Keine direkten Treffer gefunden für: sahibi

Deutsch Türkisch

61 indirekte Treffer gefunden für: sahibi

Deutsch Türkisch
Aktien mit Stimmrecht sahibine oy hakkı veren hisse senetleri
Aktien mit Vetorecht sahibine veto hakkı veren hisse senetleri
Aktiengesellschaft mit Inhaberaktien {sub} {f} sahibinin hisse senetleri olan anonim şirket
als Inhaber Eingetragener sahibi olarak kayıtlı
an den Inhaber bezahlt sahibine ödendi
der Anonymus {sub} {m} sahibi bilinmeyen
auf den Inhaber ausgestellt sahibi üzerine kayıtlı
auf den Inhaber ausgestellt sahibine kayıtlı
auf den Inhaber ausstellen sahibinin üstüne kayıtlamak
auf den Namen des Inhabers sahibi adına
auf den Namen des Inhabers sahibinin adına
auf einem Eigentümer bezogene Daten sahibine ait veriler
dem Inhaber zahlen sahibine ödddemek
dem Inhaber übertragen sahibine devretmek
den Besitzer wechseln sahibini değiştirmek
den Eigentümer wechseln {v} sahibini değiştirmek
die Eigenbewirtschaftung {sub} {f} sahibi tarafında işletilme
eigengenutztes Grundstück sahibi tarafından kullanılan arsa
eigengenutztes Haus sahibi tarafından kullanılan konut
eigengeutztes Haus sahibi tarafından kullanılan konut
der Haltername {sub} {m} sahibinin ismi
inhabergeführte Unternehmen {sub} {pl} sahibi tarafından yönetilen işletmeler
Name des Inhabers {sub} {m} sahibinin adı
die Namensobligation {sub} {f} sahibinin ismi tescil edilen tahvil
stimmberechtigte Aktie {sub} {f} sahibine oy hakkı veren hisse senedi
stimmberechtigte Aktien sahibine oy hakkı veren hisse senetleri
stimmberechtigte Wertpapiere {sub} {pl} sahibine oy hakkı veren hisse senetleri
stimmberechtigtes Aktienkapital sahibine oy hakkı sağlayan hisseli sermaye
stimmberechtigtes Mitglied {sub} {n} sahibine oy hakkı olan üye
stimmrechtlose Aktien sahibine oy hakkı vermeyen hisse senetleri
unentziehbar {adj} [Wirtschaft] sahibinin tasarrufundan çıkması yasak olan
der Uriasbrief {sub} {m} sahibini uğursuzluklara iten mektup veya yazı
vom Eigentümer bewohnte Wohnung {sub} {f} sahibinin oturduğu daire
vom Eigentümer bewohntes Haus {sub} {n} sahibinin oturduğu ev
wirtstreu {adj} sahibine bağlı
der Adressat {sub} {m} adres sahibi
der Agrarier {sub} {m} toprak sahibi
der Aktienhaber {sub} {m} pay sahibi
der Aktienhalter {sub} {m} hisse senedi sahibi
der Aktieninhaber {sub} {m} hisse senedi sahibi
die Aktieninhaberin {sub} {f} [weiblich] hisse senedi sahibi
der Alleinbesitz {sub} {m} yalnız mülkiyet sahibi
der Alleineigentümer {sub} {m} yalnız mülkiyet sahibi
alleiniger Eigentümer {sub} {m} tek sahibi
alleiniger Inhaber {sub} {m} yalnız sahibi
alleiniger Rechtsanspruch {sub} {m} tek yasal hak sahibi
der Alleininhaber {sub} {m} tek sahibi
Alleininhaber des Patents {sub} {m} patentin tek sahibi
alleinverfügungsberechtigter Eigentümer tek yetkili mal sahibi
der Altaktionär {sub} {m} eski hisse senedi sahibi
amtierender Titelträger {sub} {m} görevli ünvan sahibi
der Amtsinhaber {sub} {m} makam sahibi
die Amtsinhaberin {sub} {f} [weiblich] makam sahibi
der Amtsstelleninhaber {sub} {m} resmi makam sahibi
der Amtsträger {sub} {m} makam sahibi
der Amtsträger {sub} {m} nüfus sahibi
der Amtsträger {sub} {m} nüfuz sahibi
die Amtsträgerin {sub} {f} [weiblich] makam sahibi
die Amtsträgerin {sub} {f} [weiblich] nüfuz sahibi
der Amtswalter {sub} {m} makam sahibi
die Amtswalterin {sub} {f} [weiblich] makam sahibi
0.003s