12 direkte Treffer gefunden für: Panik


62 indirekte Treffer gefunden für: Panik

Deutsch Türkisch
die Angstattacke {sub} {f} panik nöbet
der Angstkauf {sub} {m} panik satın alışı
die Angstkäufe {sub} {pl} panik alışlar
die Angstkäufe {sub} {pl} panik içinde satın alma
der Angstkäufer {sub} {m} panik içinde satın alan kişi
das Angstsparen {sub} {n} panik içinde tasarruf etme
der Angstverkauf {sub} {m} panik satış
die Angstverkäufe {sub} {pl} panik satışlar
Art von Panik {sub} {f} panik şekli
ausbrechen {v} [brach aus, hat ausgebrochen] panik çıkmak
in Panik geraten {v} panik yapmak
in Panik sein {v} panikte olmak
in Panik versetzen {v} panik yaratmak
in Panik versetzend panik yaratan
in Panik versetzt panik yaratmış
in Panikstimmung panik halinde
keine Panik! panik yok
kopflos {adj} panik içinde
noch ist Polen nicht verloren panik yapma başarırsın
Panik erzeugen {v} panik yaratmak
Panik laufen {v} panik içinde koşmak
Panik verbreiten {v} panik yaratmak
der Panikanfall {sub} {m} panik hali
die Panikanfälle {sub} {pl} panik halleri
panikartig {adj} panik halinde
panikartig {adj} panik şeklinde
panikartige Maßnahmen {sub} {pl} panik şeklinde önlemler
die Panikattacke {sub} {f} [Med.] panik nöbeti
das Panikempfinden {sub} {n} panik hissetme
der Panikkauf {sub} {m} telâşlı içinde alma
die Panikmache {sub} {f} {ugs.} panik yaratma
der Panikmacher {sub} {m} panik yapan
die Panikmacherei {sub} {f} panik yapma
die Panikmacherin {sub} {f} panik yapan (bayan)
die Panikreaktion {sub} {f} panik nöbet
die Panikreaktion {sub} {f} panik tepki
die Panikreaktion {sub} {f} panik tepkisi
die Panikreaktion {sub} {f} telâşlı tepki
die Panikstörung {sub} {f} panik bozukluk
der Panikverkauf {sub} {m} panikli satış
die Panikverkäufe {sub} {pl} panikli satışlar
der Panikverkäufer {sub} {m} panikli satıcı
panisch {adj} panik yaratan
panisch [z.B. panischer Zustand] panikli
ruhelos hin und her gehen {v} panik içinde sağa sola gitmek
die Schrecksekunde {sub} {f} panik anı
schusselig {adj} panikçi
sich verrückt machen {v} paniklemek
sich nicht verrückt machen lassen {v} paniklememek
versetzt in Panik [er, sie, es~] panik yaratıyor
blinde Panik {sub} {f} körü körüne panik
Jeder andere geriet in Panik ötekilerin her biri paniğe kapıldı
kein Grund zur Panik paniğe sebep yok
spröde {adj} [zurückhaltend] içine kapanık
die Torschlusspanik {sub} {f} evde kalma korkusu
die Torschlusspanik {sub} {f} geç kalma korkusu
die Torschlusspanik {sub} {f} yetişememe korkusu
unnahbar {adj} içine kapanık
verschlossen {adj} [Mensch] içine kapanık
verschlossen [Person] içine kapanık
verschlossener {adj} [Person] daha içine kapanık
verschlossenste {adj} [Person] en içine kapanık
0.003s