14 direkte Treffer gefunden für: geri


76 indirekte Treffer gefunden für: geri

Deutsch Türkisch
abbauen, Spannungen~ {v} gerilimi azaltmak
abberufbar {adj} geriye çağrılabilir
abberufen {v} [berief ab, hat abberufen] geriye çağırmak
abberufen werden {v} geriye çağrılmak
die Abberufene {sub} {f} [weiblich] geriye çağrılan
die Abberufenen {sub} {pl} geriye çağrılanlar
Abberufene [der~] geriye çağrılan
die Abberufung {sub} {f} geriye çağırma
die Abberufungen {sub} {pl} geriye çağırmalar
das Abberufungsakkreditiv {sub} {n} geri çağırma akreditifi
das Abberufungsakkreditiv {sub} {n} geri çağırma itimatnamesi
das Abberufungsschreiben {sub} {n} geri çağırma mektubu
abborgen {v} [borgte ab, hat abgeborgt] geri vermek üzere almak
abduktiv geri çekiş
abfahren lassen geri çevirmek
die Abfallsäure {sub} {f} geri kazanılmış asit
der Abgabekurs {sub} {m} geri verme değeri
abgeprallt geri fırlamış
Ablauf einer Zurückstellung {sub} {m} geri durdurma süresinin bitimi
ablaufen {v} [lief ab, ist abgelaufen] geride bırakmak
ablehnen {v} [lehnte ab, hat abgelehnt] geri çevirmek
ablehnen {v} [lehnte ab, hat abgelehnt] geriçevirmek
die Ablehnung {sub} {f} geri çevirme
die Ablehnungen {sub} {pl} geri çevirmeler
ablösbare Anleihe geri ödenebilir borçlanma
ablösbare Anleihe geri ödenebilir istikraz
Ablösbare Vorzugsaktien {sub} {pl} geri verilebilen tercihli hisse senedi
das Ablösen {sub} {n} geri ödeme
abmelden {v} geri almak
die Abnahme {sub} {f} [Rückgang] gerileme
die Abnahme {sub} {f} [von Besitz] geri alma
die Abnahmegrenze {sub} {f} geri alma sınırı
der Abprellen {sub} {m} geri sıçramak
der Abprellen {sub} {m} geri tepmek
abrufen {v} [rief ab, hat abgerufen] geri çağırmak
die Abrufstückliste {sub} {f} geri çağırma listesi
abrücken {v} [Tisch] geriye çekmek
die Absage {sub} {f} geri çevirme
absagen {v} [Einladung: sagte ab, hat abgesagt] geri çevirmek
die Abschlagung {sub} {f} geri çevirme
abschlägig bescheiden {v} geri çevirmek
der Abschwung {sub} {m} [Rezession] gerileme
Abschwungs- gerileme-
Absinken der Spannung {sub} {f} gerilimin azalması
abspannen {v} [spannte ab, hat abgespannt] gerilimi azaltmak
die Abspannverbindung {sub} {f} gerilim noktası
Abstand in Rückwärtsrichtung {sub} {m} geriye doğru mesafe
abstoßen {v} [stieß ab, hat abgestoßen] geri çevirmek
die Abstoßung {sub} {f} geri çevirme
abwehren {v} [Feind] geri püskürtmek
abweisen {v} [weiste ab, hat abgewiesen] geri savmak
der Abbruchwert {sub} {m} yıkım değeri
der Abfallwert {sub} {m} kritik kayıp değeri
der Abfallwert {sub} {m} çöp değeri
der Abfindungswert {sub} {m} tazminat değeri
der Abgangswert {sub} {m} çıkış değeri
abgeleiteter Firmenwert {sub} {m} türetilmiş firma değeri
abgeleiteter Grenzwert der Luftkonzentration {sub} {m} hava konsantrasyonunun türetilmiş değeri
abgelesener Messwert {sub} {m} okunan ölçü değeri
die Abklingkonstante {sub} {f} sönüm değeri
ablaufinvarianter Wert {sub} {f} değişmez akım değeri
der Abminderungswert {sub} {m} azalma değeri
der Abnahmewert {sub} {m} alım değeri
der Abnutzungsrestwert {sub} {m} yıpranma sonrası değeri
der Abnutzungswert {sub} {m} yıpranma değeri
der Abrufwert {sub} {m} çağrı değeri
der Abscherwert {sub} {m} kırılma değeri
der Abschreckwert {sub} {m} soğutma değeri
der Abschreibungsbasiswert {sub} {m} amortisman baz değeri
der Abschreibungsgrundwert {sub} {m} amortisman temel değeri
der Abschreibungsrestwert {sub} {m} amortisman değeri
der Abschreibungswert {sub} {m} amortisman değeri
der Abszissenwert {sub} {m} apsis değeri
der Abtastwert {sub} {m} arama değeri
der Abtragungswert {sub} {m} taşıma değeri
der Abwassergrenzwert {sub} {m} atık su kirlenme sınır değeri
0.004s