f} Afrika gelişme bankası
die Agrarbank {sub} {f} ziraat bankası
die Agrarkreditbank {sub} {f} tarım kredi bankası
die Akkreditivbank {sub} {f} kredi veren banka
akkreditivstellende Bank akreditif mektubu veren banka
akkreditivstellende Bank amir banka
die Aktienbank {sub} {f} anonim şirket
die Aktienbank {sub} {f} anonim şirket halinde banka
aktive Datenbank {sub} {f} aktif databank
0.004s