Keine direkten Treffer gefunden für: incelenmesi

Deutsch Türkisch

30 indirekte Treffer gefunden für: incelenmesi

Deutsch Türkisch
eine Untersuchung veranlassen {v} incelenmesini sağlamak
nachzuprüfende Position {sub} {f} incelenmesi gereken pozisyon
zu prüfende Struktur {sub} {f} incelenmesi gereken yapı
zu prüfendes Gerät {sub} {n} incelenmesi gereken alet
die Arbeitsablaufstudie {sub} {f} çalışma akışı incelenmesi
die Ägyptologie {sub} {f} eski Mısır dil, tarih, sanat ve kültürünün incelenmesi
Baustoffprüfung, zerstörungsfreie- {sub} {f} inşaat malzemesinin dokunmadan incelenmesi
die Charakterstudie {sub} {f} karakter incelenmesi
die Diachronie {sub} {f} [Grammatik] dilin gelişiminin incelenmesi
die Dokimasie {sub} {f} Yunanistan`da devlet işinde çalışmak isteyenlerin incelenmesi
Einsicht in Bücher {sub} {f} defterlerin incelenmesi
gerichtliche Untersuchung eines Feuers {sub} {f} bir yangının mahkemece incelenmesi
die Haftprüfung {sub} {f} tutukluluk halinin incelenmesi
die Handelsregistereinsicht {sub} {f} ticaret sicilin incelenmesi
die Kardiographie {sub} {f} kalp hareketlerinin grafık olarak incelenmesi
die Obduktion {sub} {f} [Med.] bir cesedin ölüm nedeninin belirlenmek amacıyla incelenmesi
die Phlebographie {sub} {f} bir flebograf aracılığı ile ven damarının incelenmesi
Prüfung des Strafregisters {sub} {f} adli sicilin incelenmesi
das Quellenstudium {sub} {n} edebi kaynakların incelenmesi
das Quellenstudium {sub} {n} tarihi eserlerin incelenmesi
das reha-Assessement {sub} {n} kişisel esenlendirme gereğinin ayrıntılı incelenmesi
die Rektoskopie {sub} {f} [Med.] göden bağırsağının rektoskopla incelenmesi
die Rektoskopie {sub} {f} bir rektostop aracılığı ile rektal boşluğunun incelenmesi
die Rhinoskopie {sub} {f} [Med.] burun boşluğunun ayna ile incelenmesi
die Umweltfolgenprüfung {sub} {f} çevre etkilerinin incelenmesi
Untersuchung eines Kontos {sub} {f} bir hesabın incelenmesi
Untersuchung eines Skandals {sub} {f} bir skandalın incelenmesi
Untersuchung von Auswirkungen {sub} {f} etkilerin incelenmesi
Untersuchung von Umweltfaktoren {sub} {f} çevre etkilerinin incelenmesi
Untersuchung zur Klimabeeinflüssung {sub} {f} iklim etkisinin incelenmesi
0.002s