7 direkte Treffer gefunden für: Abruf


64 indirekte Treffer gefunden für: Abruf

Deutsch Türkisch
Abruf der Nullstellung {sub} {m} sıfır noktasını çağırma
Abruf der Türöffnung {sub} {f} kapı açılmasını talep etme
Abruf des Beitrages {sub} {m} aidatı hesaptan çekme
Abruf für Bestätigung der Merkmale {sub} {m} özellileri tasdiklemek için bilgi talebi
Abruf für Bestätigung Montageabschluss {sub} {m} montaj bitimini onay talebi
Abruf nach Bedarf {sub} {m} talep üzerine çağırma
Abruf von Bauteil eingetragen {sub} {m} parça çağırma talebi kayıt edilmiş
Abruf von Zyklusstart {sub} {m} bilgisyar makrosu çağırma düğmesi
Abruf zur vorzeitigen Zahlung {sub} {m} önceden ödemeye davet
die Abrufabgrenzungsregel {sub} {f} çağırım sınırlama kuralı
die Abrufanforderung {sub} {f} çağırma talebi
Abrufanforderung wird initialisiert {sub} {f} çağırma talebine yanıt başlatılacak
der Abrufauftrag {sub} {m} çağırma emiri
der Abrufausgang {sub} {m} çağırma talebi çıkışı
das Abrufband {sub} {n} çağırma bandı
abrufbar {adj} çağrılabilir
abrufbarer Anteil {sub} {m} çağrılabilir bölüm
die Abrufbeatmung {sub} {f} talep üzerine teneffüs
die Abrufbedingung {sub} {f} çağırma şartı
der Abrufbefehl {sub} {m} getirme komutu
der Abrufbefehl {sub} {m} komut getirme
abrufbereit {adj} çağırmaya hazır
abrufbereit {adj} emre amade
abrufbereit {adj} emre hazır
abrufbereiter Dienst {sub} {m} istek anında çağrılabilir hizmet
die Abrufbestellung {sub} {f} talep üzerine ısmarlama
der Abrufbetrieb {sub} {m} talep edilen verileri yöneten işletme
die Abrufdatei {sub} {f} çağrılan dosya
das Abrufdatum {sub} {n} çağırma tarihi
das Abrufdauerkriterium {sub} {n} çağırma süresi kriteri
die Abrufdokumentation {sub} {f} çağırma tarifnamesi
abrufen {v} [EDV] çağırmak
abrufen {v} [rief ab, hat abgerufen] geri çağırmak
abrufen {v} [rief ab, hat abgerufen] getirmek
abrufen {v} [rief ab, hat abgerufen] istemek
abrufen {v} [rief ab, hat abgerufen] talep etmek
Abrufen von Systemmeldungen {sub} {n} sistem bildirilerini çağırma
abrufend {adj} çağıran
abrufendes Programm {sub} {n} çağıran program
der Abrufer {sub} {m} çağırıcı
die Abruffolge {sub} {f} çağırma sırası
die Abruffortschrittszahl {sub} {f} çağırıya cevapta ilerleme sayısı
der Abrufimpuls {sub} {m} çağırma itkisi
der Abrufinterrupt {sub} {m} çağırmaya ara verme talebi
das Abrufintervall {sub} {n} çağırma zaman aralığı
der Abrufkopf {sub} {m} çağırma başlığı
das Abruflager {sub} {n} veri çağrılan depo
das Abruflesen {sub} {n} çağrı okuma
Abrufliste der Alarmmeldungen {sub} {f} tehlike işaretlerini çağırma listesi
die Abrufmenge {sub} {f} çağrı miktarı
die Abrufmengen {sub} {pl} çağrı miktarları
auf Abruf hazır
Aushilfspersonal auf Abruf {sub} {n} çağrılmaya hazır yedek kadro
der Befehlsabruf {sub} {m} komut getirme
der Datenabruf {sub} {m} veri çağırma
der Einzelabruf {sub} {m} tek çağırma
der Empfangsabruf {sub} {m} alınanı çağırma
der Folgeabruf {sub} {m} ardıl çağırma
Geld auf Abruf {sub} {n} hazır para
der Informationsabruf {sub} {m} bilgi çağrısı
Kauf auf Abruf {sub} {m} emir üzerine satın alma
Lieferung auf Abruf {sub} {f} çağrı üzerine teslim
der Mittelabruf {sub} {m} fon talebi
der Seitenabruf {sub} {m} sayfa çağrısı
0.003s