9 direkte Treffer gefunden für: asgari


51 indirekte Treffer gefunden für: asgari

Deutsch Türkisch
als Mindestmaß {sub} {n} asgari ölçü olarak
als Minimum {sub} {n} asgari olarak
am Existenzminimum leben asgari geçim düzeyinin altında yaşamak
am Existenzminimum sein asgari geçim düzeyinin altında olmak
Arbeit unter Tariflohn asgari ücret altında çalışma
auf dem Nullpunkt angekommen sein {v} asgari seviyeye inmiş olmak
die Bagatellgrenze {sub} {f} asgari had
die Bagatellgrenze {sub} {f} asgari sınır
Bewertung nach dem Niederstwertprinzip asgari değer prensibine göre değerleme
den Mindestanforderungen entsprechen {v} asgari taleplere cevap vermek
das Existenzminimum {sub} {n} [en aşağıgeçim düzeyi] asgari geçinme gelirleri
das Existenzminimum {sub} {n} [en aşağıgeçim düzeyi] asgari geçinme geliri
das Existenzminimum {sub} {n} asgari geçim düzeyi
das Existenzminimum {sub} {n} asgari geçim haddi
das Existenzminimum {sub} {n} asgari varoluş
das Existenzniveau {sub} {n} asgari geçim seviyesi
geringe Betriebskosten {sub} {pl} asgari işletme masrafları
geringer Kraftbedarf {sub} {m} asgari emebilme gücü
die Geringfügigkeitsgrenze {sub} {f} asgari gelir düzeyi
die Geringfügigkeitsgrenze {sub} {f} asgari kazanç matrahı
geringste Kosten {sub} {pl} asgari masraflar
geringste Messunsicherheit {sub} {f} asgari ölçü sapması
das Geringstgewicht {sub} {n} asgari ağırlık
der Grenzstrom {sub} {m} asgari ergitme akımı
die Grundenergieressourcen {sub} {pl} asgari enerji kaynakları
kleinster Lenkkreis {sub} {m} asgari dönüş dairesi
die Kleinstgeschwindigkeit {sub} {f} asgari hız
die Kleinstgeschwindigkeit {sub} {f} asgari sürat
die Kleinstleerlaufdrehzahl {sub} {f} asgari boşa dönme hızı
die Ladelinie {sub} {f} [Verkehr] asgari yükleme çizgisi
das Lebensminimum {sub} {n} asgari geçim
die Leichtlohngruppe {sub} {f} asgari ücretle çalışan kesim
der Leistungsbegrenzungsschutz {sub} {m} asgari güçten korunma tertibatı
Lohn unter dem Existenzminimum {sub} {m} asgari geçim düzeyi altındaki ücret
der Minderwert {sub} {m} asgari değer
die Mindestabnahme {sub} {f} asgari alım
die Mindestabnahmemenge {sub} {f} asgari alım miktarı
der Mindestabstand {sub} {m} asgari mesafe
das Mindestalter {sub} {n} asgari yaş
die Mindestalterbestimmung {sub} {f} asgari yaş belileme
das Mindestanfangskapital {sub} {n} asgari başlangıç sermayesi
die Mindestanforderung {sub} {f} asgari talep
die Mindestanforderungen {sub} {pl} asgari koşullar
die Mindestanlage {sub} {f} asgari yatırım
die Mindestansparung {sub} {f} asgari tasarruf
der Mindestanspruch {sub} {m} asgari talep
die Mindestanzahlung {sub} {f} asgari depozito
die Mindestarbeitszeit {sub} {f} asgari süresi
die Mindestarbeitszeit {sub} {f} asgari çalışma süresi
der Mindestaufenthalt {sub} {m} asgari ikamet süresi
die Mindestauflage {sub} {f} asgari baskı sayısı
0.004s