4 direkte Treffer gefunden für: kelime


77 indirekte Treffer gefunden für: kelime

Deutsch Türkisch
allo [Wortbindungselement] kelime bağlacı
Angabe in Worten und in Zahlen {sub} {f} kelime ve sayılarla bildirme
Anordnung der Worte {sub} {f} kelimeleri sıralama
auf Worte Taten folgen lassen {v} kelimeleri icraata dönüştürmek
Auswahl von Worten {sub} {f} kelime seçimi
die Bekenntnis {sub} {f} kelime-i şahadet
das Bekenntnis {sub} {n} kelime-i şahadet
Chen [suffix] kelime sonuna gelen küçültme eki
Cäcitas verbalis {sub} {f} kelime körlüğü
das Wort lautet kelimenin adı
den Worten Taten folgen lassen {v} kelimeleri icraata dökmek
der Durchstreichtest {sub} {m} kelime testi
die Dyslalie {sub} {f} kelime telafuzunda zorluk
ein Streit mit Worten kelimelerle kavga
ent- [oder –ent] kelime ön veya sonunda ek
es lässt sich nicht mit Worten beschreiben kelimelerle ifade edilmez
falscher Gebrauch eines Wortes {sub} {m} kelimeyi yanlış kullanma
die Getrenntschreibung {sub} {f} kelimeleri ayrı yazma
die Glaubensbekenntnis {sub} {f} kelimeyi şahadet
das Glaubensbekenntnis {sub} {n} [islamisch] kelimei şahadet
Glaubensbekenntnis ablegen {v} [Religion] kelime-i şahadet getirmek
Glaubensbekenntnis im Islam {sub} {n} kelimei şahadet
herausschleudern {v} [in übertragener Bedeutung] kelimeleri birbiri ardına saçma sapan sıralamak
ich finde keine Worte kelimeler bulamıyorum
ich habe das Wort nicht verstanden kelimeyi anlamadım
im engeren Sinne des Wortes kelimenin dar anlamında
im strengen Sinne des Wortes kelimenin derin anlamında
im wahrsten Sinne des Wortes kelimenin tarn anlamıyla
im weitesten Sinne des Wortes kelimenin en geniş anlamında
im wörtlichen Sinne kelimesi kelimesine
in seinen Worten klang ein wenig Resignation an kelimeleri yılgınlık hissi uyandırıyor
in Worten kelimelerle
in Worten ausdrücken {v} kelimelerle söylemek
in Worten Fassen {v} kelimelerle ifade etmek
in Worten nicht zu fassen kelimelerle ifade etmek mümkün değil
in wörtlichem Sinne kelime anlamında
jedes Wort auf die Goldwaage legen kelimeleri tartarak söylemek
der Kalauer {sub} {m} [Wortspiel] kelime oyunu
kalauern [wortspielerisch] kelime oyunu yapmak
der Kasuist {sub} {m} kelime anlamını saptıran kişi
das Leerzeichen {sub} {n} [Textverarbeitung] kelime arası boşluk
lexisch {adj} [Grammatik] kelime hazinesi ile ilgili
das Logogramm {sub} {n} [Schriftzeichen für eine bedeutungstragende Einheit eines Wortes] kelime ifade eden işaret
der Malapropismus {sub} {m} kelimeleri mizahi şekilde kullanma sanatı
mit der Wortwahl sehr vorsichtig sein {v} kelimelere çok dikkat etmek
mit Worten jonglieren {v} kelime cambazlığı yapmak
mit Worten spielen {v} kelimelerle oynamak
mit Worten verführt kelimelerle ayartılmış
mit Worten verletzend kelimelerle inciten
mitten in einem Wort kelime içinde
die Monosemie {sub} {f} kelimede tek anlam olması
abgeleitetes Wort {sub} {n} türetilmiş kelime
abgeschnittenes Wort {sub} {n} kesik kelime
das Abkürzungswort {sub} {n} kısaltılmış kelime
der Adonai {sub} {m} ibranice bay anlamında kelime
die Adware {sub} {f} ingilizceden gelme reklam anlamında kelime
das Akronym {sub} {n} birkaç sözcüğün biraraya getirilmesiyle oluşan kelime
das Alltagswort {sub} {n} günlük kelime
amerikanisch-englisches Wort {sub} {n} Ingiliz amerikancası kelime
der Anglizismus {sub} {m} İngilizce kelime
arabisches Wort {sub} {n} Arapça kelime
aus einem Satz herausgezogenes Wort bir cümleden alınmış kelime
bedeutungsgleiches Wort {sub} {n} eşanlamlı kelime
beiläufiges Wort {sub} {n} önemsiz kelime
benachbartes Wort {sub} {n} komşu kelime
das Benutzerkennwort {sub} {n} kullanıcı tanıtıcı kelime
bestimmendes Wort {sub} {n} belirleyici kelime
das Bestätigungswort {sub} {n} onaylayıcı kelime
das Beziehungswort {sub} {n} ilişkili kelime
das Bezugswort {sub} {n} referans kelime
das Binärwort {sub} {n} ikili kelime
das Buchwort {sub} {n} kitabi kelime
chinesisches Wort {sub} {n} Çince kelime
das Code-Wort {sub} {n} kod kelime
derbes Wort {sub} {n} patavatsız kelime
doppelte Wortlänge {sub} {f} çift uzunlukta kelime
das Doppelwort {sub} {n} çift kelime
0.004s