5 direkte Treffer gefunden für: elektronik


76 indirekte Treffer gefunden für: elektronik

Deutsch Türkisch
das Abspielgerät {sub} {n} elektronik okuyucu
Aktien der Elektronikindustrie {sub} {pl} elektronik endüstrisi hisse senetleri
der analog-digital-Wandler {sub} {m} elektronik cihaz
die Anpassungsgruppe {sub} {f} elektronik eşleştirme modülü
das Auslaufschütz {sub} {n} elektronik sızma şalteri
Bankdienst, elektronischer - {sub} {m} elektronik banka sistemi
das Blitzgerät {sub} {n} elektronik flaş tertibatı
die Blitzlichtröhre {sub} {f} elektronik flaş lambası
die Blitzröhre {sub} {f} elektronik flaş lambası
Buch, elektronisches- {sub} {n} [EDV] elektronik kitap
die Bündelendröhre {sub} {f} elektronik şualı güç lambası
das Bündelpotential {sub} {n} elektronik şua gerilimi
der Camcorder {sub} {m} elektronik film kamerası
der Chiphersteller {sub} {m} elektronik eleman üreticisi
das Coil {sub} {n} [aufgewickeltes Bandeisen] elektronik bobin
der Coildurchmesser {sub} {m} elektronik bobin çapı
das Coilgewicht {sub} {n} elektronik bobin ağırlığı
die Datenlochkarte {sub} {f} [Computer] elektronik cihazlarda kullanılan delikli kart
Datenverarbeitung, elektronische- {sub} {f} [EDV] elektronik bilgi işlem
der Digital-analog-Wandler {sub} {m} elektronik cihaz
Drähte für die Elektronik {sub} {pl} elektronik için teller
durch elektronische Datenverarbeitung elektronik bilgiişlem ile
Durcschlagspannung einer Relaisröhre {sub} {f} elektronik föleli kesme gerilimi
die E-card {sub} {f} [österr.] elektronik kart
der E-Commerce {sub} {m} elektronik ticaret
das E-Banking {sub} {n} elektronik bankacılık
das E-Learning {sub} {n} elektronik öğrenim
die E-Mail {sub} {f} [elektronischer Daten- und Nachrichtenaustausch] elektronik posta
die E-Mail-Adresse {sub} {f} elektronik posta adresi
das E-Mail-Programm {sub} {n} elektronik posta programı
der E-Mail-Verkehr {sub} {m} elektronik posta yazışmaları
das EB-Team {sub} {n} [Elektronische Berichterstattung: operatives Team aus Kameramann und Assistenten] elektronik haber ekibi
EDI [Elektronischer Datenaustausch (engl. electronic data interchange, EDI)] Elektronik bilgi alışverişi
die EDV {sub} {f} [Abkürzung von Elektronische Datenverarbeitung] elektronik bilgi işlem
die EDV-Anwendungen {sub} {pl} elektronik bilgi işlem uygulamaları
der EDV-Beauftragter {sub} {m} elektronik bilgi işlem görevlisi
die EDV-Branche {sub} {f} elektronik bilgi işlem branşı
die EDV-Kenntnisse {sub} {pl} elektronik bilgi işlem becerileri
die EDV-Nummer {sub} {f} elektronik bilgi işlem numarası
das EDV-Personal {sub} {n} elektronik bilgi işlem personeli
Eigenrauschen einer Entladungsröhre {sub} {n} elektronik lamba dip gürültüsü
einprogrammieren {v} elektronik bir cihaza program yüklemek
das Elektrogerät {sub} {n} elektronik alet
der Elektrogeräteraum {sub} {m} elektronik alet odası
der Elektronenaufbau {sub} {m} elektronik yapı
die Elektronenausbeute {sub} {f} elektronik hüzme randımanı
das Elektronenbandspektrum {sub} {n} elektronik band tayfı
die Elektronenbeugung {sub} {f} elektronik akımlarda görülebilen sapma
der Elektronenblitz {sub} {m} elektronik flanş
der Elektronenblitz {sub} {m} elektronik flaş tertibatı
das Elektronenblitzgerät {sub} {n} elektronik flaş
abgekürzte Prüfsprache für Bordelektronik {sub} {f} uçak bordosu i çin kışaltılmış kontrol lisanı
die Ablenkelektronik {sub} {f} saptırıcı elektronik
die Ansteuerelektronik {sub} {f} yönlendirme elektroniği
die Antriebselektronik {sub} {f} işletici elektronik
die Anzeigeelektronik {sub} {f} görüntüleme elektroniği
die Aufklärungselektronik {sub} {f} keşif elektroniği
die Auswerteelektronik {sub} {f} değerlendirme elektroniği
die Bremselektronik {sub} {f} frenleme elektroniği
die Datenelektronik {sub} {f} veri elektroniği
die Digitalelektronik {sub} {f} dijital elektronik
die Druckerelektronik {sub} {f} baskı elektroniği
die Einschaltelektronik {sub} {f} açma elektroniği
elektronische Industrieanwendung {sub} {f} endüstriyel elektronik
die Empfängerelektronik {sub} {f} alıcı elektronik
die Fahrzeugelektronik {sub} {f} vasıta elektroniği
die Geräteelektronik {sub} {f} aygıt elektroniği
die Geräteelektronik {sub} {f} suniin elektronik donanımı
die Haushaltselektronik {sub} {f} ev elektroniği
die Industrieelektronik {sub} {f} endüstriyel elektronik
die Informationselektronik {sub} {f} bilgi elektroniği
die Kfz-Elektronik {sub} {f} taşıt elektroniği
die Konsumelektronik {sub} {f} elektronik tüketim malları
die Kraftfahrzeugelektronik {sub} {f} otomobil anteni
die Leistungselektronik {sub} {f} güç elektroniği
die Leistungselektronik {sub} {f} güçlü elektronik
0.004s