51 direkte Treffer gefunden für: bitkin


61 indirekte Treffer gefunden für: bitkin

Deutsch Türkisch
ab sein {v} bitkin olmak
abgeschlagenen Eindruck machen {v} bitkin gibi görünmek
abgeschlagenen Eindruck machen {v} bitkinmiş gibi görünmek
die Abgeschlagenheit {sub} {f} bitkinlik
die Abgespanntheit {sub} {f} bitkinlik
abkämpfen {v} [kämpfte ab, hat abgekämpft] bitkin düşmek
abkämpfen, sich {v} bitkin düşmek
abschlaffen {v} [schlaffte ab, ist abgeschlafft] bitkinleşmek
alle sein {ugs.} bitkin düşmek
am Ende sein {ugs.} bitkin olmak
angegriffen aussehen {v} bitkin görünmek
angegriffenes Herz {sub} {n} bitkin kalp
die Angegriffenheit {sub} {f} bitkinlik
angeschlagen aussehen {v} bitkin görünmek
apikal {adj} [Pflanze] bitkinin kısmında olan
ausgebrannt sein bitkin olmak
ausgelaugt sein {v} bitkin olmak
die Ausgezehrtheit {sub} {f} bitkinlik
entkräftet sein {v} bitkin olmak
erledigt sein {v} {ugs.} bitkin olmak
die Ermüdung {sub} {f} bitkinlik
erschöpfen {v} bitkinleşmek
erschöpft sein {v} bitkin olmak
erschöpft zusammenbrechen {v} bitkinlikten olduğu yere yığılmak
erschöpfte Gesundheit {sub} {f} bitkin sıhhat
die Erschöpfung {sub} {f} bitkinlik
die Erschöpfungen {sub} {pl} bitkinlikler
das Erschöpfungsdelirium {sub} {n} [Erschöpfungspsychose] bitkinlik psikozu
das Erschöpfungssyndrom {sub} {n} bitkinlik sendromu
fertig sein {v} [phys., psych.: ugs.] bitkin durumda olmak
fix und fertig sein [ugs.:erschöpft sein] bitkin olmak
das Gebrechen {sub} {n} bitkinlik
gerädert werden {v} bitkin olmak
geschafft sein {v} {ugs.} bitkin olmak
geschlaucht sein {v} {ugs.} bitkin olmak
herunterkommen {v} bitkin düşmek
das Hypocotyl {sub} {n} bitkinin gövde ile kök arası
der Hypokotyl {sub} {m} bitkinin en alt kısmı
ich bin kaputt bitkinim
interkalar {adj} [Botanik] bitkinin belli gelişim basamaklarna oranla
k.o. sein {ugs.} bitkin olmak
die Kraftlosigkeit {sub} {f} [während einer Krankheit] bitkinlik
die Leblosigkeit {sub} {f} bitkinlik
die Mattigkeit {sub} {f} bitkinlik
niedergeschlagen sein {v} bitkin olmak
niedergeschlagene- bitkin-
die Niedergeschlagenheit {sub} {f} [auch Med.] bitkinlik
die Niedergeschlagenheiten {sub} {pl} bitkinlikler
schinden bis zur Erschöpfung {v} bitkin oluncaya kadar hırpalamak
schlapp werden {v} bitkin düşmek
sich verausgaben {v} bitkin düşmek
abgearbeitet [müde] çalışmaktan bitkin
er ist geschlagen o bitkin
er ist psychisch völlig am Ende psikolojik olarak tamamen bitkin
ganz erschöpft {adj} tam bitkin
niedergeschlagener {adj} daha bitkin
niedergeschlagenste {adj} en bitkin
schlapper {adj} daha bitkin
total fertig {adj} tamamen bitkin
überstrapaziert {adj} aşırı bitkin
völlig erschöpft tam bitkin
0.004s