21 direkte Treffer gefunden für: farklı


72 indirekte Treffer gefunden für: farklı

Deutsch Türkisch
abheben {v} [sich~: anders sein] farklı olmak
abtönen {v} [tönte ab, hat abgetönt] farklılaştırmak
das Abweichen {sub} {n} [von] farklı olma
abweichen {v} [wich ab, hat abgewichen] farklı olmak
abweichend {adj} farklılık
abweichende Bezahlung {sub} {f} farklı ödeme
abweichende Buchungsperiode farklı deftere kayıt periyodu
abweichende einzelstaatliche Maßnahme {sub} {f} farklı tek ülke önlemi
abweichende Faktoren {sub} {pl} farklı faktörler
abweichende Form {sub} {f} farklı norm
abweichende Geschäftquartal {sub} {n} farklı ticari çeyrek yıl
abweichende Innervation {sub} {f} farklı sinir dokularıyla beslenen organ
abweichende landesrechtliche Regelung {sub} {f} farklı ülke kanunu kuralı
abweichende Meinung {sub} {f} farklı düşünce
abweichende Meinung {sub} {f} farklı fikir
abweichende Meinung {sub} {f} farklı görüş
abweichende Meinungen {sub} {pl} farklı düşünceler
abweichende Meinungen {sub} {pl} farklı görüşler
abweichende Mengeneinheit {sub} {f} farklı miktar birimi
abweichende Namensform {sub} {f} farklı isim şekli
abweichende Schreibweise {sub} {f} farklı yazış şekli
abweichende Stellung {sub} {f} farklı konum
abweichende Steuersätze {sub} {pl} farklı vergi oranları
abweichende Stimme {sub} {f} farklı ses
abweichende Vereinbarung {sub} {f} farklı anlaşma
abweichende Aktien {sub} {pl} farklı hisse senetleri
abweichender Regulierer {sub} {m} farklı ayarlayıcı
abweichender Voranschlag {sub} {m} farklı tahmin
abweichender Zahlungsempfänger {sub} {m} farklı ödenek alıcı
abweichendes Ergebnis {sub} {n} farklı sonuç
abweichendes Geschäftsjahr {sub} {n} farklı mali yıl
abweichendes Sexualverhalten {sub} {n} farklı cinsel davranış
abweichendes Verhalten {sub} {n} farklı davranış
abweichendes Verhalten {sub} {n} farklı hareket
der Abweichler {sub} {m} farklı düşünen
die Abweichler {sub} {pl} farklı düşünenler
die Abweichlerin {sub} {f} [weiblich] farklı düşünen
die Abweichlerin {sub} {f} [weiblich] farklı ses
die Abweichlerin {sub} {pl} [weiblich] farklı düşünenler
die Abweichlerin {sub} {pl} [weiblich] farklı sesler
abweichlerisch {adj} farklı düşünüş
die Abweichung {sub} {f} farklılık
die Abweichungen {sub} {pl} farklılıklar
die Abweichungsanalyse {sub} {f} farklılık analizi
die Abweichungsart {sub} {f} farklılık şekli
der Abweichungsbericht {sub} {m} farklılık raporu
die Abweichungsbuchung {sub} {f} farklı girdiler
das Abweichungselement {sub} {n} farklı parça
alles in einen Topf werfen farklı şeyleri birbiriyle karıştırmak
alles mit gleicher Elle messen {v} farklı şeyleri aynı değer yargısıyla değerlendirmek
anders aussehen {v} farklı görünmek
abweichend vom theoretischen Durchgangsquerschnitt teorik geçiş kesitinden farklı
abweichend von …dan farklı
abweichend von …den farklı
abweichend von der Norm normdan farklı
abweichend von der Vereinbarung anlaşmadan farklı
die Meinungen hierüber gehen weit auseinander fikirler çok farklı
eingegebenen Kennwörter waren nicht identisch {sub} {f} girilen şifreler farklı
ganz verschieden tamamen farklı
grundverschieden {adj} tamamen farklı
grundverschieden {adj} çok farklı
je nach Jahreszeit unterschiedlich mevsime göre farklı
Konten unterscheiden sich banka hesapları farklı
Modell ist anders als das original {sub} {n} model aslından farklı
sehr verschieden çok farklı
so verschieden wie Tag und Nacht gece ve gündüz gibi farklı
unterschiedlicher {adj} daha farklı
unterschiedlichste {adj} en farklı
unverhältnismäßig {adj} beklentilerden farklı
die Variante {sub} {f} aynısından biraz farklı
verschieden wie Tag und Nacht gece ve gündüz gibi farklı
verschiedenerlei {adj} farklı farklı
0.006s