21 direkte Treffer gefunden für: Kern


77 indirekte Treffer gefunden für: Kern

Deutsch Türkisch
Kern der {sub} {m} …nin,…nın çekirdeği
Kern der Aussage {sub} {m} sözün özü
Kern der Frage {sub} {m} sorunun özü
Kern der Sache {sub} {m} işin en önemli noktası
Kern der Sache {sub} {m} meselenin özü
Kern eines Einwands {sub} {m} itirazın özü
Kern mit örtlich angereichertem Brennstoff {sub} {m} yer yer zenginleştirilmiş yakıt maddesinin çekirdeği
Kern von der Spaltung {sub} {m} parçalanmadan geri kalan çekirdek
Kern, instabiler- {sub} {m} dengesiz çekirdek
kern- nükleer-
die Kernabläufe {sub} {pl} çekirdekte seyreden akışlar
die Kernabschirmung {sub} {f} çekirdek blendajı
die Kernabsorption {sub} {f} nükleer emme
die Kernachse {sub} {f} göbek aksı
die Kernader {sub} {f} ana damar
kernaktiv [Atomkern] nükleer aktivite
die Kernaktivität {sub} {f} nükleer çekirdek aktivitesi
die Kernanalyse {sub} {f} çekirdek analizi
die Kernanlage {sub} {f} nükleer tesis
das Kernantigen {sub} {n} esas antijen
die Kernarbeitszeit {sub} {f} ana çalışma saati
die Kernarbeitszeit {sub} {f} esas süresi
die Kernarbeitszeit {sub} {f} esas zamanı
die Kernarbeitzeit {sub} {f} temel çalışma saatleri
die Kernaussage {sub} {f} sözün özü
der Kernbaustein {sub} {m} nukleer parça
das Kernbeil {sub} {n} çakmak taşı baltası
der Kernbeißer {sub} {m} [Coccothraustes coccothraustes] flurcun
der Kernbeißer {sub} {m} [Coccothraustes coccothraustes] flurçin
der Kernbeißer {sub} {m} [Coccothraustes coccothraustes] bayağı kocabaş
die Kernbeißer {sub} {pl} [Coccothraustes coccothraustes] flurçinler
die Kernbelegschaft {sub} {f} esas kadro
die Kernbelegschaft {sub} {f} temel kadro
der Kernbereich {sub} {m} ana dal
der Kernberuf {sub} {m} anameslek
die Kernbeschießung {sub} {f} atom bombardımanı
der Kernbeschuss {sub} {m} nukleer bombardıman
die Kernbildung {sub} {f} çekirdek oluşumu
das Kernbindemittel {sub} {n} göbek birleştirme maddesi
das Kernblech {sub} {n} göbek sacı
kernbohren {v} delikli matkapla kaya parçası çıkarmak
das Kernbohren {sub} {n} delikli matkapla kaya parçası çıkarma
der Kernbohrer {sub} {m} delikli burgu
die Kernbohrung {sub} {f} dişli açılan delik
die Kernbohrungen {sub} {pl} dişli açılan delik
die Kernbotschaft {sub} {f} ana mesaj
der Kernbrennstab {sub} {m} atom yakıt çubuğu
der Kernbrennstoff {sub} {m} atom yakıt maddesi
die Kernbrennstoffe {sub} {pl} atom yakıt maddeleri
kernbrennstoffhaltige Abfälle {sub} {pl} atom yakıt maddeleri içeren çöpler
die Kernchemie {sub} {f} nükleer kimya
abankern {v} demir almak
abankern {v} gemiyi çözmek
der Abduzenskern {sub} {m} beyin sinir merkezi
abgebrochener Kern {sub} {m} kırık göbek
abgestufter Eisenkern {sub} {m} kademeli demir göbek
abrackern {v} [rackerte sich ab, hat sich abgerackert] canını dişine takmak
abrackern {v} [rackerte sich ab, hat sich abgerackert] zahmet çekmek
abrackern {v} [rackerte sich ab, hat sich abgerackert] emek sarfetmek
absickern {v} sızmak
ackern {v} çift sürmek
ackern {v} çiftçilik etmek
das Ackern {sub} {n} çift sürme
ackern {v} [ackerte, hat geackert] ekip biçmek
ackern {v} [ackerte, hat geackert] tarla sürmek
ackern {v} [ackerte, hat geackert] ziraat yapmak
ackern {v} {ugs.} ağır yapmak
ackern {v} {ugs.} ağır çalışmak
ackern {v} {ugs.} güç yapmak
als Kern öz olarak
der Altstadtkern {sub} {m} eski şehir semti merkezi
anankern {v} demir atmak
anankern {v} demirlemek
anflunkern {v} [anlügen] yalan söylemek
anflunkern {v} [beschwindeln] aldatmak
anflunkern {v} [beschwindeln] dolandırmak
der Ankerkern {sub} {m} bobin göbeği
0.004s