23 direkte Treffer gefunden für: lokal


77 indirekte Treffer gefunden für: lokal

Deutsch Türkisch
Arzneimittel zur lokalen Anwendung {sub} {n} lokal kullanım için ilaç
bei lokaler Anwendung lokal uygulamada
die Bordzeit {sub} {f} lokal vakit
die Bordzeit {sub} {f} lokal zaman
der Empfangsoszillator {sub} {m} lokal osilatör
das Ethernet {sub} {n} lokal şebeke ağı
im Lokal lokalde
keine lokale Anwendung vorhanden lokal uygulama yok
lokal asymptotisch bester Test {sub} {m} bölgesel asimtotik en iyi deney
lokal asymptotisch strengster Test {sub} {m} bölgesel asimtotik en sıkı deney
lokal ausgebildeter Spieler {sub} {m} bölgede eğitilmiş oyuncular
lokal begrenzt bölgesel sınırlı
lokal begrenzter Krieg {sub} {m} bölgesel sınırlı savaş
lokal oder regional yöresel veya bölgesel
das Lokaladverb {sub} {n} [Grammatik] yer belirteci
die Lokalanästhesie {sub} {f} [Med.] lokal anestezi
die Lokalanästhetika {sub} {pl} lokal anestezi ilaçları
das Lokalanästhetikum {sub} {n} [Med.] lokal anestezi ilacı
die Lokalausgabe {sub} {f} yerel baskı
die Lokalbahn {sub} {f} lokal demiryolu
der Lokalbahnhof {sub} {m} yerel istasyon
die Lokalbank {sub} {f} mahalli banka
die Lokalbank {sub} {f} yerel banka
der Lokalbankier {sub} {m} yerel bankacı
die Lokalberaubung {sub} {f} yerel hızsızlık
der Lokalberichterstatter {sub} {m} yerel muhabir
der Lokalbetrieb {sub} {m} yerel işletme
die Lokalbevölkerung {sub} {f} yerel halk
das Lokalblatt {sub} {n} {ugs.} yerel gazete
das Lokalblatt {sub} {n} yerel gazete
das Lokalderby {sub} {n} [Sport] yerel iki takım arasındak derbi maçı
die Lokale {sub} {pl} lokaller
Lokale Anwendung ist bereits vorhanden {sub} {f} lokal uygulama bulunur
lokale Aufheizung {sub} {f} lokal ısıtma
lokale Bodenkontamination {sub} {f} lokal toprak kirliliği
lokale Dezentralisierung {adj} yerel yerinden yönetim
lokale Ebene {sub} {f} yerel düzey
lokale Erwärmung {sub} {f} mahalli ısıtma
lokale Festplatte {sub} {f} lokal sabit disk
lokale Führerin {sub} {f} [weiblich] yerel önder
Lokale Geräte werden identifiziert {sub} {pl} lokal aletler tanımlanıyor
lokale Gerätename wird bereits verwendet {sub} {m} lokal alet adı başka türlü kullanılıyor
lokale Gesellschaft {adj} yerel toplum
lokale Gewebereaktion {sub} {f} yerel doku reaksiyonu
lokale Hypotonie {sub} {f} lokal düşük tansiyon
lokale Immunität {sub} {f} lokal bağışıklık
lokale Kosten {sub} {pl} yerel masraflar
lokale Krankenkassen {sub} {pl} yerel hastalık sigortaları
Lokale Monitoranzeige und Videosignalübertragung {sub} {f} lokal ekran göstergesi ve video sunumu
Lokale Monitorausgabe {sub} {f} lokal ekran gösterisi
lokale Möglichkeiten für berufliche Bildung {sub} {f} mesleki eğitim için yerel olanaklar
das Amüsierlokal {sub} {n} eğlence lokali
das Apfelweinlokal {sub} {n} elma şarabı lokali
das Après-Ski-Lokal {sub} {n} kayak sonrası gidilen lokal
das Auktionslokal {sub} {n} açık artırma salonu
das Auktionslokal {sub} {n} mezat dairesi
das Auktionslokal {sub} {n} müzayede salonu
das Ausflugslokal {sub} {n} gezi lokali
beliebtes Ausflugslokal {sub} {n} sevilen gezi lokali
das Bierlokal {sub} {n} birahane
das Bumslokal {sub} {n} adı çıkmış meyhane
das Bumslokal {sub} {n} kötü namlı lokal
das Bumslokal {sub} {n} meyhane
der Buschenschank {sub} {m} [österr.: Buschenschenke] müşterilere Kkendi ürettiği şarabı satan lokal
die Buschenschänke {sub} {f} [österr.: Buschenschenke] müşterilere Kkendi ürettiği şarabı satan lokal
das Delikatessenlokal {sub} {n} [etwa] lezzetli yiyecekler lokali
Deutsches Bierlokal {sub} {n} Alman birahanesi
das Ecklokal {sub} {n} köşe lokali
einschlägiges Lokal {sub} {n} tanınmış kahvehane
der Esslokal {sub} {m} lokanta
der Esslokal {sub} {m} yemekhane
das Esslokal {sub} {n} yemek lokali
das Feinschmeckerlokal {sub} {n} ağzının tadını bilenler lokantası
das Fernfahrerlokal {sub} {n} tırcı lokali
das Fresslokal {sub} {n} {ugs.} lokanta
das Gartenlokal {sub} {n} bahçeli lokanta
das Geschäftslokal {sub} {n} büro
0.006s