1 direkte Treffer gefunden für: bunun

Deutsch Türkisch
dessen bunun

52 indirekte Treffer gefunden für: bunun

Deutsch Türkisch
als Beweis dessen bunun ispatı olarak
als solche bunun gibisine
anstatt dessen [Präposition] bunun yerine
apropos {adv} [übrigens] bunun dışında
außer [zusätzlich zu] bunun dışında
braucht es nicht [er, sie, es~] bunun lüzumu yok
Da gibt es kein Aber! Bunun fakat`i olmaz
da steckt mehr dahinter bunun arkasında daha fazla bir var
dabei {adv} bununla birlikte
dabei [doch] bununla beraber
dafür {adv} [deshalb] bunun için
dafür {adv} [stattdessen] bunun yerine
dafür gibt es einen Grund bunun bir sebebi olmalı
dafür ist er verantwortlich bunun için o sorumlu
Dafür ist mir mein Geld zu schade bunun için sabrıma yazık
dagegen {adv} bunun karşısında
daher {adv} bunun yüzünden
damit {adv} bununla
damit beschäftigt sein {v} bununla meşgul olmak
Damit hast du meinen Tag gerettet! Bununla günümü kurtardın
Damit hast du mir eine Riesenfreude gemacht! Bununla beni çok sevindirdin
damit nicht bununla değil
damit nicht genug bununla kalsa!
damit richtet er nichts aus bununla bir şeye ulaşamaz
danach benannt bununla anılır
daneben {adv} bunun yanına
daneben {adv} bunun yanında
dann {adv} [darauf] bunun üzerine
Daran gibt es nichts zu deuteln bunun yanlış anlaşılacak bir yönü yok
darauf {adv} [daraufhin] bunun üzerine
darauf {adv} bunun üzerine
Darauf kann er stolz sein bununla gurur duyabilir
Darauf trinken wir bunun şerefine içelim
daraufhin {adv} bunun üzerine
daraus folgend bunun devamında
darein {adv} bunun içine
darin {adv} bunun içinde
darin {adv} bunun içine
darneben {adv} [veraltet "daneben"] bunun yanısıra
darum {adv} bunun için
darüber {adv} [Ort] bunun üzerinde
darüber {adv} bunun yüzünden
darüber [Richtung] bunun üzerine
darüber [Thema] bunun üzerinde
darüber [Thema] bunun üzerine
darüber hinaus [figürlich] bunun ötesinde
darüber hinaus bunun haricinde
darüber hinausgehend bunun haricinde olan
darüber hinausliegend {adj} bunun ötesinde olan
Darüber scherzt man nicht bunun üzerine şaka olmaz
Darüber war heftig diskutiert worden bunun üzerine hararetli şekilde tartışıldı
Merkmale der Testgruppe {sub} {pl} test grubunun
0.002s