24 direkte Treffer gefunden für: dabei


60 indirekte Treffer gefunden für: dabei

Deutsch Türkisch
dabei gewesen vardı
dabei haben bulundurmak
dabei ist nichts zu holen bu kazanç getirmez
Dabei kriege ich Gänsehaut tüylerim ürperiyor
dabei niemand verletzt o esnada hiç kimse yaralanmadı
dabei sein {v} [ich war dabei, ich bin dabei gewesen] hazır bulunmak
dabei sein {v} [ich war dabei, ich bin dabei gewesen] her şeye burnunu sokmak
dabei sein {v} [ich war dabei, ich bin dabei gewesen] her şeye maydanoz olmak
dabei sein {v} [ich war dabei, ich bin dabei gewesen] iştirak etmek
dabei sein {v} [ich war dabei, ich bin dabei gewesen] katılmak
dabei sein {v} [ich war dabei, ich bin dabei gewesen] mevcut olmak
dabei sein {v} [ich war dabei, ich bin dabei gewesen] orada bulunmaya devam etmek
dabei sein {v} [ich war dabei, ich bin dabei gewesen] çalışmaya devam etmek
dabei stehen yanında durmak
dabei zu sagen haben söz hakkı olmak
dabeibleiben {v} [bei einer Tätigkeit] bir işe devam etmek
dabeibleiben {v} [blieb dabei, bin dabeigeblieben] ayrılmamak
dabeibleiben {v} [blieb dabei, bin dabeigeblieben] bir şeye devam etmek
dabeibleiben {v} [blieb dabei, bin dabeigeblieben] bırakıp gitmemek
dabeibleiben {v} [blieb dabei, bin dabeigeblieben] orada bulunmak
dabeibleiben {v} [blieb dabei, bin dabeigeblieben] orada kalmak
dabeibleibend {adj} ayrılmayan
dabeigeblieben [er, sie, es ~] ayrılmadı
dabeigeblieben [er, sie, es ~] bırakıp gitmedi
dabeigewesen [er, sie, es ~] oradaydı
dabeihaben {v} [hatte dabei, habe dabeigehabt] iştirak ettirmek
dabeihaben {v} [hatte dabei, habe dabeigehabt] sinin bir şeye katılmasını sağlamak
dabeihaben {v} [hatte dabei, habe dabeigehabt] yanında bulundurmak
dabeihaben {v} [hatte dabei, habe dabeigehabt] yanında taşımak
dabeiliegen {v} [hatte dabei, habe dabeigehabt] bitişiğinde bulunmak
dabeiliegen {v} [hatte dabei, habe dabeigehabt] yanında bulunmak
dabeisein {v} yanında olmak
dabeisitzen {v} yanında oturmak
dabeistehen {v} yanında durmak
Belassen wir's dabei böyle kalsın
dicht dabei yanıbaşında
er verlor dabei kaybetmişti
er war mit Leib und Seele dabei tam dikkatini vererek ilgileniyordu
es bleibt dabei dediğim gibi
es bleibt dabei dediğimiz gibi
Es bleibt dabei sözüm söz!
es ist mir noch immer nicht wohl dabei bu durum bemi hâlâ rahatsız ediyor
es ist nichts dabei ayıp değil
es ist nichts dabei zararı yok
ganz dabei çok yakınında
Haben Sie Ihre Versichertenkarte dabei Sigorta kartınız yanınızda
ich bin dabei [einverstanden] kabul ediyorum
ich bin dabei kabul!
ich bin dabei katılıyorum!
ich bin dabei tamam!
ich bleibe dabei buna devam ediyorum
ich dachte mir nichts dabei hiç art düşüncem yoktu
ich denke mir nichts Schlimmes dabei hiç kötü bir şey düşünmemiştim
ich habe ein ungutes Gefühl dabei bunda kötü bir his sahibiyim
ich habe Geld dabei yanımda para var
ich habe kein Geld dabei yanımda para yok
ich war dabei ben de oradaydım
ich war nie wirklich mit dem Herzen dabei bu işe kalpten müdahil değildim
Live dabei canlı izleme
mir ist nicht wohl dabei bu canımı sıkıyor
0.004s