6 direkte Treffer gefunden für: Kapital


76 indirekte Treffer gefunden für: Kapital

Deutsch Türkisch
Hypothek auf Kapitalversicherungsbasis {sub} {f} kapital sigortası karşılığı ipotek
Kapital anlegen {v} sermaye yatırmak
Kapital aufbringen {v} sermaye koymak
Kapital aufnehmen {v} sermaye almak
Kapital aufstocken {v} sermayeyi arttırmak
Kapital aus betrieblicher Sicht {sub} {n} işletme açısından sermayeye bakış şekli
Kapital beisteuern {v} sermaye katkısı yapmak
Kapital bereitstellen {v} sermaye sunmak
Kapital beschaffen {v} sermaye tedarik etmek
Kapital binden {v} sermaye bağlamak
Kapital der GmbH sınırlı sorumlu şirket sermayesi
Kapital der Firma {sub} {n} firma sermayesi
Kapital des Unternehmens {sub} {n} işletme sermayesi
Kapital einbringen {v} sermaye getirme
Kapital eines Fonds {sub} {n} fon sermayesi
Kapital einzahlen {v} sermaye ödemek
Kapital erhöhen {sub} {n} sermaye artırmak
Kapital exportierendes Land {sub} {n} sermaye ihraç eden ülke
Kapital festlegen {v} sermaye bağlamak
Kapital flüssig machen {v} sermayeyi paraya çevirmek
Kapital heranziehen {sub} {f} sermaye kullanmak
Kapital im Staatsbesitz {sub} {n} devlet mülki sermayesi
Kapital in Anspruch nehmen {sub} {n} sermaye kullanmak
Kapital in die OHG einbringen {v} kollektif şirkete sermaye getirmek
Kapital in ein Geschäft investieren {v} bir işe para yatırmak
Kapital investieren {v} yatırım yapmak
Kapital nachschießen {v} yeni sermaye katmak
Kapital nebst Zinsen {sub} {n} faizlerle birlikte sermaye
Kapital ohne Ertrag {sub} {n} gelir getirmeyen sermaye
Kapital schaffen {v} sermaye tedarik etmek
kapital schlagen {v} {ugs.} yararlanmak
Kapital schlagen aus den para yapmak
Kapital schlagen aus den semaye yapmak
Kapital umschichten {v} sermeyeyi yeniden yapılandırmak
Kapital und Rücklagen sermaye ve ihtiyatlar
Kapital und Zins sermaye ve faiz
Kapital und Zinsen sermaye ve faizleri
Kapital verteilt anlegen {v} sermayeyi dağıtarak yatırmak
Kapital verwässern {v} sermayeyi sulandırmak
Kapital zeichnen {v} sermaye taahhüt etmek
Kapital zu unserer Verfügung {sub} {n} sermaye hizmetimizde
Kapital zur Einzahlung aufrufen {sub} {n} sermayeyi ödemeğe çağırmak
Kapital zusammenlegen {v} sermaye biraraya koymak
Kapital zusammenlegen {sub} {n} sermaye birleştirmek
Kapital- sermaye-
die Kapitalabfindung {sub} {f} sermaye tazminatı
Kapitalabfindung im Todesfall {sub} {f} ölüm anında sermaye tazminatı
die Kapitalabfindungen {sub} {pl} sermaye tazminatları
der Kapitalabfluss {sub} {m} sermaye akışı
der Kapitalabfluss {sub} {m} sermayenin azalması
die Kapitalabflüsse {sub} {pl} sermaye akışları
Abfluss von Kapital {sub} {m} sermaye akımı
Abwanderung von Kapital {sub} {f} sermaye göçü
Abwanderung von Kapital sermayenin başka yere gitmesi
Abzug von Kapital {sub} {m} sermayeyi çekme
akkumuliertes Kapital {sub} {n} biriken sermaye
das Aktienkapital {sub} {n} esas sermaye
das Aktienkapital {sub} {n} hisse senetli sermaye
das Aktienkapital {sub} {n} hisse sermayesi
das Aktienkapital {sub} {n} hissedar sermayesi
das Aktivkapital {sub} {n} hakiki sermaye
das Aktivkapital {sub} {n} mevduat
das Anfangskapital {sub} {n} başlangıç kapitali
das Anfangskapital {sub} {n} ilk sermaye
das Anfangskapital {sub} {n} işe başlama sermayesi
angebotenes Kapital {sub} {n} teklif edilen sermaye
angelegtes Kapital {sub} {n} yatırılmış sermaye
Anhäufung von Kapital {sub} {f} sermaye çoğalması
das Anlagekapital {sub} {n} itibari sermaye
das Anlaufkapital {sub} {n} başlangıç sermayesi
das Anlaufkapital {sub} {n} kuruluş sermayesi
das Anleihekapital {sub} {n} borç alınan sermaye
das Anleihekapital {sub} {n} borç sermayesi
das Anleihekapital {sub} {n} borçlanılan fonlar
das Anleihekapital {sub} {n} istikraz sermayesi
Ansammlung von Kapital {sub} {f} sermayenin birikmesi
0.003s