3 direkte Treffer gefunden für: bulundurmak


26 indirekte Treffer gefunden für: bulundurmak

Deutsch Türkisch
alle Faktoren berücksichtigen {v} bütün faktörleri göz önünde bulundurmak
als Pfand halten kaparo olarak bulundurmak
am Lager führen {v} depoda bulundurmak
Artikel führen malı bulundurmak
auf etwas Bedacht nehmen {v} bir şeyi göz önünde bulundurmak
auf Lager haben stokta bulundurmak
auf Lager halten depoda bulundurmak
beachten {v} [beachtete, hat beachtet] göz önünde bulundurmak
Beachtung kleiner Einzelheiten {sub} {f} küçük ayrıntıları göz önünde bulundurmak
Beachtung von Einzelheiten {sub} {f} ayrıntıları göz önünde bulundurmak
Bedacht nehmen {v} göz önünde bulundurmak
bedenken {v} [bedachte, hat bedacht] göz önünde bulundurmak
beeinflussen {v} (birini) tesir altında bulundurmak
beherrschen {v} [beherrschte, hat beherrscht] tahakküm altında bulundurmak
bereithalten hazır bulundurmak
bereithalten {v} [hielt bereit, hat bereitgehalten] hazır bulundurmak
Bereitschaft halten {sub} {f} hazır bulundurmak
bereitstellen {v} hazır bulundurmak
berieseln {v} [umganssprachlich] etki altında bulundurmak
berücksichtigen {v} [berücksichtigte, habe berücksichtigt] göz önünde bulundurmak
besitzen {v} [besaß, habe besessen] elinde bulundurmak
besitzen {v} [besaß, habe besessen] işgal altında bulundurmak
bewachen {v} [bewachte, hat bewacht] gözaltında bulundurmak
dabeihaben {v} [hatte dabei, habe dabeigehabt] yanında bulundurmak
daran denken {v} bir konuyu göz önünde bulundurmak
das Heft in der Hand behalten {v} karar hakkını kendi elinde bulundurmak
0.002s