31 direkte Treffer gefunden für: çalışma


77 indirekte Treffer gefunden für: çalışma

Deutsch Türkisch
Abbau von Arbeitsplätzen {sub} {m} çalışma yerlerinin tasfiyesi
abbauen von Arbeitsplätzen {v} çalışma yerlerini tasfiye etmek
abgearbeitet [müde] çalışmaktan bitkin
Ablage nach Sachgebieten {v} çalışma alanına göre koyma yeri
die Ablaufanweisung {sub} {f} çalışma direktifi
die Ablaufauswahl {sub} {f} çalışma seçimi
Abteilung Arbeitsbedingungen und Sozialeinrichtungen {sub} {f} çalışma şartları ve sosyal tesisler bölümü
Abteilung Sozialschutz und Arbeitsbedingungen {sub} {f} çalışma şartları ve sosyal koruma dairesi
administrative Abwicklung der Arbeitsprogramme {sub} {f} çalışma programlarının idari çözümü
Agentur für Arbeit {sub} {f} [Bundesagentur für Arbeit] Çalışma Ajansı
die alltags {sub} {pl} çalışma günlerinde
am Arbeitsplatz çalışma yerinde
am Werk sein {v} çalışma halinde bulunmak
anfangen zu arbeiten {v} çalışmaya başlamak
anlaufen {v} [lief an, hat angelaufen] çalışmak
anlaufen {v} [lief an, hat angelaufen] çalışmaya başlamak
Anordnungen zur Unterbrechung von Arbeiten çalışma kesintileri talımatı
Anpassung im Arbeitsbereich {sub} {f} çalışma sahasında ayarlama
anspringen [Auto] çalışmak
Arbeit aufnehmen {v} çalışmaya başlamak
Arbeit ruhen lassen çalışma durdurmak
arbeiten {v} [arbeitete, hat gearbeitet] çalışmak
arbeiten {v} [bei Jemanden~] çalışmak
Arbeits- und Beschäftigungstherapie {sub} {f} çalışma terapisi
Arbeits- und Hilfsmittel {sub} {pl} çalışma kolaylaştırıcı araçlar
Arbeits- und Lebensbedingungen {sub} {pl} çalışma ve yaşam koşulları
das Arbeits-Schlafzimmer {sub} {n} çalışma ve yatak odası
der Arbeitsablauf {sub} {m} çalışma akışı
der Arbeitsablaufplan {sub} {m} çalışma akışı tasarı
die Arbeitsablaufstudie {sub} {f} çalışma akışı incelenmesi
die Arbeitsagentur {sub} {f} çalışma ajansı
Arbeitsamkeits- çalışma-
das Arbeitsamt {sub} {n} [veraltet] çalışma dairesi
das Arbeitsamt {sub} {n} Çalışma Dairesi
das Arbeitsamt {sub} {n} çalışma dairesi
der Arbeitsaufwand {sub} {m} çalışma masrafı veya verilen uğraş
das Arbeitsband {sub} {n} çalışma kuşağı
das Arbeitsband {sub} {n} çalışma şeridi
die Arbeitsbeanspruchung {sub} {f} çalışma zorlaması
die Arbeitsbedingung {sub} {f} çalışma şartı
die Arbeitsbedingungen {sub} {f} çalışma koşulları
die Arbeitsbedingungen {sub} {pl} çalışma koşulları
die Arbeitsbedingungen {sub} {pl} çalışma şartları
der Arbeitsbedingungenzuschlag {sub} {m} çalışma koşulu zammı
die Arbeitsbelastung {sub} {f} çalışma yükü
die Arbeitsberechtigung {sub} {f} çalışma hakkı
der Arbeitsbereich {sub} {m} çalışma alanı
der Arbeitsbereich {sub} {m} çalışma sahası
die Arbeitsbereicherung {sub} {f} çalışma zenginleştirme
die Arbeitsbereitschaft {sub} {f} çalışma arzusu
die Arbeitsbereitschaft {sub} {f} çalışma istemi
die Angehörigenarbeit {sub} {f} akrabalarla sosyal çalışma
abhängige Beschäftigung {sub} {f} bağımlı çalışma
der Abwärtslauf {sub} {m} [Rolltreppe] aşağıya doğru çalışma
aktive Mitarbeit {sub} {f} aktif beraber çalışma
allgemeine Sozialarbeit {sub} {f} genel sosyal çalışma
die Altersteilzeit {sub} {f} yaşlılıkta kısmi zamanlı çalışma
angenehme Zusammenarbeit {sub} {f} güzel beraber çalışma
Arbeit am Fertigungsband {sub} {f} bandında çalışma
Arbeit am Montageband {sub} {f} montaj bandında çalışma
Arbeit im Freien {sub} {f} açık havada çalışma
Arbeit im Haus {sub} {f} evde çalışma
Arbeit in dem Tagelohn {sub} {f} günlük yevmiye ile çalışma
Arbeit in der Molkerei {sub} {f} süt fabrikasında çalışma
Arbeit mit Gipsformen {sub} {f} alçı formlarıyla çalışma
Arbeit mit sicherem Lohn {sub} {f} garantili gelir karşılığı çalışma
Arbeit ohne Erlaubnis {sub} {f} izinsiz çalışma
Arbeit ums tägliche Brot {sub} {f} günlük ekmek için çalışma
Arbeit unter erschwerten Arbeitsbedingungen zor şartlarda çalışma
Arbeit unter Tage {sub} {f} yer altında çalışma
Arbeit unter Tariflohn asgari ücret altında çalışma
Arbeit von Gruppen am Bildschirm ekranda grup halinde çalışma
Arbeit zum Lebensunterhalt {sub} {f} hayatını kazanmak için çalışma
Arbeiten mit {sub} {n} …ile çalışma
Arbeiten mit dem Internet {sub} {n} intermetle çalışma
die Arbeitsgenauigkeit {sub} {f} hatasız çalışma
auf Abruf tätig talep üzerine çalışma
0.005s