37 direkte Treffer gefunden für: tek


77 indirekte Treffer gefunden für: tek

Deutsch Türkisch
abbehalten {v} tekrar yerine koymamak
Abdichtung des Radreifenansatzes {sub} {f} tekerlek lastiğinin kenarını geçirmez yapmak
abermalig {adj} [erneut, neuerlich, nochmalig, weitere, wiederholt] tekrar
abermals {adj} [nochmals, wiederum] tekrar
Abgabe eines Angebots {sub} {f} teklif verme
Abgabe von Geboten {sub} {f} teklif verme
der Abgebotsrabatt {sub} {m} teklif iskontosu
Abkommen über technische Hilfe {sub} {n} teknik yardım anlaşması
Ablehnung eines Angebots {sub} {f} teklifin reddi
ableugnen {v} [leugnete ab, hat abgeleugnet] tekzip etmek
Abortus habitualis {sub} {m} tekrar hatalı doğum
das Abrollmenü {sub} {n} tekerlekli araba ile sevk edilen menü
abspielen, nochmals~ {v} tekrar çalmak
das Abspringen {sub} {n} [Rad] tekerleğin fırlaması
Abteilung Förderung der technischen Zusammenarbeit {sub} {f} teknikte işbirliğini destekleme bölümü
Abteilung für technische Information {sub} {f} teknik informasyon bölümü
Abteilung für technische Kontrolle {sub} {f} teknik kontrol bölümü
Abteilung für technischen Support {sub} {f} teknik servis bölümü
Abteilung Technologie und Beschäftigung {sub} {f} teknoloji ve güç dairesi
abundant tekrar
die Abwechslung {sub} {f} tekdüzeyliği giderme
Abwerfen des Reifens von der Felge {sub} {n} tekerleğin janttan çıkması
das Abzugspapier {sub} {n} teksir kâğıdı
die Abzugspapiere {sub} {pl} teksir kâğıtları
die Achromatopsie {sub} {f} [Farbenblindheit] tekrenkçilik
der Achsenbolzen {sub} {m} tekerlek pimi
der Achsenschenkelbolzen {sub} {m} tekerlek pimi
die Achsnabe {sub} {f} tekerlek yuvası
achtet tekdir edin
Aktiviert oder deaktiviert die Textunterstreichung tekst alt çizgisini faal ve gayri faal hale getirir
der Alkoholrückfall {sub} {m} tekrar alkole başlama
alle Waren exklusive Textilien tekstil hariç tüm mallar
allein {adj} tek başına
allein erziehend {adj} tek başına büyüten
allein erziehend sein {v} tek başına büyütür olmak
der Alleinaktionär {sub} {m} tek hissedar
der Alleinauftrag {sub} {m} tek sipariş
die Alleinberechtigung {sub} {f} tekel
der Alleinbetrieb {sub} {m} tekel
die Alleinerzieherin {sub} {f} [weiblich] tek başına çocuk büyüten bayan
die Alleinerzieherin {sub} {f} [weiblich] tek başına çocuk büyüten kimse
die Alleinerzieherinnen {sub} {pl} [weiblich] tek başına çocuk büyüten bayanlar
der Alleingang {sub} {m} tek başına
der Alleinhaber {sub} {m} tek malik
der Alleinhaber {sub} {m} tek sahip
der Alleinhandel {sub} {m} tek elden yapılan ticaret
alleinig [ohne Begleitung] tek başına
alleinige Ausnahme {sub} {f} tek istisna
alleinige Erbin {sub} {f} [weiblich] tek mirasçı (bayan)
alleinige Verantwortung {sub} {f} tek sorumlu
alleinige Vormacht {sub} {f} tek önde gelen
die Abduktionsmuskellähmung {sub} {f} hareketli eklemlere destek
der Abfallstutzen {sub} {m} düşmeye karşı destek
abgezinste Hypothek {sub} {f} faizi indirilmiş ipotek
die Absteifung {sub} {f} destek
Abstützung, hintere~ {sub} {f} arka destek
Abstützung, seitliche~ {sub} {f} yan destek
die Achsschale {sub} {f} destek
die Aktivhypothek {sub} {f} aktif ipotek
allgemeine Hypothek {sub} {f} genel ipotek
allgemeiner Wunsch {sub} {m} genel istek
die Altenseelsorge {sub} {f} yaşlılara psikolojik destek
Amtshilfe in Steuersachen {sub} {f} vergi işlerinde resmi destek
der Andrang {sub} {m} istek
die Anforderung {sub} {f} istek
anfänglicher Ehrgeiz {sub} {m} başlangıçtaki aşırı istek
Angebot und Nachfrage arz ve istek
das Angefälle {sub} {n} [Architektur] destek
der Anhalt {sub} {m} destek
der Anhalter {sub} {m} destek
der Ankerbalken {sub} {m} [Bau] mertek
die Anlasshilfe {sub} {f} marş için destek
die Anlehnung {sub} {f} destek
das Anliegen {sub} {n} [Wunsch] istek
die Anmaßung {sub} {f} haksız istek
die Annuitätenhypothek {sub} {f} anüiteli ipotek
die Annuitätenhypothek {sub} {f} yıllık borç taksitli ipotek
0.006s