4 direkte Treffer gefunden für: anfangen


36 indirekte Treffer gefunden für: anfangen

Deutsch Türkisch
anfangen, wieder~ {v} tekrar başlamak
anfangen wollen {v} başlamak istemek
anfangen zu arbeiten {v} çalışmaya başlamak
anfangen zu bluten {v} kanamaya başlamak
anfangen zu studieren {v} yüksek okula başlamak
anfangen zu studieren {v} yüksek tahsile başlamak
anfangen zu studieren {v} ders çalışmaya başlamak
anfangen zu wirken {v} [Drogen] etkisini göstermeğe başlamak
anfangen, etwas zu tun {v} bir şey yapmağa başlamak
anfangend {adj} yeni başlayan
als Schriftsteller anfangen {v} yazar olarak işe başlamak
am Anfang anfangen baştan başlamak
am falschen Ende anfangen {v} uygunsuz yerden başlamak
am falschen Ort anfangen {v} yanlış yerde başlamak
am richtigen Ende anfangen {v} doğru bölgede başlamak
ein ganz neues Unternehmen anfangen yepyeni bir işletme açmak
ein Geschäft anfangen ticarete başlamak
ein Gespräch anfangen konuşmaya başlamak
ein neues Leben anfangen {v} yeni bir hayata başlamak
ein Studium anfangen bir tahsile başlamak
eine Diskussion über etwas anfangen bir şey hakkında tartışma başlatmak
einen Krieg anfangen {v} savaşa başlamak
einen Streit anfangen greve başlamak
erneut anfangen {v} tekrar başlamak
etwas verkehrt anfangen {v} bir şeye yanlış başlamak
ganz klein anfangen {v} ufaktan başlamak
ganz von vorne anfangen {v} tam başından başlamak
ganz vorne anfangen {v} tam baştan başlamak
hinten anfangen {v} arkadan başlamak
ich kann damit nichts anfangen {ugs.} bundan hiçbir şey anlamıyorum
ich kann mit ihm nichts anfangen onunla hiçbir şey yapamam
ich kann nichts damit anfangen bu hiç işime yaramaz
immer wieder vom gleichen Thema anfangen {v} sürekli aynı konuyu açmak
klein anfangen {v} küçük başlamak
Krakeel anfangen {v} hır çıkarmak
mit dem Leben anfangen {v} yaşamaya başlamak
0.002s