Keine direkten Treffer gefunden für: Lass

Deutsch Türkisch

77 indirekte Treffer gefunden für: Lass

Deutsch Türkisch
Lass, Lasst uns nach Hause gehen eve gidelim
lass bloß bunu sakın yapma!
lass das Lack saufen sein {v} içkiyi bırak
lass das meine Sorge sein! merak etme
lass das meine Sorge sein! o işe ben bakarım
lass das sein! yapma bunu
lass das! yapma!
Lass davon kein Wort verlauten! bundan tek kelime bahsetme!
Lass deine Finger davon! bu işten elini ayağını çek!
Lass den Kopf nicht hängen! başın öne eğilmesin!
Lass dich davon nicht runterziehen buna üzülme
lass dich doch nicht ins Bockshorn jagen! kuru gürültüye pabuç bırakma!
Lass dich nicht aufhalten! devam et!
Lass dich nicht entmutigen! cesaretin kırılmasın
Lass dich nicht ertappen! yakalanma!
Lass dich nicht stören! rahatsız olma!
Lass dich nicht unterkriegen! boyun eğme!
Lass die Dinge einfach laufen! işleri oluruna bırak
Lass die Hände von dem Buch! kitaba dokunma!
Lass die Vergangenheit ruhen! geçmişi karıştırma
Lass dir das geraten sein! tavsiyeyi hatırla!
Lass dir gesagt sein, dass ... …duğunu söylemiş olayım
Lass dir nichts anmerken! hiçbir şey olmamış gibi yap!
Lass dir ruhig Zeit! acele etme!
Lass doch! bırak!
Lass es als Warnung dienen! bunu bir ikaz kabul et!
lass es dabei! öyle bırak!
Lass es dabei bewenden! bununla yetin!
Lass es dir von mir gesagt sein! bunu sana söylemiş olayım!
Lass es doch! bırak hele!
lass es einfach sein! yapma!
Lass es geschehen! bırak olsun!
lass es leben! yaşat!
lass es leben! bırak yaşasın!
Lass es mich anders ausdrücken! başka türlü anlatmama müsaade et!
Lass es mich so sagen, ausdrücken: ... şöyle söyleyeyim,anlatayım:…
Lass es nicht darauf ankommen! bu işi oluruna bırakma!
Lass es ruhig angehen! acele etme!
Lass es sein! bırak yapma!
Lass die Finger davon! bu işten parmağını çek!
Lass es gut sein! yeter artık!
lass hören! hadi anlat bakalım!
Lass ihm seinen Willen! arzusuna bırak!
Lass ihn in Ruhe! onu rahat bırak!
lass ihn leben! bırak yaşasın!
lass die Kirche im Dorf! ufak at da civcivler de yesin!
lass die Kirche im Dorf! yüksekten atma!
lass mal sehen! göster bakayım!
Lass meine Hand los! elimi bırak!
lass mich! bırak beni!
Lass mich alleine! beni yalnız bırak!
der Ablass {sub} {m} af
der Ablass {sub} {m} akış
der Ablass {sub} {m} boşaltım
der Ablass {sub} {m} cereyan
der Ablass {sub} {m} düşürme
der Ablass {sub} {m} indirim
der Ablass {sub} {m} indirme
der Ablass {sub} {m} iskonto
der Abluftdurchlass {sub} {m} atık hava geçiş yeri
der Abstandserlass {sub} {m} mesafe kanunu
Absturzrohr mit Tauchwandauslass {sub} {n} menfezli daldırma duvarlı bağlantı borusu
der Abwasserauslass {sub} {m} atık suyu nehire verme
der Aderlass {sub} {m} hacamat
der Aderlass {sub} {m} kan verme
der Aderlass {sub} {m} kan alınma
der Aderlass {sub} {m} kan kaybı
allgemeiner Erlass {sub} {m} genel kararname
allgemeiner Straferlass {sub} {m} law genel af
allgemeiner Straferlass {sub} {m} law umumi af
der Amnestieerlass {sub} {m} [Juristisch] af kararı
anderer Anlass {sub} {m} başka neden
der Anlass {sub} {m} [Grund] neden
der Anlass {sub} {m} [Grund] sebep
der Anlass {sub} {m} [reformierte Schreibung] vesile
der Anlass {sub} {m} bahane
der Anlass {sub} {m} fırsat
0.004s