7 direkte Treffer gefunden für: bald


71 indirekte Treffer gefunden für: bald

Deutsch Türkisch
bald 40 sein {v} yakında kırk yaşında olmak
bald danach az sonra
bald danach biraz sonra
Bald danach sollte er abreisen ondan az sonra gidecektir
bald darauf az sonra
bald darauf biraz sonra
bald darauf hemen arkasından
bald darauf hemen peşinden
bald darauf çok geçmeden
bald dies, bald das [geh.] az sonra şu, az sonra bu
bald eine Woche yakında bir hafta
Bald ist die Kacke am Dampfen [vulg.] yakında işler karmakarış olacak
bald nach Anfang [Genetiv] başladıktan hemen sonra
bald nachdem hemen bundan sonra
bald schon pek yakında
Bald waren sie ein Pärchen az müddet sonra bir çift oldular
bald weg vom Fenster sein {ugs.} yakında pabucu dama atılacak olmak
bald werde ich wieder mehr Zeit für dich haben yakında senin için daha fazla zaman ayıracağım
bald werdend {adv} yakında olacak olan
Bald wusste er ... az zaman sonra biliyordu
der Baldachin {sub} {m} [Kuppel] sayvan
der Baldachin {sub} {m} baldekin
der Baldachin {sub} {m} gölgelik
der Baldachin {sub} {m} kabin koruyucu
der Baldachin {sub} {m} kameriye
der Baldachin {sub} {m} çardak
die Baldachine {sub} {pl} çardaklar
die Baldachinobelkante {sub} {f} güneşlik storu
die Baldachinspinne {sub} {f} çardak örümcek ağı
baldig {adj} acil
baldig {adj} hemen
baldig {adj} süratli
baldig {adj} tez
baldig {adj} yakın
baldig {adj} yakında
baldig {adj} çabuk
baldige Genesung! acil şifalar!
baldige Rückantwort {sub} {f} acil cevap
baldige Wiedervorstellung bei Ihnen sizde tekrar görüşmek üzere
baldiger {adj} [in naher Zukunft] yakın
baldiges {adj} [sofortig] acil
baldigst {adv} hemencecik
baldigst {adv} olabildiğince çabuk
baldigst {adv} çarçabuk
baldigst kommen {v} çarçabuk gelmek
baldmöglichst {adv} acilen
baldmöglichst {adv} en erken zamanda
baldmöglichst {adv} en kısa zamanda
baldmöglichst {adv} mümkün mertebe erken
baldmöglichst {adv} mümkün olan en kısa zamanda
baldowern {v} araştırma yapmak
alsbald {adv} derhal
alsbald {adv} hemen
alsbald {adv} şipşak
bis bald görüşmek üzere
bis bald görüşürüz
bis bald sonra görüşürüz
bis bald yakında görüşmek üzere
ich hab`s bald yakında bitiririm
möglichst bald mümkün olduğu kadar çabuk
möglichst bald mümkün olduğunca yakında
schon sehr bald çok yakında
sehr bald çok kısa bir zamanda
sobald ... den itibaren
sobald [Konjunktion] -mez
sobald hemencecik
sobald olur olmaz
sobald yapar yapmaz
tunlichst bald mümkün mertebe erken
tunlichst bald mümkün olduğu kadar erken
viel zu bald çok yakında
0.002s