26 direkte Treffer gefunden für: Werk


77 indirekte Treffer gefunden für: Werk

Deutsch Türkisch
Werkzeugträgersystem an der NC-Maschine {sub} {n} bıçak taşıyıcı sistem
die Werkanlage {sub} {f} fabrika tesisi
die Werkanlagen {sub} {pl} fabrika tesisleri
der Werkarzt {sub} {m} fabrika doktoru
die Werkausrüstung {sub} {f} garaj teçhizatı
die Werkbahn {sub} {f} fabrika treni
die Werkbank {sub} {f} banko
die Werkbank {sub} {f} tezgâhı
die Werkbank {sub} {f} tezgâh
die Werkbank {sub} {f} çalışma tezgâhı
die Werkbankfräsmaschine {sub} {f} tezgâh frezesi
die Werkbankmontage {sub} {f} tezgâh montajı
der Werkbesitzer {sub} {m} fabrikatör
die Werkbühne {sub} {f} atölye bordörü
der Werkdruck {sub} {m} baskı
der Werkdruck {sub} {m} basım
die Werke {sub} {pl} [Fabriken] işletmeler
die Werke {sub} {pl} [insbes. mus.] eserler
die Werkeinstellungen {sub} {pl} işletmede yapılan ayarlamalar
das Werken {sub} {n} okulda el işi dersi
werken {v} [werkte, hat gewerkt] eser yaratmak
werken {v} [werkte, hat gewerkt] hobi olarak uğraşmak
werken {v} [werkte, hat gewerkt] uğraşmak
werken {v} [werkte, hat gewerkt] çalışmak
der Werkführer {sub} {m} atölye şefi
der Werkführer {sub} {m} makinist
der Werkführer {sub} {m} ustabaşı
das Werkgebäude {sub} {n} fabrika binası
das Werkgelände {sub} {n} fabrika sahası
werkgetreu {adj} özgün esere uygun olarak
die Werkgrundfläche {sub} {f} atölye sahası
die Werkhalle {sub} {f} fabrika imalathanesi
die Werkhygiene {sub} {f} yeri sağlığı
die Werkhygiene {sub} {f} yerindeki tüm sağlık önlemleri
der Werkinhaber {sub} {m} atölye işletici
der Werkkanal {sub} {m} işletme kanalı
der Werkkran {sub} {m} atölye vinci
die Werkküche {sub} {f} işletme mutfağı
der Werklehrer {sub} {m} işletme öğretmeni
die Werklehrerin {sub} {f} [weiblich] işletme öğretmeni bayan
der Werkleiter {sub} {m} işletme müdürü
die Werkleitung {sub} {f} işletme idaresi
die Werkleute {sub} {pl} yerinde çalışan tüm işçiler
die Werklieferung {sub} {f} malzeme ve harcın verilmesi
der Werklieferungsvertrag {sub} {m} malzeme ve harcın verilmesi yoluyla imalat anlaşması
der Werkliefervertrag {sub} {m} malzeme ve harcın verilmesi yoluyla imalat anlaşması
der Werklieferungsvertrag {sub} {m} imal edilecek şeyler hakkında satım sözleşmesi
der Werklohn {sub} {m} ücreti
der Werkmeister {sub} {m} atölye şefi
der Werkmeister {sub} {m} postabaşı
der Werkmeister {sub} {m} ustabaşı
ab Werk fabrikadan teslim
ab Werk fabrikadan teslimat
ab Werk işletmede teslim
abfahrbares Farbwerk {sub} {n} hareketli boya veya mürekkep tertibatı
Abfall aus stillgelegtem Kernkraftwerk {sub} {m} üretimi durdurulmuş atom santralı çöpü
abgebendes Werk {sub} {n} verici işletme
das Ablationstriebwerk {sub} {n} uçan cisimleri kumanda makinesi
das Ablaufschaltwerk {sub} {n} akış kuyusu işletmesi
das Ablaufschlatwerk {sub} {n} ardışım işlemleyici
das Ableitungsbauwerk {sub} {n} drenaj inşası
das Abspannwerk {sub} {n} transformatör istasyonu
das Absturzbauwerk {sub} {n} değişik yükseklikteki kanalların bağlama yapısı
das Abwickelwerk {sub} {n} boşaltma mekanizması
das Ackerwerk {sub} {n} tarla işi
das Addier-Subtrahier-Werk {sub} {n} toplama çıkarma mekanizması
das Addiernetzwerk {sub} {n} toplama şebekesi
das Addiersubstrahierwerk {sub} {n} toplayıcı
das Addiersubstrahierwerk {sub} {n} çıkarıcı
das Addierwerk {sub} {n} ikili sayıları toplayıcı
das Addierwerk {sub} {n} toplama dervresi
das Addierwerk {sub} {n} toplama çevrimi
das Addierwerk {sub} {n} toplayıcı
Aktien in einem Bergwerk {sub} {pl} bir maden ocağındaki hisse senetleri
aktives Laufwerk {sub} {n} aktif sürücü
aktuelles Laufwerk {sub} {n} geçerli sürgü
das Alkoholfeuchtwerk {sub} {n} [Druckmaschine] alkolle ıslatma mekanizması
0.005s