2 direkte Treffer gefunden für: yoksun

Deutsch Türkisch
beraubt {adj} yoksun
ohne [konjunktiv] yoksun

51 indirekte Treffer gefunden für: yoksun

Deutsch Türkisch
barauben {v} yoksun etmek
berauben {v} [beraubte, hat beraubt] yoksun etmek
die Denudation {sub} {f} yoksun bırakma
die Deprivation {sub} {f} [Soziale Benachteiligung] yoksun kılma
die Deprivation {sub} {f} yoksunluk
entbehren {v} yoksun olmak
die Entbehrung {sub} {f} [Not] yoksunluk
Entbehrung leiden {v} yoksunluk çekmek
die Entbehrungen {sub} {pl} [Not] yoksunluklar
entbehrungsreich {adj} yoksunlukla dolu
entblößen {v} yoksun bırakmak
die Entblößung {sub} {f} {ugs.} yoksun bırakılma
entziehen {v} yoksun bırakmak
die Entzugserscheinung {sub} {f} yoksunluk belirtisi
die Entzugserscheinungen {sub} {pl} yoksunluk belirtileri
die Härte {sub} {f} yoksunluk
der Härtefall {sub} {m} yoksunluk durumu
die Härtefallregelung {sub} {f} yoksunluk durumu kurali
knapp halten {v} yoksun bırakmak
vermissen lassen {v} yoksun olmak
versagen {v} [nicht gewähren] yoksun bırakmak
die Versagungssituation {sub} {f} yoksunluk durumu
verwirken {v} [verwirkte, hat verwirkt] yoksun kalmak
die Verwirkung {sub} {f} yoksun kalma
vorenthalten {v} [enthielt vor, hat vorenthalten] yoksun bırakmak
die Vorenthaltung {sub} {f} yoksun bırakma
die Vorenthaltung {sub} {f} yoksun bırakılma
acholurisch {adj} idrar renk maddelerinden yoksun
einfallslos {adj} ani gelen fikirlerden yoksun
entrechtet {adj} haklarından yoksun
fehlende Herztöne {sub} {pl} kalp atışlarından yoksun
fehlende Kompromissbereitschaft {sub} {f} uzlaşmaya hazır olmaktan yoksun
die gefühlskrüppel {sub} {f} hislerden yoksun
gemütsarm {adj} duygudan yoksun
ideenarm {adj} buluştan yoksun
ideenarm {adj} yenilikten yoksun
ideenarm {adj} fikirden yoksun
kontaktunfähig {adj} kontak yeteneğinden yoksun
langentbehrt uzun zaman yoksun
lieblos {adj} sevgiden yoksun
phantasielos {adj} fanteziden yoksun
phantasielos {adj} hayal gücünden yoksun
poesielos {adj} şiirsellikten yoksun
rechtlos {adj} [juristisch] yasal haklardan yoksun
rechtlos {adj} haklarından yoksun
stimmrechtlos {adj} oy kullanma hakkından yoksun
stimmrechtslos {adj} oy kullanma hakkından yoksun
unfein {adj} zerafetten yoksun
unfeiner {adj} daha zerafetten yoksun
unfeinste {adj} en zerafetten yoksun
verhandlungsunfähig {adj} müzakere yeteneğinden yoksun
0.002s