1 direkte Treffer gefunden für: Aktien

Deutsch Türkisch
die Aktien {sub} {pl} hisse senetleri

77 indirekte Treffer gefunden für: Aktien

Deutsch Türkisch
Aktien abstoßen {v} hisse senetlerini elden çıkarmak
Aktien an Börse einführen hisse senetlerini piyasaya sürmek
Aktien annullieren {v} hisse senetlerini hükümsüz kılmak
Aktien auf cash kaufen {v} hisse senetlerinin değerini ödeyip almak
Aktien auf dem Finanzmarkt {sub} {pl} sermaye piyasasındaki hisse senetleri
Aktien auf den Markt bringen hisse senetlerini pazarlamak
Aktien auf Margin kaufen {v} vadeli hisse senetleri satın almak
Aktien aufteilen {v} hisse senetlerini bölüştürmek
Aktien ausgeben {v} hisse senetleri ihraç etmek
Aktien ausgeben {v} hisse senetleri tahsis etmek
Aktien ausgeben {v} hisse senetlerini tedavüle çıkarmak
Aktien beleihen {v} hisse senetleri karşılığı avans almak
Aktien beschwertes Darlehen {sub} {n} hisse senetleri destekli borç
Aktien besitzen hisse senedine sahip olmak
Aktien besitzen {v} hisse senetleri sahibi olmak
Aktien der Elektronikindustrie {sub} {pl} elektronik endüstrisi hisse senetleri
Aktien der Gummiindustrie {sub} {pl} plastik endüstrisi hisse senetleri
Aktien der Maschinenbauindustrie {sub} {pl} makine endüstrisi hisse senetleri
Aktien der Nahrungsmittelindustrie {sub} {pl} besin maddeleri endüstrisi hisse senetleri
Aktien einziehen piyasadaki hisse senetlerini toplamak
Aktien einziehen {v} hisse senetlerini geri çekmek
Aktien emittieren {v} hisse senetlerini tahville çıkarmak
Aktien emittieren {v} hisse senetlerini tedavüle çıkarmak
Aktien erster Klasse {sub} {pl} birinci sınıf hisse senetleri
Aktien für die Direktoren {sub} {pl} müdürler için hisse senetleri
Aktien geordnet nach Börsenotierung {sub} {pl} borsa kaydına göre sıralanmış hisse senetleri
Aktien hereinnehmen {v} hisse senetleri kabul etmek
Aktien im Angebot {sub} {pl} satışa sunulan hisse senetleri
Aktien im Besitz der Direktoren {sub} {pl} müdürlerin zimmetinde bulunan hisse senetleri
Aktien im Besitz von Kleinanlegern {sub} {pl} küçük yatırımcıların adığı hisse senetleri
Aktien im Streubesitz {sub} {pl} borsada pazarlanan hisse senetleri
Aktien in der Vergnügungsindustrie {sub} {pl} eğlence endüstrisindeki hisse senetleri
Aktien in einem Bergwerk {sub} {pl} bir maden ocağındaki hisse senetleri
Aktien in einem Vermögensfonds {sub} {pl} bir sermaye fonundaki hisse senetleri
Aktien in einem Wertpapierfonds {sub} {pl} bir değerli kâğıt fonundaki hisse senetleri
Aktien in einem Wirtschaftszweig {sub} {pl} bir ekonomi dalındaki hisse senetleri
Aktien in einer Gesellschaft {sub} {pl} bir ortaklık şirketindeki hisse senetleri
Aktien in einer Industrie {sub} {pl} endüstrideki hisse senetleri
Aktien in kleinen Mengen kaufen hisse senetlerini küçük miktarlarda almak
Aktien institutioneller Anleger {sub} {pl} kurumsal yatırımcıların hisse senetleri
Aktien kaufen und verkaufen {sub} {pl} hisse senetlerini almak ve satmak
Aktien lombardieren hisse senedi karşılığı para vermek
Aktien manipulieren {v} hisse senetlerini manipule etmek
Aktien mit garantierter Dividende {sub} {pl} kâr payı garantili hisse senetleri
Aktien mit Gewinnbeteiligung kâra katılımlı hisse senetleri
Aktien mit hohem Gewinn {sub} {pl} yüksek kazançlı hisse senetleri
Aktien mit Rendite {sub} {pl} kazançlı hisse senetleri
Aktien mit Rendite {sub} {pl} verimli hisse senetleri
Aktien mit Stimmrecht sahibine oy hakkı veren hisse senetleri
Aktien mit und ohne Sperrfrist {sub} {pl} süreli veya süresiz hisse senetleri
Aktien mit Vetorecht sahibine veto hakkı veren hisse senetleri
Ablösbare Vorzugsaktien {sub} {pl} geri verilebilen tercihli hisse senedi
Abstoßen von Aktien {sub} {n} hisse senetlerini satma
abweichende Aktien {sub} {pl} farklı hisse senetleri
Aktiengesellschaft mit Inhaberaktien {sub} {f} sahibinin hisse senetleri olan anonim şirket
alte Aktien {sub} {pl} eski hisse senetleri
amerikanische Aktien {sub} {pl} Amerikan hisse senetleri
an der Börse geführte Aktien {sub} {pl} borsada işlem gören hisse senetleri
Anlage in Aktien {sub} {f} hisse senedi yatırımı
Art der Aktien {sub} {f} hisse senetlerinin tipi
asiatische Aktien {sub} {pl} Asya hisse senetleri
Ausgabe von Aktien {sub} {f} hisse senetlerinin ihracı
Ausgabe von Belegschaftsaktien {sub} {f} personel için öngörülen hisse senetlerinin ihracı
Ausgabe von Berichtigungsaktien {sub} {f} geçici vakkat hisse senetlerinin ihracı
Ausgabe von Gratisaktien {sub} {f} ikramiyeli hisse senetlerinin ihracı
Ausgabepreis der Aktien {sub} {m} hisse senetlerinin elden çıkış fiyatı
ausgegebene Aktien {sub} {pl} tedavüle çıkmış hisse senetleri
ausländische Aktien {sub} {pl} yabancı ülke hisse senetleri
Austausch von Aktien {sub} {m} hisse senetlerinin değiştirilmesi
die Bankaktien {sub} {pl} banka hisse senetleri
Bedingungen für die Ausgabe von Aktien {sub} {pl} hisse senedi dağıtım şartları
die Belegschaftsaktien {sub} {pl} kadro hisse senetleri
die Berichtigungsaktien {sub} {pl} muvakkat hisse senetleri
Besitz von Aktien {sub} {m} hisse senedi varlığı
bezahlte Aktien {sub} {pl} ödenmiş hisse senetleri
die Brauereiaktien {sub} {pl} bira fabrikası hisse senetleri
börsenfähige Aktien {sub} {pl} borsa yetenekli hisse senetleri
0.006s