2 direkte Treffer gefunden für: Bergwerk

Deutsch Türkisch
das Bergwerk {sub} {n} maden
das Bergwerk {sub} {n} maden ocağı

43 indirekte Treffer gefunden für: Bergwerk

Deutsch Türkisch
die Bergwerkanlage {sub} {f} maden ocağı tesisi
die Bergwerkindustrie {sub} {f} maden sanayii
die Bergwerksabgabe {sub} {f} maden ocağı ödeneği
die Bergwerksaktie {sub} {f} maden ocağı hisse senedi
der Bergwerksarbeiter {sub} {m} maden işçisi
die Bergwerksarealkarte {sub} {f} maden ocağı bölge kartı
der Bergwerksbetrieb {sub} {m} maden ocağı işletmesi
der Bergwerkschacht {sub} {m} maden kuyusu
das Bergwerkseigentum {sub} {n} maden mülkiyeti
das Bergwerksfahrzeug {sub} {n} madenci arabası
die Bergwerksgerechtigkeit {sub} {f} madenci adaleti
die Bergwerkskonzession {sub} {f} maden işletme ruhsatı
die Bergwerksmaschinen {sub} {pl} maden işletme makineleri
der Bergwerksort {sub} {m} maden işletme bölgesi
der Bergwerksschacht {sub} {m} maden işletme kuyusu
das Bergwerksunternehmen {sub} {n} maden işletmesi
der Bergwerkzeugstahl {sub} {m} maden sanayii için takım çeliği
Aktien in einem Bergwerk {sub} {pl} bir maden ocağındaki hisse senetleri
Anteil an einem Goldbergwerk {sub} {m} bir altın madeninde pay
Arbeit im Bergwerk ocak işi
das Bleibergwerk {sub} {n} kurşun kalemi yapılan maden
das Bleibergwerk {sub} {n} kurşun madenî
das Bleierzbergwerk {sub} {n} galen madenî tesisi
das Braunkohlenbergwerk {sub} {n} linyit kömürü ocağı
das Eisenbergwerk {sub} {n} demir imal ocağı
das Erzbergwerk {sub} {n} maden işletmesi
das Goldbergwerk {sub} {n} [Geologie] altın madenî
das Goldbergwerk {sub} {n} altın madenî ocağı
das Kalibergwerk {sub} {n} potasyum maden ocağı
das Kohlebergwerk {sub} {n} kömür madenî
das Kohlebergwerk {sub} {n} kömür ocağı
das Kohlebergwerk {sub} {n} maden kömürü havzası
das Kohlenbergwerk {sub} {n} kömür madenî
Kultur im Bergwerk {sub} {f} maden ocağında kültür
das Kupferbergwerk {sub} {n} bakır madenî
das Quecksilberbergwerk {sub} {n} cıva madenî
der Salzbergwerk {sub} {m} tuz madenî
das Schaubergwerk {sub} {n} [Besucherbergwerk] üretimi durdurulmuş ziyaretçilere açık maden ocağı
das Schieferbergwerk {sub} {n} arduvaz ocağı
das Silberbergwerk {sub} {n} gümüş maden ocağı
das Steinkohlenbergwerk {sub} {n} taşkömürü maden ocağı
das Steinkohlenbergwerk {sub} {n} taşkömürü ocağı
das Tagebaubergwerk {sub} {n} açık maden ocağı tesisi
0.004s