20 direkte Treffer gefunden für: Verhalten


77 indirekte Treffer gefunden für: Verhalten

Deutsch Türkisch
Verhalten gegenüber Ausländern {sub} {n} yabancılara karşı davranış
Verhalten in der Masse {sub} {n} toplulukta davranış
verhalten, sich... {v} davranmak
die Verhaltensanalyse {sub} {f} aktüel davranışın sebepleri ve etkilerinin araştırılması
die Verhaltensanalyse {sub} {f} davranış analizi
verhaltensauffällig {adj} davranışıyla dikkati çeken
Verhaltensauffällig {adj} göze batan davranışlı
die Verhaltensauffälligkeit {sub} {f} göze batan davranış
die Verhaltensauffälligkeiten {sub} {pl} davranışta göze batıcılık
die Verhaltensauffälligkeiten {sub} {pl} göze batıcı davranışlar
die Verhaltensbewertung {sub} {f} davranış değerlendirmesi
das Verhaltensdefizit {sub} {n} davranış eksikliği
die Verhaltenseigenschaft {sub} {f} davranış özelliği
die Verhaltenseigenschaften {sub} {pl} davranış özellikleri
der Verhaltensfehler {sub} {m} davranış hatası
die Verhaltensflexibilität {sub} {f} davranış esnekliği
die Verhaltensformung {sub} {f} davranış biçimlenmesi
die Verhaltensformung {sub} {f} davranış şekillenmesi
der Verhaltensforscher {sub} {m} davranışbilimci
die Verhaltensforschung {sub} {f} [bei Tieren] (hayvanlarda) davranış araştırması
die Verhaltensforschung {sub} {f} [psychologisch] davranış araştırması
die Verhaltensforschung {sub} {f} [psychologisch] davranışcılık bilimi
die Verhaltensforschung {sub} {f} davranış bilimi
die Verhaltensforschung {sub} {f} davranış biçimlerini inceleme
die Verhaltensforschungen {sub} {pl} [psychologisch] davranış araştırmaları
die Verhaltensfragen {sub} {pl} davranış soruları
das Verhaltensgesetz {sub} {n} davranış kanunu
verhaltensgestört {adj} davranış bozukluğu gösteren
Verhaltensgestört {adj} davranış bozukluğu olan
die Verhaltensgestörtheit {sub} {f} davranış bozukluğu
die Verhaltenshaftung {sub} {f} davranış sorumluluğu
der Verhaltenskodex {sub} {m} [Verhaltenscodex] davranış kuralları
der Verhaltenskodex {sub} {m} [Verhaltenscodex] ahlakı kuralları rehberi
der Verhaltenskodex {sub} {m} [Verhaltenscodex] meslek ahlakı kuralları rehberi
die Verhaltensmassregeln {sub} {pl} davranış kuralları
die Verhaltensmaßregel {sub} {f} davranış kuralı
die Verhaltensmedizin {sub} {f} davranışsal tıp
die Verhaltensmodifikation {sub} {f} davranış düzeltmesi
verhaltensmodifizierend {adj} davranış düzeltici
das Verhaltensmuster {sub} {n} davranış kalıbı
das Verhaltensmuster {sub} {n} davranış şeması
verhaltensmäßig {adj} davranış açısından
die Verhaltensnorm {sub} {f} davranış normu
die Verhaltensnormen {sub} {pl} davranış normları
verhaltensorientiert {adj} davranış yönelimi
die Verhaltensprobleme {sub} {pl} davranış sorunları
verhaltensprägend {adj} davranış belirleyici
die Verhaltenspsychologie {sub} {f} davranış ruhbilimi
die Verhaltensregeln {sub} {pl} [für militärische Kräfte] disiplin kuralları
Verhaltensregeln beschließen {v} davranış kuralları belirlemek
die Verhaltensregulierung {sub} {f} davranış düzenlemesi
das Abbauverhalten {sub} {n} işletme tarzı
das Abbiegeverhalten {sub} {n} sapma hareketi
das Abbindeverhalten {sub} {n} sertleşme hareketi
das Abflussverhalten {sub} {n} akma durumu
abnormes Verhalten {sub} {n} olağandışı davranış
das Abrichtverhalten {sub} {n} planyalanabilme durumu
das Abriebverhalten {sub} {n} aşınma mukavemet durumu
das Abrollverhalten {sub} {n} açılabilirlik durumu
absichtliches Fehlverhalten {sub} {n} bile bile yanlış davranma
abstraktes Verhalten {sub} {n} soyut davranış
das Abtastverhalten {sub} {n} tarama davranışı
abweichendes Sexualverhalten {sub} {n} farklı cinsel davranış
abweichendes Verhalten {sub} {n} aykırı davranış
abweichendes Verhalten {sub} {n} ayrı davranış
abweichendes Verhalten {sub} {n} farklı davranış
abweichendes Verhalten {sub} {n} farklı hareket
abweichendes Verhalten {sub} {n} normaldışı davranış
abweichendes Verhalten {sub} {n} sapkın davranış
abweichendes Verhalten {sub} {n} sapmış davranış
abweichendes Verhalten {sub} {n} toplum ölçülerine uymayan davranış
affektiertes Verhalten {sub} {n} heyecanlı davranmak
das Aggressionsverhalten {sub} {n} [Psychologisch] saldırgan davranış
aggressive Verhalten {sub} {pl} agresif davranışlar
aggressive Verhalten {sub} {pl} tecavüzkar davranışlar
aggressives Verhalten {sub} {n} agresif davranış
das Akquisitionsverhalten {sub} {n} mal edinme tutumu
0.005s