27 direkte Treffer gefunden für: gut


77 indirekte Treffer gefunden für: gut

Deutsch Türkisch
betreiben {v} [betrieb, habe betrieben] gütmek
die Gicht {sub} {f} [Med.] gut hastalığı
der Gichtanfall {sub} {m} gut hastalığı nöbeti
gichtisch {adj} gut hastalığına yakanmış
die Gichtkranke {sub} {f} [weiblich] gut hastası (bayan)
die Gichtkranke {sub} {f} gut hastası
die Gichtkranke {sub} {pl} gut hastaları
gichtlägerig {adj} gut hastalığından yatalak
die Gichtmittel {sub} {pl} gut hastalığı ilacı
die Gichtniere {sub} {f} gut hastalığından dolayı böbrekte üre birikimi
gut abschneiden {v} iyi sonuca ulaşmak
gut abschneiden {v} [wörtlich] iyi kesip ayırmak
gut an jemandem handeln birine karşı iyi davranmak
gut angelegt iyi yatırılmış
gut angepasst iyi uyudurulmuş
gut angepasst für …için iyi uyudurulmuş
gut angezogen iyi giyinmiş
gut ankommen {v} beğenilmek
gut ankommen {v} hoşa gitmek
gut ankommen {v} iyi karşılanmak
gut annehmbar iyi tahmin edilebilir
gut artikulieren {v} iyi ifade etmek
gut auf etwas ansprechen {v} bir şeye iyi tepkimek
gut aufeinander eingespielt birbirine uyumlu
gut aufgehoben sein {v} rahatı iyi olmak
gut aufgenommen werden {v} hoş karşılanmak
gut ausgebaut iyi inşa edilmiş
gut ausgebautes Straßennetz {sub} {n} iyi inşa edilmiş yol şebekesi
gut ausgebildet iyi eğitilmiş
gut ausgedacht iyi düşünülmüş
gut ausgedrückt iyi ifade edilmiş
gut ausgehen {v} iyiye varmak
gut ausgerüstet sein {v} iyi donanımlı olmak
gut ausgeschildert iyi levhalanmış
gut ausgestattet iyi donatılmış
gut ausgestattet sein {v} iyi donatılmış olmak
gut ausgestattetes Haus {sub} {n} iyi düzülmüş ev
gut ausgewogen iyi tartılmış
gut ausgewählt iyi seçilmiş
gut auskommen mit {v} …ile iyi geçinmek
gut ausschauen {v} iyi görünmek
gut aussehen [gesundheitlich] iyi görünmek
gut aussehend {adj} iyi görünen
gut aussehende Person {sub} {f} iyi görünen kişi
gut aussehender Typ {sub} {m} iyi görünen tip
gut befreundet sein mit {v} …ile arkadaş olmak
gut beginnen {v} iyi başlamak
gut begonnen ist halb gewonnen {v} iyi başlamak, yarı yarıya başarmak demektir
gut behandelt [Untersuchung] iyi tedavi edilmiş
gut behandelt iyi muamele görmüş
gut beherrschen {v} iyi kontrol etmek
Abendprogramm ist meistens ganz gut {sub} {n} akşam programı genelde iyidir
das Abfallgut {sub} {n} çöp
akklimatisiertes Impfgut {sub} {n} belli bir ısıya alıştırılmış aşı maddesi
Al Qaida {sub} {f} aşırı dinci örgüt
alles ging gut her şey yolundaydı
das Allgemeingut {sub} {n} umimi servet
als Frachtgut kargo olarak
also gut iyi madem
also gut o zaman iyi
Anbau von Saatgut {sub} {m} yem yetiştirme
das Anlagegut {sub} {n} sabit sermaye malı
das Anlagegut {sub} {n} sermaye malı
archäologisches Erbgut {sub} {n} arkeolojik kalıtım
das Asphaltmischgut {sub} {n} asfalta katma maddesi
aufbereitetes Gut {sub} {n} işlenmiş malzeme
aufgelaufenes Gut {sub} {m} birikmiş mal
Auftragslage ist gut {sub} {f} sipariş durumu iyi
das Ausfuhrgut {sub} {n} ihracat malı
ausgesprochen gut oldukça iyi
das Ausrüstungsgut {sub} {n} donatım malı
das Ausstattungsgut {sub} {n} dekorasyon eşyası
das Ausstellungsgut {sub} {n} sergi malı
das Austragsgut {sub} {n} yayma maddeleri
außergewöhnlich gut olağanüstü iyi
außerordentlich gut olağanüstü iyi
das Baggergut {sub} {n} tarakla çikarılan mühimmat
0.005s