18 direkte Treffer gefunden für: muster


77 indirekte Treffer gefunden für: muster

Deutsch Türkisch
Abendessen mit Kunden sind nicht genehmigt müşterilerle akşam yemeklerine izin verilmez
Abkommen über das Einheitliche Scheckgesetz {sub} {n} müşterek çek kanunu anlaşması
Abkommen über das Einheitliche Wechselgesetz {sub} {n} müşterek kambiyo işlemleri kanunu hakkında anlaşma
Abkommen über die Aufteilung der gemeinsamen Kosten und Einnahmen {sub} {n} müşterek gelir ve masrafların dağıtımı anlaşması
der Abnehmer {sub} {m} müşteri
die Abnehmerin {sub} {f} [weiblich] müşteri
abregen {v} [regte sich ab, hat sich abgeregt] müsterih olmak
abregen, sich {v} müsterih olmak
die Abschlussmethoden {sub} {pl} [Versicherung] müşteri kazanma metodları
die Abschlussprovision {sub} {f} müşteri kazanma komisyonu
Abteilung Kundenbetreuung {sub} {f} müşteri ağırlama bölümü
Abwanderung von Kunden {sub} {f} müşteri göçü
abwerben [z.B. Kunden] müşteriyi kendine yapındırmak
Abwerbung von Kunden {sub} {f} müşteriyi ayartma
akquirieren {v} [akquirierte, hat akquiriert] müşteri edinmek
akquirieren {v} [akquirierte, hat akquiriert] müşteri kazanmak
die Akquisition {sub} {f} müşteri kazanma önlemleri
akquisitorisch {adj} müşteri elde etmekle ilgili
akquisitorische Distribution {sub} {f} müşteri elde etmekle ilgili dağılım
an den Mann bringen [Handel: verkaufen] müşteriye satmak
an Kunden geliehene Gelder {sub} {pl} müşterilere ödünç verilen paralar
Anbindung des Kunden {sub} {f} müşteriyi bağlama
Anpassung an Kundenwünsche {sub} {f} müşteri isteklerine uydurma
Anreiz für die Käufer {sub} {m} müşteriler için teşvik
das Anschreibungskonto {sub} {n} müşteri hesabı
Anteil der Kunden {sub} {n} müşterilerin payı
Anzahlungen von Kunden müşterilerden alınan avanslar
Anziehungskraft auf Kunden {sub} {f} müşteriler üzerinde çekme gücü
die Arbeitsgemeinschaft {sub} {f} müşterek teşebbüs
auf den Kunden zugeschnitten müşteriye göre
auf den Kunden zugeschnitten müşteriye göre ayarlı
auf den Kundenbedarf zuschneiden {v} müşteriye göre ayarlamak
auf Kundenwünsche zugeschnittene betriebliche Anforderungen müşteri isteklerine göre ayarlı işletme gereksinimleri
auf Verlangen des Käufers müşterinin isteği üzerine
aus Kundensicht müşteri gözüyle
bauseitige Erbringung {sub} {f} müşteri tarafından sağlama
bauseitige Leistung {sub} {f} müşteri tarafından sağlanan hizmet
bauseitige Lieferung {sub} {f} müşteri tarafından inşaat malı teslimi
bauseitige Lieferung {sub} {f} müşteri temini
bauseits gestellte Anlage {sub} {f} müşteri tarafından sağlanan tesis
bauseits vormontiert müşteri tarafından ön montajı yapılmış
beim Kunden installierte Geräte müşteride kurulan aletler
Betreuung von Kunden {sub} {f} müşterilerle ilgilenme
Beziehung zu der Kundschaft {sub} {f} müşteri ile ilişki
der Buchmacher {sub} {m} müşterek bahis bayii
der Buschenschank {sub} {m} [österr.: Buschenschenke] müşterilere kendi ürettiği şarabı satan lokal
die Buschenschänke {sub} {f} [österr.: Buschenschenke] müşterilere kendi ürettiği şarabı satan lokal
CRM [Customer-Relationship-Management, kurz CRM (dt. Kundenbeziehungsmanagement) oder Kundenpflege, bezeichnet] müşteri ilişkileri yönetimi
das Kundentelefon bedienen {v} müşteri telefonuna bakmak
den Forderungen des Kunden anpassen müşteri taleplerine uymak
der Kunde ist König {ugs.} müşteri velinimettir
Abnorme Bewegungsmuster {sub} {n} anormal hareket örneği
das Abundanzmuster {sub} {n} manâlı sözler örneği
Abweichung vom Muster {sub} {f} örnekten sapma
aktuelles Muster {sub} {n} aktüel örnek
akustisches Muster {sub} {n} akustik örnek
als Muster örnek olarak
amtliches Muster {sub} {n} resmi örnek
anpassungsfähige Interaktionsmuster {sub} {pl} uyumlu girişim örneği
das Ansichtsmuster {sub} {n} kontrol edilmek için örnek
das Ansichtsmuster {sub} {n} numune
das Ansichtsmuster {sub} {n} örnek
das Antragsmuster {sub} {n} dilekçe örneği
das Anzeigenmuster {sub} {n} reklam örneği
das Arbeitsmuster {sub} {n} örneği
auf Bestellung angefertigtes Muster siparişe hazırlanmış örnek
das Ausbildungsmuster {sub} {n} eğitim modeli
das Ausfallmuster {sub} {n} eşantiyon
das Ausfallmuster {sub} {n} numune
das Ausfallmuster {sub} {n} örnek
ausgeklügeltes Muster {sub} {n} araştırarak özenle yapılmış numune
ausgezeichnetes Muster etiketli numune
ausgezeichnetes Muster etiketli örnek
ausgezeichnetes Muster fiyat konulmuş örnek
das Auswahlmuster {sub} {n} numune
das Auswahlmuster {sub} {n} örnek
das Ärztemuster {sub} {n} doktorlar için numune
0.01s