Keine direkten Treffer gefunden für: komisyonu

Deutsch Türkisch

34 indirekte Treffer gefunden für: komisyonu

Deutsch Türkisch
auf geänderten Vorschlag der Kommission komisyonun değiştirilen önerisine göre
auf Veranlassung der Kommission komisyonun direktifi üzerine
Auflösung der Kommission {sub} {f} komisyonu dağıtma
die Provision erhöhen {v} komisyonu artırmak
eine Provision berechnen {v} komisyonu hesaplamak
Forschungsaufträge der Kommission {sub} {pl} komisyonun araştırma görevleri
der Kommittent {sub} {m} komisyonucuya vekâletname veren
Nachprüfungsbefugnisse der Kommission {sub} {pl} komisyonun kontrol yetkileri
die Abschlussprovision {sub} {f} müşteri kazanma komisyonu
die Abschätzungskommission {sub} {f} kıymet takdir komisyonu
die Agenturprovision {sub} {f} acenta komisyonu
die Akzeptprovision {sub} {f} kabul komisyonu
die Altenberichtskommission {sub} {f} yaşlılar hakkında rapor komisyonu
die Ankaufskommission {sub} {f} satın alma komisyonu
Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft {sub} {f} Alman Doktorlar birliğinin ilaç komisyonu
die Atomenergiekommission {sub} {f} ataom enerjisi komisyonu
die Atomenergiekommission {sub} {f} nükleer enerji komisyonu
die Attestationskommission {sub} {f} rapor verme komisyonu
die Aufbauprovision {sub} {f} inşa komisyonu
die Aufsichtskommission {sub} {f} dentim komisyonu
die Auslesekommission {sub} {f} kalite komisyonu
Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten dış ilişkiler komisyonu
Ausschuss für die Erdölindustrie {sub} {m} petrol endüstrisi komisyonu
Ausschuss für die Rechte des Kindes {sub} {m} çocuk hakları komisyonu
Ausschuss für Haushaltspolitik {sub} {m} bütçe politikası komisyonu
Ausschuss für Jugend {sub} {m} gençlik komisyonu
Ausschuss für Kulturfragen {sub} {m} kültür sorunları komisyonu
Ausschuss für multinationale Unternehmen {sub} {m} uluslararası işletmeler komisyonu
Ausschuss für Nahrungsmittelhilfe {sub} {m} yiyecek yardım mkomisyonu
Ausschuss für Pflegefamilien {sub} {m} koruyucu aile komisyonu
Ausschuss für Zollbefreiungen {sub} {m} gümrük muafiyeti komisyonu
Ausschuss für Zusammenarbeit {sub} {m} birlikte çalışma komisyonu
Ausschuss für öffentliche Sicherheit {sub} {m} kamu güvenliği komisyonu
Ausschuss wegen Fehlarbeit {sub} {m} hatalı komisyonu
0.002s