8 direkte Treffer gefunden für: ekonomi


76 indirekte Treffer gefunden für: ekonomi

Deutsch Türkisch
der Abgasvorwärmer {sub} {m} ekonomizer
Abkommen über die wirtschaftliche Zusammenarbeit {sub} {n} ekonomik işbirliği anlaşması
Abkommen über wirtschaftliche Zusammenarbeit {sub} {n} ekonomik işbirliği anlaşması
Abteilung Tätigkeiten nach Wirtschaftszweigen {sub} {f} ekonomik dallara göre çalışma bölümü
am Wirtschaftsleben Beteiligten {sub} {f} ekonomik hayata katkıda bulunanlar
angeschlagen [Unternehmen] ekonomik açıdan durumu kötü
angeschlagene Banken {sub} {pl} ekonomik açıdan yıpranmış bankalar
Ankurbelung der Wirtschaft {sub} {f} ekonomiyi canlandırma
Anspringen der Wirtschaft {sub} {n} ekonominin canlanması
Antriebskräfte des Aufschwungs- ekonomik canlanmanın itici güçleri
Anzeigenblatt der Wirtschaft {sub} {n} ekonomi reklam sayfası
der Aufschwung {sub} {m} [boom] ekonomik kalkınma
der Aufschwung {sub} {m} [wirtschaftliches Boom] ekonomik canlanma
aus finanziellen Gründen ekonomik nedenlerle
aus finanziellen Gründen ekonomik sebeplerle
ausschließliche Wirtschaftszone [EU-Begriff] law ekonomik amaçla kullanılmayan deniz bölgesi
autark {adj} ekonomik özgürlüğünü kazanmış
autarkisch {adj} ekonomik özgürlüğünü kazamış
Bakkalaureus der Wirtschaftswissenschaften {sub} {m} ekonomi bilimlerinin en düşük akademik derecesi
Belebung der Wirtschaft {sub} {f} ekonominin canlanması
Berechnung der Wirtschaftlichkeit {sub} {f} ekonomiklik hesabı
Bericht des Wirtschaftsministeriums {sub} {m} ekonomi bakanlığının raporu
betriebswirtschaftliche Daten {sub} {pl} ekonomik veriler
betriebswirtschaftliche Grundsätze {sub} {pl} ekonomik temel kurallar
bis hin zu Wirtschaftskrisen ekonomik krize kadar
die Branche {sub} {f} [Wirtschaftszweig] ekonomik branş
Daten, betriebswirtschaftliche- {sub} {pl} ekonomik veriler
die Wirtschaft ankurbeln ekonomiyi hareketlendirmek
die Wirtschaft in Schwung bringen ekonomiyi canlandirmak
Direktkredit der Wirtschaft {sub} {m} ekonominin doğrudan kredisi
das Dirigismus {sub} {n} [Wirtschaft] ekonomide devletçilik
dirigistisch {adj} [Wirtschaft] ekonomide devletçilik sistemiyle
dirigistisch Maßnahme {sub} {f} ekonomide devletçilik önlemi
Doktor der Wirtschaftswissenschaften ekonomi bilimleri doktoru
Doktor der Wirtschaftswissenschaften ekonomi doktoru
durch finanzielle Hilfe ekonomik yardım ile
das Düsenrohr {sub} {n} ekonomizör
die Düsenschaft {sub} {f} ekonomizör
der Economiser {sub} {m} [Speisewasservorwärmer] ekonomizer
das Economiserrohr {sub} {n} ekonomizer borusu
Einbruch der Wirtschaftsaktivitäten ekonomik aktivitelerin yavaşlaması
einfach {adj} ekonomik
ekonomisch {adj} ekonomik
der Ekonomizer {sub} {m} ilk ısıtıcı
der Ekonomizer {sub} {m} (buhar kazanında) ön ısıtıcı
der Ekonomizer {sub} {m} ekonomayzer
erwerbsfähige Bevölkerung {sub} {f} [Statistisch] ekonomik nüfus
erwirtschaften {v} ekonomiye kazandırmak
es geht ihm finanziell gut ekonomik durumu iyi
es geschafft haben {ugs.} ekonomik açıdan kendini düzlüge çıkarmak
die Atomwirtschaft {sub} {f} nükleer ekonomi
autarke Wirtschaft {sub} {f} bağımsız ekonomi
die Außenwirtschaft {sub} {f} dış ekonomi
die Betriebsunkosteneinsparung {sub} {f} işletme masraflarından ekonomi
die Binnenwirtschaft {sub} {f} ekonomi
die Binnenwirtschaft {sub} {f} yerli ekonomi
die Defizitwirtschaft {sub} {f} açık veren ekonomi
die Dreifelderwirtschaft {sub} {f} üç alanli ekonomi
einheimische Wirtschaft {sub} {f} yerli ekonomi
die Finanzwirtschaft {sub} {f} mali ekonomi
florierende Wirtschaft {sub} {f} yükselen ekonomi
freie Wirtschaft {sub} {f} liberal ekonomi
freie Wirtschaft {sub} {f} serbest ekonomi
gelenkte Wirtschaft {sub} {f} güdümlü ekonomi
gemischte Wirtschaft {sub} {f} karma ekonomi
die Gesamtwirtschaft {sub} {f} genel ekonomi
gesunde Wirtschaft {sub} {f} sağlıklı ekonomi
gewerbliche Wirtschaft {sub} {f} endüstriyel ekonomi
die Globalwirtschaft {sub} {f} küresel ekonomi
halbstaatliche Wirtschaft {sub} {f} yarı kamusal ekonomi
Handel und Wirtschaft {sub} {m} [Wirtschaft] ticaret ve ekonomi
heimische Wirtschaft {sub} {f} serli ekonomi
individuelle Wirtschaft {sub} {f} bireysel ekonomi
informeller Sektor {sub} {m} [Schattenwirtschaft] kayıt dışı ekonomi
die Klientelwirtschaft {sub} {f} akraba kayırıcılığı yapılan ekonomi
die Klüngelwirtschaft {sub} {f} akraba kayırıcılığı yapılan ekonomi
0.004s