Keine direkten Treffer gefunden für: senetleri

Deutsch Türkisch

29 indirekte Treffer gefunden für: senetleri

Deutsch Türkisch
Fälschung in Urkunden {sub} {f} senetleri taklit etme
Hereinnahme von Wechseln {sub} {f} senetlerin tahsili
die Urkundenunterdrückung {sub} {f} senetlerin gizlemesi
abweichende Aktien {sub} {pl} farklı hisse senetleri
die Aktien {sub} {pl} hisse senetleri
Aktien auf dem Finanzmarkt {sub} {pl} sermaye piyasasındaki hisse senetleri
Aktien der Elektronikindustrie {sub} {pl} elektronik endüstrisi hisse senetleri
Aktien der Gummiindustrie {sub} {pl} plastik endüstrisi hisse senetleri
Aktien der Maschinenbauindustrie {sub} {pl} makine endüstrisi hisse senetleri
Aktien der Nahrungsmittelindustrie {sub} {pl} besin maddeleri endüstrisi hisse senetleri
Aktien erster Klasse {sub} {pl} birinci sınıf hisse senetleri
Aktien für die Direktoren {sub} {pl} müdürler için hisse senetleri
Aktien geordnet nach Börsenotierung {sub} {pl} borsa kaydına göre sıralanmış hisse senetleri
Aktien im Angebot {sub} {pl} satışa sunulan hisse senetleri
Aktien im Besitz der Direktoren {sub} {pl} müdürlerin zimmetinde bulunan hisse senetleri
Aktien im Besitz von Kleinanlegern {sub} {pl} küçük yatırımcıların adığı hisse senetleri
Aktien im Streubesitz {sub} {pl} borsada pazarlanan hisse senetleri
Aktien in der Vergnügungsindustrie {sub} {pl} eğlence endüstrisindeki hisse senetleri
Aktien in einem Bergwerk {sub} {pl} bir maden ocağındaki hisse senetleri
Aktien in einem Vermögensfonds {sub} {pl} bir sermaye fonundaki hisse senetleri
Aktien in einem Wertpapierfonds {sub} {pl} bir değerli kâğıt fonundaki hisse senetleri
Aktien in einem Wirtschaftszweig {sub} {pl} bir ekonomi dalındaki hisse senetleri
Aktien in einer Gesellschaft {sub} {pl} bir ortaklık şirketindeki hisse senetleri
Aktien in einer Industrie {sub} {pl} endüstrideki hisse senetleri
Aktien institutioneller Anleger {sub} {pl} kurumsal yatırımcıların hisse senetleri
Aktien mit garantierter Dividende {sub} {pl} kâr payı garantili hisse senetleri
Aktien mit Gewinnbeteiligung kâra katılımlı hisse senetleri
Aktien mit hohem Gewinn {sub} {pl} yüksek kazançlı hisse senetleri
Aktien mit Rendite {sub} {pl} kazançlı hisse senetleri
0.002s