2 direkte Treffer gefunden für: kein

Deutsch Türkisch
kein [gar~] hiç
kein [gar~] hiçbir

52 indirekte Treffer gefunden für: kein

Deutsch Türkisch
kein Aas {ugs.} hiç kimse
kein Aas hier {ugs.} hiç kimse yok
kein anderer başka hiç kimse
kein anderer als …den,…dan başka hiç kimse
kein anderer kann so liefern {v} başka hiçbiri bu şekilde teslim edemez
kein Anhalten durmak yok
kein Anrecht darauf haben bunda hakkı olmamak
kein Anschluss unter dieser Nummer [Telefonansage] bu numara yanlış
kein Anschluss unter dieser Nummer [Telefon] bu numaraya bağlantı yok
keine Angesehene Person saygın olmayan kişi
keine Angesehene Person esamesi okunmayan kişi [adı anılmamak, kendisine değer verilmemek]
kein Argument sein {v} argüman olmamak
kein Argument zulassen {v} hiçbir argümanı onaylamamak
kein Auge lassen von {v} …den,…dan hiç gözünü ayırmamak
kein Auge wenden von {v} …den,…dan hiç gözünü ayırmamak
kein Auge zumachen {v} gözünü yummamak
kein Auge zumachen {v} gözüne uyku girmemek
kein Auge zutun {v} gözünü kırpmamak
kein Auge zutun {v} hiç uyuyamamak
kein Augen lassen von {v} gözlerini bir şeyden ayırmamak
kein Ausgang çıkış yok
kein ausreichendes Gewicht yeteri kadar ağırlık yok
kein Band im Laufwerk sürgüde bant yok
kein Benzin mehr haben {v} benzini olmamak
kein bestimmter Bahnhof belli bir istasyon değil
kein bestimmter Bahnhof belirsiz istasyon
kein bestimmter Kai herhangi bir rıhtım
kein bestimmter Kai belirsiz rıhtım
kein bestimmter Ort {sub} {m} herhangi bir yer
kein bestimmter Ort {sub} {m} belirsiz yer
kein bestimmtes Dock herhangi bir tersane
kein bestimmtes Dock belirsiz tersane
kein bestimmtes Lagerhaus {sub} {n} herhangi bir depo yeri
kein Betreff özetsiz
kein Betriebssystem auf aktuellem Laufwerk bu sürgüde çalıştırıcı sistem yok
Kein bisschen! {ugs.} hiç
kein Blatt yaprak yok
kein Blatt vor den Mund nehmen {v} dobra dobra söylemek
kein Blatt vor den Mund nehmen {v} sözünü esirgememek
kein Blatt vor Mund nehmen {v} lâfını esirgememek
kein Blatt vor Mund nehmen {v} sözünü esirgememek
kein Dach über dem Kopf haben {v} evsiz barksız olmak
kein Dach über dem Kopf haben {v} yeri yurdu olmamak
kein Daheim haben {v} evsiz barksız olmak
kein Daheim haben {v} yersiz yurtsuz olmak
kein Datenträger im Laufwerk sürgüde bellek taşıyıcı yok
kein Datum tarihsiz
kein DOS-Diskformat disk formatı yok
kein Durchgang! geçilmez!
kein Durchgang! geçiş yok
kein Echo finden {v} yankı bulamamak
fast kein hemen hemen yok
0.003s