2 direkte Treffer gefunden für: birbirini


51 indirekte Treffer gefunden für: birbirini

Deutsch Türkisch
abrollen {v} [sich] birbirini takip etmek
alternieren {v} [alternierte, hat alterniert] birbirini takip etmek
alternierend {adj} birbirini takip eden
aneinander denken {v} birbirini düşünmek
aufeinander aufbauend {adj} birbirini tamamlayan
aufeinander einwirken {v} birbirini etkilemek
aufeinander einwirkend {adj} birbirini etkileyen
aufeinander folgen {v} [alt] birbirini izlemek
aufeinander folgen {v} birbirini izlemek
aufeinander folgend {adj} birbirini takip eden
aufeinander wirken {v} birbirini etkilemek
aufeinander wirkend {adj} birbirini etkileyen
die Aufeinanderfolge {sub} {f} birbirini izleme
aufeinanderfolgen {v} birbirini izlemek
aufeinanderfolgend {adj} birbirini izleyen
aufeinanderwirken {v} birbirini etkilemek
beeinflusst sich gegenseitig birbirini etkiliyor
beißend [sich] birbirini ısıran
dicht beieinander birbirinin yakınında
differieren {v} [ich differierte, ich habe differiert] birbirini tutmamak
disparat {adj} birbirini tutmayan
die Disparation {sub} {f} birbirini tutmamazlık
einander beeinflussen {v} birbirini etkilemek
einander finden {v} birbirini bulmak
einander gern haben {v} birbirini sevmek
einander lieb haben {v} birbirini sevmek
eingreifen {v} birbirini tutmak
einheitlich {adj} birbirinin aynısı
Farben, die sich beißen birbirini ısıran renkler
fortgesetzt {adj} birbirini takip eden
heben sich gegenseitig auf {v} birbirini götürür
Helfet einander! Birbirinize yardım edin!
ineinander verschlingen {v} birbirini yutmak
die Kreuzung {sub} {f} birbirini kesme
miteinander identisch birbirinin aynı
nebeneinander {adv} birbirinin yanında
nicht gegenseitig austauschbar [sie sind~] birbirinin yerini alamazlar
der Rivale {sub} {m} birbirini geçmeye çalışan kişilerden her biri
die Schmuddelschlacht {sub} {f} {ugs.} birbirini kötüleyerek kavga etme
sich ergänzen {v} birbirini tamamlamak
sich ergänzend {adj} birbirini tamamlayan
sich kennenlernen birbirini tanımak
sich lange kennen {v} birbirini uzun zaman tanımak
sich rekrutieren {v} birbirini bütünlemek
sich rekrutieren {v} birbirini tamamlamak
sich überstürzen {v} birbirini izlemek
sie küssen sich birbirini öpüyorlar
die Solidarität {sub} {f} birbirini destekleme
stärken sich gegenseitig birbirini güçlendiriyor
umeinander {adv} birbirinin etrafına
ununterbrochen {adj} birbirini ardı sıra
0.007s