5 direkte Treffer gefunden für: kredi


77 indirekte Treffer gefunden für: kredi

Deutsch Türkisch
Abhebung mittels einer Kreditkarte {sub} {f} kredi kartıyla para çekme
Ablauf des Akkreditivs {sub} {m} kredi mektubu müddetinin bitmesi
Ablaufdatum der Kreditkarte {sub} {n} kredi kartı geçerliliğinin bitim tarihi
Abschätzung des Kreditrisikos {sub} {f} kredi riskini tahmin etme
Abwicklung des Kredits kredinin geri ödenmesi
die Abzahlungsbank {sub} {f} kredi bankası
das Abzahlungsgeschäft {sub} {n} kredili ticaret
die Abzahlungsgeschäfte {sub} {pl} kredili ticaretler
die Abzahlungsgesellschaft {sub} {f} kredi kurumu
die Abzahlungsgesellschaft {sub} {f} kredi şirketi
der Abzahlungskauf {sub} {m} kredi ile satın alma
der Abzahlungskauf {sub} {m} krediyile satın alma
die Abzahlungskäufe {sub} {pl} kredi ile satın almalar
akkreditieren {v} [akkreditierte, hat akkreditiert] kredi açmak
akkreditieren {v} [akkreditierte, hat akkreditiert] kredi vermek
akkreditierend {adj} kredi veren
die Akkreditierung {sub} {f} kredi verme
das Akkreditiv {sub} {n} kredi mektubu
die Akkreditivbank {sub} {f} kredi veren banka
der Akkreditivbegünstigter {sub} {m} kredi alacaklısı
die Akkreditivbevorschussung {sub} {f} kredi ön ödemesi
die Akkreditiveröffnung {sub} {f} kredi mektubu açma
der Akkreditiveröffnungskredit {sub} {m} kredi mektubu açma kredisi
der Akkreditivwiderruf {sub} {m} kredi mektubu iptali
das Anschreibungskonto {sub} {n} kredili mal satışı hesabı
Anziehen Kreditschraube {sub} {n} kredi musluklarının sıkılması
Anziehen Kreditschraube {sub} {n} kredilerin kısıtlanması
auf dem Kreditweg kredi yoluyla
auf der Kreditschutzseite kredi güvenceli tarafta
auf der Kreditschutzseite kredisi olma
auf Kredit kredili satış
auf Kredit kaufen kredi ile satın almak
auf Kredit kaufen oder verkaufen kredi ile satın almak veya satmak
auf Kredit verkaufen kredi ile satmak
auf Kreditschutzseite kredi güvenceli tarafta
auf Kreditschutzseite kredisi olma
auf Rechnung kredili
auf Rechnung kaufen {v} kredili olarak satın almak
auf Refinanzierung angewiesen sein {v} kredi verme amacıyla kredi almak zorunda olmak
Aufsichtsamt für das Kreditwesen {sub} {n} kredi işleri denetim makamı
Auskunft über Kreditwürdigkeit kredibilit referansı
Ausstellung eines Kreditbriefes {sub} {f} kredi mektubu düzenleme
der Beleihungsstopp {sub} {m} kredi verilmeme
der Beleihungsstopp {sub} {m} kredilerin durdurulması
Betreiben von Kreditinstitutionen {sub} {n} kredi kuruluşları ile uğraşma
Beurteilung der Kreditfähigkeit {sub} {f} kreditebilitesini değerlendirme
Beurteilung der Kreditwürdigkeit {sub} {f} kredibilite notu
bis zur Kreditgrenze abheben {v} kredi limitine kadar para çekmek
die Bonität {sub} {f} kredibilite
die Bonitäten {sub} {pl} kredibiliteler
die Bonitätsbescheinigung {sub} {f} kredibilite belgesi
abgelöster Kredit {sub} {m} ödenmiş kredi
abgesicherter Kredit teminatlı kredi
der Agrarkredit {sub} {m} tarımsal kredi
der Akzeptkredit {sub} {m} karşılıksız kredi
der Altkredit {sub} {m} eski kredi
der Amortisationskredit {sub} {m} taksitle geri ödenebilir kredi
der Anschlusskredit {sub} {m} munzam kredi
der Anschreibekredit {sub} {m} ticari kredi
auftragsgebundener Kredit siparişe bağlı kredi
die Auslandsanleihe {sub} {f} dış kaynaklı kredi
der Auslandskredit {sub} {m} dış kredi
das Bafög {sub} {n} dar gelirli ailelerin öğrencilerine verilen kredi
Bank an Bank Kredit [Wirtschaft] bankalararası kredi
Bank zu Bank Kredit bankalararası kredi
der Bank-an-Bank-Kredit {sub} {m} bankalararası kredi
die Barkredit {sub} {f} nakit kredi
der Barkredit {sub} {m} nakdi kredi
beanspruchter Kredit {sub} {m} kullanılan kredi
bedingte Kredit {sub} {m} şartlı kredi
befristeter Kredit {sub} {m} vadeli kredi
befristetes Darlehen {sub} {n} vadeli kredi
begrenzter Kredit {sub} {m} sınırlı kredi
bei Sicht fälliger Kredit görüldüğünde ödenir kredi
Beleihung von Wertpapieren {sub} {f} kıymetli evrak karşılığı kredi
der Beleihungskredit {sub} {m} borç kredi
der Bereitschaftskredit {sub} {m} düzenlenmiş kredi
0.005s