2 direkte Treffer gefunden für: tipi

Deutsch Türkisch
das Schneegestöber {sub} {n} tipi
die Schneeverwehung {sub} {f} tipi

77 indirekte Treffer gefunden für: tipi

Deutsch Türkisch
die Adornkraut {sub} {f} tipik akdeniz bitkisi
die Adzukibohne {sub} {f} tipik Güney Asya bölgesi baklası
atypisch {adj} tipik olmayan
atypische Arbeit {sub} {f} tipik olmayan
atypische Arthritis {sub} {f} tipik olmayan damar sertliği
atypische Beschäftigung {sub} {f} tipik olmayan
atypische Beschäftigungsverhältnisse {sub} {pl} tipik olmayan çalışma durumları
atypische Epilepsie {sub} {f} tipik olmayan sara
atypische Geflügelpest {sub} {f} tipik olmayan tavuk salgını
atypische Infektion {sub} {f} tipik olmayan bulaşma
atypische Lungenentzündung {sub} {f} tipik olmayan akciğer iltihabı
atypische Neuroleptika {sub} {pl} tipik olmayan nöroleptikler
atypische Psychosen {sub} {f} tipik olmayan psikolojik rahatsızlık
atypische Schizophrenie {sub} {f} tipik olmayan şahsiyet değişimi
atypischer Vertrag {sub} {m} tipik olmayan anlaşma
atypisches Wertpapier {sub} {n} tipik olmayan hisse senedi türü
Bakkalaureus der Medizin {sub} {m} tıpın en düşük akademik derecesi
bezeichnend {adj} tipik
bezeichnend {adv} tipik
charakteristisch {adj} tipik
charakteristische Eigenschaft {sub} {f} tipik özellik
charakteristische Merkmale {sub} {pl} tipik belirtiler
davontrippeln {v} tıpış tıpış gitmek
echt {adj} tipik
die Eigenheit {sub} {f} tipik özellik
ein typisches Beispiel tipik bir örnek
eine typische Frau tipik bir kadın
einhertrippeln {v} tıpış tıpış dolaşmak
es stöbert tipi var
es stürmt und schneit tipi var
ganz {adj} tipik
geordnet nach Art tipine göre sıralanmış
das Getrippel {sub} {n} tıpış tıpış geliş
die Heteromorphose {sub} {f} tipik olmayan bölgede organ oluşumu (meselâ yengeçte hissedici yerine ayak
heterotop {adj} tipik olmayan yerde oluşan
die Inkarnation {sub} {f} tipik örnek
die Inkarnationen {sub} {pl} tipik örnekler
das Kalthaus {sub} {n} tipik güney bitkuilerini kışta korumak için sera
kennzeichnend {adj} tipik
kennzeichnenderweise {adv} tipik olarak
der Managertyp {sub} {m} tipik menajer
männlich {adj} [Grammatik] tipik erkek işi
nach dem üblichen Strickmuster verfahren tipik eylem kurallarına göre
nach Typ tipine göre
nach Typen geordnet tipine göre sıralanmış
nicht repräsentativ tipik değil
nicht typisch tipik değil
nichtrepräsentative Stichprobe {sub} {f} tipik olmayan numune
par Excellence tipik
repräsentativ {adj} tipik
repräsentative Abwasserprobenahme {sub} {f} tipik atk su denek alımı
abdruckbares Zeichen {sub} {n} baskısı mümkün yazı tipi
der Abrechnungstyp {sub} {m} hesaplama tipi
der Abschreibungstyp {sub} {m} amortisman tipi
abstrakt Datentyp {sub} {m} soyut veri tipi
die Abwasserart {sub} {f} atık su tipi
der Achsentype {sub} {m} aks tipi
der Aktivitätstyp {sub} {m} aktivite tipi
Allergie vom verzögerten Typ {sub} {m} yavaş allerjen tipi
der Allerweltstyp {sub} {m} çok tanınan bir insan tipi
allgemeiner Datentyp {sub} {m} genel veri tipi
der Anforderungstyp {sub} {m} talep tipi
der Anlagentyp {sub} {m} tesisat tipi
Anlehnungstypus der Objektwahl {sub} {m} obje seçiminin anaklitik tipi
der Anreicherungstyp {sub} {m} zenginleştirme tipi
antinomischer Charakter {sub} {m} birbirine zıt davranış eğilimlerinin aynı kişilik içinde bulunduğu kişilik tipi
der Anzeigetyp {sub} {m} görüntü tipi
der Anzeigetyp {sub} {m} gösterim tipi
Arabische Medizin {sub} {f} [weiblich] Arap tıpı
arkadisch [v. Arkadien] mimari kemer tipi
Art der {sub} {f} …nin tipi
Art der {sub} {f} …nın tipi
Art der Aktien {sub} {f} hisse senetlerinin tipi
der Atemtyp {sub} {m} solunum tipi
athletischer Körperbautyp {sub} {m} atletik beden yapısı tipi
auf Cowboyart kovboy tipi
der Auftragsdatentyp {sub} {m} sipariş verileri tipi
0.003s