24 direkte Treffer gefunden für: Betrieb


77 indirekte Treffer gefunden für: Betrieb

Deutsch Türkisch
Betrieb aufgeben işletme kapatmak
Betrieb aufgeben yeri kapatmak
Betrieb aufnehmen işletme açmak
Betrieb aufnehmen yeri açmak
Betrieb bei geschlossenem Deckel möglich {sub} {m} kapağı kapalı iken işletilebilir
Betrieb bei niedriger Spannung {sub} {m} az gerilimli işletme
Betrieb bei offenen Schutztüren {sub} {m} emniyet kapısı açık iken iletme
Betrieb der Luftfahrtindustrie {sub} {f} hava trafiği endüstri işletmesi
Betrieb des Luftfahrzeugs {sub} {m} bir hava taşıtını işletme
Betrieb einer Anlage {sub} {m} bir tesisi işletme
Betrieb eines Kraftfahrzeugs {sub} {m} bir taşıtı işletme
Betrieb eines Unternehmens {sub} {m} bir firmayı işletme
Betrieb einstellen işletme kapatmak
Betrieb einstellen yeri kapatmak
Betrieb nach Programm {sub} {m} programa göre işletme
Betrieb ohne Maus {sub} {m} [Computer] faresiz işletme
Betrieb stillegen [den~] işletme kapatmak
Betrieb stilllegen [den~] işletme kapatmak
Betrieb und Verkauf işletme ve satış
die Betriebanalyse {sub} {f} işletme analizi
die Betriebanlage {sub} {f} imâlathane
die Betriebanlage {sub} {f} işletme tesisatı
der Betriebarzt {sub} {m} yeri hekimi
die Betriebe {sub} {pl} işletmeler
betrieben {adj} işleyen
betrieben {adj} çalışan
die Betriebleistung {sub} {f} işletme takati
betrieblich {adj} işletmeye dair
betrieblich {adj} işletme içi
betrieblich {adj} işlevsel
betrieblich Leistungsfähigkeit {sub} {f} işlevsel verimlilik
betriebliche Abwärme {sub} {f} işlevsel artık ısı
betriebliche Alterssicherung {sub} {f} işletme emeklilik sigortası
betriebliche Altersversorgung {sub} {f} işletme emeklilik sigortası
betriebliche Altersversorgung işletme emekliliği
betriebliche Altersvorsorge {sub} {f} işletme emekliliği
betriebliche Alterversorgung {sub} {f} [Betriebsrente] yeri emeklilik sigortası
betriebliche Anforderung {sub} {f} işletme gereksinmesi
betriebliche Anforderung {sub} {f} işletme talebi
betriebliche Aufgaben {sub} {pl} işletme görevleri
betriebliche Aufwendungen {sub} {pl} gene giderler
betriebliche Aufwendungen {sub} {pl} işletme harcamaları
betriebliche Ausbildung {sub} {f} [pädagogisch] işletmede meslek eğitim
betriebliche Ausbildung {sub} {f} işletmede eğitim
betriebliche Ausbildung {sub} {f} yerinde eğitim
betriebliche Ausbildungsstätte {sub} {f} işletmede eğitim yeri
betriebliche Ausgaben {sub} {pl} işletme harcamaları
betriebliche Berufsausbildung {sub} {f} işletmede meslek eğitimi
betriebliche Berufsausbildung {sub} {f} meslek eğitimi
betriebliche Bestleistung {sub} {f} en iyi işletme verimi
betriebliche Daten {sub} {pl} işletme verileri
der Abbaubetrieb {sub} {m} maden çalıştırma işletmesi
der Abblasebetrieb {sub} {m} [Gas oder Dampf Austritt] boşaltma işlemi
der Abblasebetrieb {sub} {m} [Wassersystem] su boşaltma işlemi
der Abblasebetrieb {sub} {m} püskürtme işlemi
der Abfallentsorgungsbetrieb {sub} {m} çöp bertaraf etme işletmesi
der Abfüllbetrieb {sub} {m} [Getränke in Flaschen] doldurma tesisi
abhängiger Betrieb {sub} {m} bağımlı işletim
abhängiger Betrieb {sub} {m} bağımlı işletme
abhängiger Wartebetrieb {sub} {m} bağımlı tamir atölyesi
der Abnehmerbetrieb {sub} {m} alıcı işletme
der Abpackbetrieb {sub} {m} paketleme işletmesi
der Abrufbetrieb {sub} {m} talep edilen verileri yöneten işletme
der Abschaltbetrieb {sub} {m} kapalı işletme
Abteilung Betrieb işletme bölümü
Abteilung Kommerzielles und Betrieb {sub} {f} ticaret ve işletme bölümü
Abteilung Postbetrieb {sub} {f} post işletmesi bölümü
abzusaugender Betrieb {sub} {m} çekilmesi gerekli işletme
der Ackerbaubetrieb {sub} {m} tarım işletmesi
der Ackerbaubetrieb {sub} {m} ziraat işletmesi
der Adhäsionsbetrieb {sub} {m} trenin yürümesi için telerlek ve demiryolu arasındaki sürtünmeden güç alması
der Agrarbetrieb {sub} {m} tarım işletmesi
der Akkubetrieb {sub} {m} akü ile işletme
der Alleinbetrieb {sub} {m} monopol
der Alleinbetrieb {sub} {m} tekel
der Allwetterbetrieb {sub} {m} her iklimde çalışan işletme
ambulanter Gewerbebetrieb {sub} {m} gezgin işletme
0.007s